Unifarm va contracta un imprumut in suma de 3,6 milioane lei (800.000 euro) pentru achizitionarea medicamentelor care, prin lipsa lor, au consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei, se arata intr-un proiect de Ordonanta publicat de Ministerul Finantelor. Banii vor veni din varsaminte din privatizare, cu scadenta 18 decembrie 2013 si o rata a dobanzii situata la nivelul dobanzii cheie a BNR plus 4 puncte procentuale. Proiectul tinteste reducerea arieratelor, una din conditionalitatile ratate ale Romaniei in relatia cu finantatorii internationali. "Arieratele arata de fapt ineficienta sistemului si se dovedesc in final extrem de costisitoare pentru contribuabil. Este de 2-3 ori mai costisitor decat daca te-ai fi imprumutat pe piata si asta o spun studiile, nu eu", a explicat Erik de Vrijer la intalnirea cu membrii Comisiei de Buget ai Camerei Deputatilor. (vezi in atasament proiectul integral)

In prezent, se inregistreaza la nivel national un volum mare al arieratelor inregistrate de autoritatile locale, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari. Medicamentele care sunt esentiale in tratamentul unor patologii spitalizate nu mai prezinta interes comercial si nu mai pot fi cumparate prin procedurile consacrate de achizitie. In aceasta categorie se inscriu o parte dintre medicamentele oncologice, antidoturi, o parte dintre medicamentele specific bolilor neurologice, cardiovasculare si ale aparatului respirator precum si pentru alte numeroase afectiuni cronice.

In situatia in care nu se adopta actul normativ, posibilele consecinte sunt urmatoarele:

  • cresterea arieratelor inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari;
  • blocarea activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari care au de recuperat de la autoritatile administratiei publice locale sume ce reprezinta arierate;

Asigurarea cu discontinuitate a acestor medicamente genereaza consecinte grave in tratamentul patologiilor spitalizate, cu impact major in starea de sanatate a populatiei si in gradul de satisfactie declarata a pacientilor fata de sistemul de sanatate.

Necesitatea adoptarii prezentului proiect de act normativ este determinata de:

  •  luarea masurilor care se impun pentru asigurarea unui flux de numerar necesar deblocarii circuitului financiar constituit de unitatea/subdiviziunea administrativ teritoriala ¬ furnizorul de bunuri, servicii si lucrari;
  • deblocarea activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari care au de recuperat de la autoritatile administratiei publice locale, sume ce reprezinta arierate.
  • pretul acestor medicamente foarte scazut in Romania (cel mai mic pret din 12 state din UE);
  •  perioadele lungi de decontare a contravalorii acestor medicamente;

"Pentru finalul acestui an tinta este aproape de zero, dar la sfarsitul anului 2012 tinta era de 300 milioane lei, iar nivelul lor a fost de 840 milioane lei, dar oricum un nivel mai bun decat 1,3 miliarde lei la sfarsitul lunii septembrie 2012. Ca o preconditie pentru evaluarea acordului, am cerut Guvernului sa atinga tinta din decembrie 2012, iar apoi sa le elimine, daca este posibil pana la finalul anului 2013. Suntem preocupati de faptul ca in cazul unor autoritati locale arieratele sunt mai mari, in unele cazuri mult mai mari, decat veniturile proprii. Probabil acestea vor beneficia de un credit punte de la administratia centrala, pe care il vor rambursa intr-o perioada mai lunga de un an", a explicat Erik de Vrijer intr-un interviu acordat Agerpres.

Schimbari preconizate

Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca, prin exceptie de la prevederile art. 49 alin. (132) si (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care inregistreaza arierate la data de 31 ianuarie 2013 sunt obligati sa diminueze volumul acestora cu cel putin 85%, pana la data de 31 martie 2013. Nu se iau in considerare arieratele aflate in litigiu.

In cazul nerespectarii obligatiei, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate sa nu opereze plati din conturile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si institutiilor de subordonare locala, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, pentru stingerea arieratelor, precum si pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din institutiile de asistenta sociala si a celor din institutiile de sanatate.

De asemenea, se propune ca unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sa poata contracta, in conditiile legii, de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 29 martie 2013, imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, inregistrate si neachitate pana in prezent.

Sumele acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu titlu de imprumut, vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea arieratelor inregistrate de acestea, inclusiv de institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, la finele lunii anterioare depunerii cererii de imprumut, neachitate la data solicitarii

imprumutului. Astfel, se va putea asigura deblocarea activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari care au de recuperat de la autoritatile administratiei publice locale sume ce reprezinta arierate. Imprumuturile se acorda cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei.

De asemenea, se propune ca Compania Nationala UNIFARM SA sa poata contracta un imprumut in suma de 3.600 mii lei reprezentand echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro necesara achizitionarii medicamentelor care, prin lipsa lor, au consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.

Imprumutul se acorda de Ministerul Finantelor Publice din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului cu scadenta 18 decembrie 2013 si o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicate de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 (patru) puncte procentuale.

Informatii de background

  • La finele anului 2012 unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, inregistrau arierate fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, in valoare de peste 800.000 mii lei.