Incepand de vineri, 1 februarie, intra in vigoare noile prevederi ale Codului Fiscal prin care se introduce un plafon minim al amortizarii autoturismelor, impozitarea diurnei ce depaseste limita legala, reincadreaza microintreprinderile din punct de vedere fiscal, iar TVA la incasare este remodificat si reformulat,s.a. Si la impozitul datorat de nerezidenti in Romania, se observa o modificare importanta. Din punctul de vedere al Codului de procedura fiscala, apar detalii suplimentare legate de modul in care o persoana fizica poate fi verificata de organele fiscale.

Intra in text si vezi tot ceea ce se schimba incapand din 1 februarie in materie de taxe, impozite si prevederi ale Codului Fiscal

 • Schimbari in domeniul impozitului pe profit

"Amortizarea mijloacelor de transport cu cel mult 9 pasageri, cunoscute ca autoturisme, este deductibila fiscal incepand cu 01 februarie 2013, pentru fiecare autoturism la suma maxima de 1500 lei / luna. Limitarea se aplica si pentru autoturismele achizitionate anterior datei de 01 februarie 2013", explica Adrian Benta, consultant in cadrul Bentaconsult.

Cheltuielile de cercetare dezvoltare aduc o deducere suplimentara la calculul impozitului pe profit de 50%.

Se reformuleaza valoarea fiscala pentru activele biologice, iar aceasta este costul de achizitie sau productie. "Daca in urma unei reevaluari, rezulta o descrestere a valorii acesteia, valoarea fiscala se recalculeaza la costul de achizitie sau productie", mai spune Benta

 • Schimbari in privinta impozitului pe venitul din salarii

Va fi considerat venit de natura salariala, indemnizatia cu diurna ce depaseste 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din institutiile publice, indiferent de forma de organizare a celui ce acorda diurna. In mod similar, se datoreaza si asigurari sociale la diurna ce depaseste acest plafon.

"In cadrul impozitului datorat de persoanele fizice, se supun impozitarii veniturile realizate din silvicultura si piscicultura, dar legiuitorul precizeaza limitele neimpozabile, insa si norma de venit.

Se abroga impozitul final de 2% din valoarea veniturilor realizate si se introduce cota de 16% aplicabila asupra normei anuale de venit", precizeaza consultantul fiscal.

 • Schimbari in privinta impozitului pe venitul microintreprinderilor

Este microintreprindere persoana juridica ce a realizat o cifra de afaceri de pana la 65000 euro.

Impozitul pe venitul microintreprinderii este de 3% din veniturile impozabile realizate, este unul obligatoriu si nu mai exista optiunea pentru a plati impozit pe profit, chiar daca microintreprinderea este in pierdere. Acest temei normativ se aplica incepand cu 01 februarie 2013 si detaliem procedura. Daca un contribuabil se incadra la 31 decembrie 2012 la microintreprindere (cifra de afaceri pana la 100.000 euro) si a optat pentru acest sistem, pastreaza in 2013 sistemul de microintreprindere.

 • Schimbari in privinta microintreprinderilor – procedura in 2013

Societatile platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au realizat o cifra de afaceri mai mica de 65000 euro, la cursul BNR valabil la aceasta data, trec la categoria de microintreprindere, incepand cu data de 01 februarie 2013. Se abroga conditia de a avea 1 – 9 salariati. Ordonanta stabileste in mod expres obligatia contribuabilului sa depuna pana pe 25 martie 2013 declaratia de mentiuni 010 pentru modificarea vectorului fiscal. Nu sunt alte instructiuni privind trimestrul 1 / 2013, ce se intampla cu impozitul pe profit aferent lunii ianuarie 2013, cum se declara si cum se achita.

 • Impozitul pe venitul datorat de nerezidenti

Este cea mai spectaculoasa modificare din ultimii ani asupra impozitului datorat de nerezidenti in Romania. Incepand cu 01 februarie 2013, nu se mai datoreaza impozit pe venitul realizat de nerezidenti in Romania din servicii de consultanta si management, prin abrogarea art. 115 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, conform pct. 41 din ordonanta. Practic, cea mai utilizata metoda de transfer de capitaluri din Romania in strainatate, adoptata de majoritatea multinationalelor ce isi deconteaza costuri in Romania, nu mai este impozitata direct, prin stopaj la sursa. Desigur, cheltuielile vor fi analizate din punctul de vedere al impozitului pe profit, insa prima analiza – impozitul pe venitul nerezidentilor – nu se mai impune.

 • Schimbari in privinta Taxei pe valoarea adaugata

Se reformuleaza ajustarea TVA pentru alte bunuri decat cele de capital, in sensul ca se reformuleaza ajustarea TVA pentru bunurile furate. Avand in vedere ca incepand cu 01 ianuarie 2013 pot fi emise facturi in format electronic si pot fi pastrate tot electronic, legiuitorul stabileste ca la stocarea acestora, nu este obligatoriu de aplicat Legea nr. 135/2007 privind arhivarea electronica, insa contribuabilul are obligatia sa pastreze si sa garanteze autenticitatea facturilor, cu alte cuvinte fiecare isi arhiveaza facturile cum poate, dar garanteaza ca sunt autentice.

Din capitolul “TVA la incasare”, o legiferare fara sfarsit, se reformuleaza fara modificari substantiale, procedura de intrare si de iesire din sistem, cand persoana impozabila din punctul de vedere al TVA depaseste plafonul de 2.250.000 lei si trebuie sa depuna notificare, pana pe data de 25 a lunii urmatoare depasirii plafonului. Desigur, actul normativ prevede ce se intampla daca nu se depune notificarea, respectiv contribuabilul este trecut din oficiu la sistemul de TVA la incasare. Pentru prima data, actul normativ introduce si procedura de urmat cand o persoana impozabila ce nu avea obligatia sa aplice sistemul de TVA la incasare, este inscrisa din oficiu ca urmare a unei erori in acest registru.

Pentru persoanele inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, se impune direct in Codul fiscal, obligatia ca in termen de 30 zile de la modificarea listei cu administratorii sau modificarea listei cu asociatii ce detin mai mult de 5% din capitalul social, sa se depuna la ANAF cazierul judiciar pentru acesti noi participanti la societate.

Se reformuleaza din punct de vedere fiscal definitia berii, ocazie cu care se majoreaza acciza.

In baza de calcul obligatorie pentru asigurarile sociale se include si diurna peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice, depasire ce este considerata venit de natura salariala. Se expliciteaza mai bine baza de calcul a asigurarilor sociale pentru cei ce desfasoara activitati independente, in sensul ca suma la care se datoreaza asigurari sociale, in cazul in care se datoreaza, reprezinta diferenta dintre total venituri incasate si cheltuieli aferente veniturilor, mai putin cheltuielile cu asigurari sociale ( pentru a nu fi deduse de 2 ori).

Din punctul de vedere al Codului de procedura fiscala, se detaliaza modul in care o persoana fizica poate fi verificata de Fisc. Actul normativ instituie si obligatia persoanei fizice ca, la solicitarea organului de control, sa depuna o situatie cu elementele patrimoniale detinute, precum si cu veniturile realizate.

Verificarea poate dura pana la 6 luni, iar daca persoana fizica obtine venituri din strainatate, verificarea poate fi extinsa pana la 12 luni.

ANAF a mai publicat in Monitorul Oficial (nr. 9 din 07.01.2013) Ordinul nr. 1994 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit". Ordinul reglementeaza modul de declarare a optiunii contribuabilului pentru aplicarea sistemului de plati egale trimestriale in contul impozitului pe profit. Sistemul este optional, poate fi aplicat de persoanele interesate, iar depunerea notificarii pentru aplicarea sistemului se face pana la sfarsitul acestei luni.

Incepand cu anul 2013, marea majoritate a contribuabililor platitori de impozit pe profit poate opta pentru declararea anuala a impozitului pe profit, cu efectuarea de plati trimestriale anticipate egale, conform art. 34 alin. (2) din Codul fiscal, explica Adrian Benta, consultant fiscal in cadrul Bentaconsult. "Retinem ca acest sistem este unul optional, aplicabil de persoanele interesate. Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pana la data de 31 ianuarie inclusiv", mai precizeaza Benta.

Actul normativ reglementeaza Formularului 012 "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit" prin care se comunica optiunea catre autoritatile fiscale.

Cum functioneaza sistemul ?

 • Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi.
 • Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederii de revenire la sistemul obisnuit.
 •  Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum.

Cum se efectueaza plata impozitului?

Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent.

Suma este actualizata cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit.

Cine nu poate opta pentru sitemul de plati anticipate? Nu pot aplica sistemul platilor anticipate:

a) organizatiile nonprofit ce au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator ;

b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, crestrea cartofului, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator;

c) contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) - e) din Codul fiscal (persoane juridice straine ce detin proprietati imobiliare in Romania sau participatii la capitalul social al persoanelor juridice romane, asocierile fara personalitate juridica)

Cine nu nu mai poate aplica sistemul platilor anticipate?

Nu se aplica sistemul nici de catre contribuabilii, care, in anul precedent, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:

a) nou-infiintati;

b)inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului fiscal precedent;

c) s-au aflat in inactivitate temporara;

d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, in anul pentru care se datoreaza impozitul pe profit aplica sistemul de declarare normal.

 •  Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata anticipata care, in primul an al perioadei de 2 ani, inregistreaza pierdere fiscala efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, nmai arata Adrian Benta
 •  Definitivarea si calculul final al impozitului pe profit se efectueaza prin depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit 101 pana pe data de 25 Martie a anului urmator, conchide consultantul fiscal

Rezumat (cu sprijinul TaxHouse):

 • Impozit pe venit

Se lărgește baza de impozitare prin introducerea unor modificări și completări cu privire la impozitarea veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

 • Microîntreprinderi

Sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii este obligatoriu pentru: persoanele juridice române nou înființate, începând cu primul an fiscal, cu condiția să nu fie deținute de stat sau autorități publice; persoanele juridice române care îndeplinesc condițiile specifice prevăzute de lege, începând cu anul fiscal următor.

Persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit, care la 31 decembrie 2012 îndeplinesc condițiile specificate de lege, aplică sistemul de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013. Persoanele juridice care desfășoară activități in domeniul bancar, asigurări și reasigurări, piețe de capital (cu excepția activităților de intermediere), jocuri de noroc, consultanță și management, nu sunt obligate să aplice acest sistem.

Se modifică condițiile de calificare a persoanelor juridice pentru aplicarea sistemului, după cum urmează: se diminuează nivelul venitului anual de la 100.000 euro la 65.000 euro; se elimină cerința deținerii intre 1 si 9 angajați; se elimină cerința ca acționarul persoanei juridice să nu aibă mai mult de 250 de angajați.

 • Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți

Se introduce o cotă de impozit cu reținere la sursă de 50% aplicabilă în cazul veniturilor obținute din România de nerezidenți din dividende, servicii, dobânzi, redevențe, comisioane și în anumite condiții din profesii independente desfășurate în România, plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații.

Se extinde sfera de aplicare a impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți si asupra veniturilor din servicii (de orice natură, exclusiv servicii de transport internațional si servicii accesorii acestui transport) prestate în afara României.

! Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri, este necesară deținerea unui certificat de rezidență fiscală pentru toți furnizorii nerezidenți de servicii, indiferent unde sunt prestate serviciile.

 • Taxa pe valoare adăugată

La stabilirea bazei de impozitare a TVA pentru tranzacțiile între părți afiliate se va avea în vedere valoarea de piață, în anumite situații (de ex: contrapartida este inferioară valorii de piață, iar beneficiarul nu are drept integral de deducere a TVA).

Operațiunile constând în acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum uzufructul și superficia, cu plată pe o anumită perioadă urmează același tratament de TVA (i.e. scutire fără drept de deducere, cu opțiunea de taxare) și au același fapt generator ca și operațiunile de închiriere, leasing, concesionare, etc. a unui bun imobil.

Se vor include în baza de impozitare la import și cheltuielile ce decurg din transportul către alt loc de destinație din Comunitate, dacă locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator.

Se elimină prevederea potrivit căreia se includ în baza de impozitare a TVA orice sume care reprezintă, în fapt, contravaloarea bunurilor livrate sau aserviciilor prestate.

Se clarifică tratamentul de TVA aplicabil în cazul bunurilor furate, respectiv faptul că se impune ajustarea deducerii încă de la momentul constatării furtului. Orice regularizare ulterioară este condiționată de deținerea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în sensul dovedirii furtului.

Persoanele impozabile cu sediul activității economice în afara României înregistrate în scopuri de TVA în România, cărora li s-a anulat din oficiucodul de TVA (în cazul neraportării niciunei livrări/achiziții de bunuri/servicii aferente unei perioade de 6 luni consecutive), au posibilitatea de a se reînregistra prin depunerea unei cereri chiar și după 180 de zile de la data anulării înregistrării.

Se clarifică faptul că în cazul stocării electronice a facturilor nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Se aduc noi clarificări referitor la aplicarea sistemului de TVA la încasare (Sistemul), care vizează în principal faptul că beneficiarii care nu aplică Sistemul - dar fac achiziții de la furnizori care aplică Sistemul și care nu notifică în timp intrarea/ieșirea din Sistem - vor deduce TVA potrivit regulii generale sau speciale în funcție de data înregistrării/radierii din oficiu din

Registrul persoanelor impozabile care aplică Sistemul.

Persoanele impozabile înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari care înregistrează modificări privind lista administratorilor sau asociaților (în cazul persoanelor impozabile altele decât societățile pe acțiuni) trebuie să depună la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile, cazierul judiciar al noilor administratori sau asociați care dețin minimum 5% din

capitalul social al societății. Nerespectarea acestei obligații poate conduce la radierea din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari.

 • Accize

Se majorează acciza pentru bere și se introduce o noua acciză pentru bere/bază de bere la care ponderea gradelor Plato provenite din malț, cereale este mai mică de 30% din totalul de grade Plato.

Se introduce acciza pentru anumite băuturi fermentate, altele decât bere și vin, pentru care ponderea de alcool absolut provenit din fermentare este mai mică de 50%.

Contribuții sociale obligatorii

Se introduc clarificări și completări cu privire la declararea și plata contribuțiilor sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în România și ob\u0005in venituri sub formă de salarii de la angajatori străini.

Conform noilor prevederi, indemnizațiile primite de angajați pe perioada delegării și detașării în țară și în străinătate, ce depășesc 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din instituțiile publice, sunt subiect de contribuții sociale.

Se introduc modificări și completări cu privire la contribuțiile sociale datorate pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

 • Modificarea și completarea Codul de procedură fiscală

Dintre principalele modificări și completări aduse Codului de procedură fiscală amintim următoarele:

verificarea persoanelor fizice: contribuabilii supuși verificării sunt obligați să depună, la solicitarea organului fiscal, o declarație de patrimoniu și venituri (nerespectarea se sancționează cu amendă de maxim la 50.000 lei); durata efectuării verificării nu poate fi mai mare de 6 luni, sau 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate;

completări privind obligația terțului poprit de a notifica, în temen de 5 zile de la primirea adresei de înființare a popririi, organul de executare în cazul în care nu datorează sau nu va datora (în baza raporturilor juridice existente) sume de bani debitorului urmărit