Raport Curtea de Conturi: Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului a fost utilizat netransparent, fara control parlamentar, functionând asemenea unui buget paralel

de DP     HotNews.ro
Joi, 31 ianuarie 2013, 16:36 Economie | Finanţe & Bănci


Din verificarile efectuate de Camerele de Conturi asupra sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la unitatile administrativ teritoriale s-a constatat, in unele cazuri, ca sumele primite de la Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului in anul 2011 nu au fost solicitate și argumentate in scris de catre ordonatorii de credite, neexistând note de fundamentare din care sa rezulte cauzele care au determinat prioritatea și necesitatea cererilor de sume in regim de urgenta, se arata intr-un Raport al Curtii de Conturi. Potrivit aceluiasi document, modul de formulare si redactare al hotarârilor de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara a creat confuzie in sensul ca, spre exemplu, in titlul actelor normative a fost precizata destinatia „finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale”, iar in continutul actelor a fost stipulat faptul ca aprobarea acestor sume a fost efectuata „pentru echilibrarea bugetelor locale”. In perioada controlului, premier era Emil Boc.


Conform art. 30 alin.(2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului este destinat pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute ale unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, aparute in timpul exercitiului bugetar, pentru a asigura functionarea coerenta a bugetelor acestor ordonatori si pentru echilibrarea bugetelor locale.
In anul 2011 a fost emisa OUG nr. 26/2011, potrivit careia, prin derogare de la art. 30 alin (2) din Legea nr. 500/2002, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului puteau fi alocate, pâna la sfârșitul anului 2011, prin hotarâre a Guvernului, sume și pentru plata arieratelor.
 •  Majorarea Fondului de rezerva bugetara de aproximativ 10 ori pe parcursul exercitiului financiar 2011
Prin Legea bugetului de stat nr. 286/2010, Fondul de rezerva bugetara a fost aprobat initial in suma de 200.000 mii lei pentru
finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute pe parcursul exercitiului bugetar al anului 2011. Pe parcursul executiei bugetare Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a fost majorat cu suma de 1.889.167 mii lei. Majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului s-a realizat prin anularea creditelor bugetare de la unii ordonatori de credite și alocarea catre acest fond.

In anul 2011 fondul constituit a fost de 2.089.167 mii lei, din care a fost alocata, prin hotarâri ale Guvernului, suma totala de
2.040.636 mii lei, astfel: 1.834.753 mii lei (89,91%) pentru actiuni finantate din bugetul de stat și 205.883 mii lei (10,09%)
pentru actiuni finantate din bugetele locale. Suma ramasa neutilizata la sfârsitul perioadei a fost de 48.531 mii lei.
Din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului de cele mai mari sume au beneficiat urmatorii ordonatori principali de
credite ai bugetului de stat: Ministerul Sanatatii 622.843 mii lei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii 581.813 mii lei,
Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului 150.000 mii lei, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului 140.244
mii lei, Ministerul Administratiei si Internelor 93.119 mii lei.judetele: Mureș 9.196 mii lei (4,46%), Hunedoara 8.830 mii lei (4,28%), Timiș 7.984 mii lei (3,87%), Neamt 7.885 mii lei (3,82%) și Prahova 7.185 mii lei (3,48%).

Sumele cele mai reduse le-au primit judetele Vrancea 1.495 mii lei (0,72%) și Ialomita 1.600 mii lei (0,77%).
S-a constatat ca și in anul 2011 s-a continuat practica intâlnita in anii precedenti de alocare de sume importante din Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prin emiterea de Hotarâri de Guvern intre doua rectificari bugetare pentru actiuni
care nu se dovedesc a fi urgente sau neprevazute.

In anul 2011 au fost emise 60 de Hotarâri de Guvern prin care s-au alocat sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului diverșilor ordonatori principali de credite.
 • De remarcat faptul ca unitatile de cult beneficiaza de sprijin constant din partea statului prin sume alocate din Fondul de rezerva bugetara. Din Notele de fundamentare nu rezulta caracterul urgent sau neprevazut al cheltuielilor aferente acestui sprijin din partea statului care sa justifice finantarea din Fondul de rezerva bugetara.
Astfel, prin HG nr. 101/2011, HG nr. 314/2011 și HG nr. 403/2011 s-a aprobat suplimentarea bugetului Secretariatului General
al Guvernului pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011,
cu suma totala de 36.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultura, recreere și religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte pentru Catedrala Mântuirii Neamului din București, pentru sustinerea cultelor și, respectiv, construirea
Așezamântului românesc de la Ierihon, Israel.

Perpetuarea situatiei constatate in anii precedenti de a aloca sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
fara a exista un control privind atingerea obiectivului final prevazut in actul normativ prin care au fost alocate.
Sumele din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului sunt primite de ordonatorii de credite fara a exista obligatia de a
fi rambursate si fara a exista un control privind atingerea obiectivului final prevazut in actul normativ prin care au fost alocate.
S-a constatat totodata si caracterul general al acestora, intrucât in majoritatea actelor normative emise pentru alocarea
acestor fonduri nu este stipulata o destinatie precisa, specifica, ci este folosita pentru destinatia fondurilor sintagma „cheltuieli
curente si de capital”, ceea ce conduce la depersonalizarea fondurilor, la imperfectiuni, interpretari si subiectivism in ceea ce
priveste alocarea si utilizarea acestor fonduri.

Chiar daca, in cazul bugetelor locale, modalitatea de alocare a unor sume din fondul de rezerva bugetara este suplimentarea
sumelor de echilibrare pentru finantarea unor cheltuieli curente și de capital, acestea provin din fondul de rezerva bugetara si
trebuie sa fie folosite doar pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute.
 •  Inexistenta unor modificari semnificative in realizarea actului de guvernare prin care se aloca fondurile fata de perioada anterioara.
 • In anul 2011 s-a mentinut practica din anii anteriori in care in sedintele de Guvern Ministrul Finantelor Publice prezinta soldul la zi al disponibilului acestui Fond pentru a se putea aloca sume prin anumite proiecte de Hotarâri ale Guvernului.
Echipa de audit a constatat ca, in unele cazuri, in Notele de Fundamentare care insotesc proiectele de Hotarâri ale Guvernului
nu se mentioneaza sumele exacte, fiind folosita sintagma „suplimentarea” sau „alocarea unor sume”.
 •  Inexistenta unor criterii clare si formalizate de incadrare a cheltuielilor care au fost finantate din Fondul de rezerva bugetara in vederea includerii acestora in categoria cheltuielilor urgente sau neprevazute. Repartizarea si utilizarea acestor fonduri au fost realizate la fel ca si in perioada anterioara prin lasarea in seama initiatorilor de proiecte de Hotarâri ale Guvernului a evaluarii si incadrarii cheltuielilor ce urmeaza a fi finantate din aceste fonduri.
 •  Referitor la activitatea de audit intern a Ministerului Finantelor in anul 2011, s-a constatat ca nu au fost realizate misiuni de audit intern in ceea ce privește Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului și Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.
 •  Din verificarile efectuate de Camerele de Conturi judetene asupra sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la unitatile administrativ teritoriale s-a constatat, in unele cazuri, ca sumele primite de la Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului in anul 2011 nu au fost solicitate și argumentate in scris de catre ordonatorii de credite, neexistând note de fundamentare din care sa rezulte cauzele care au determinat prioritatea și necesitatea cererilor de sume in regim de urgenta.

Constatari și concluzii
 • bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale a fost supradimensionat, situatie ce a permis asigurarea de resurse suplimentare catre Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Pentru anul bugetar 2011, Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale a cunoscut nivelul cel mai ridicat al supraestimarii necesarului de credite bugetare fata de prevederile initiale. Astfel, se constata plati efective de 16.064 milioane lei fata de prevederile initiale de 21.946 milioane lei (reprezentând 73,20%). Acest ordonator a contribuit cu 59,89% din valoarea creditelor bugetare cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului (859.804 mii lei credite bugetare cedate din totalul de 1.435.577 mii lei reprezentând totalul creditelor bugetare cedate la Fondul de rezerva in anul 2011).
 • Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului a beneficiat de alimentari prin renuntari netransparente și a fost utilizat de asemenea intr-o maniera netransparenta, prin hotarâri de Guvern, fara control parlamentar, functionând practic asemenea unui buget paralel. Astfel, se constata ca, in fapt, o parte dintre ordonatorii principali de credite au supraestimat initial necesarul de credite bugetare, pentru ca ulterior sa renunte la utilizarea acestora in favoarea Fondului de rezerva, fara a furniza in toate cazurile fundamentari temeinice;
 • in anul 2011 Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului a fost de 2.089.167 mii lei, aproximativ de 10 ori mai mare decât prevederile initiale;
 •  s-a constatat o perpetuare a situatiei constatate in anii precedenti in legatura cu caracterul nefundamentat al sumelor alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului in anul 2011, fara a exista un control ulterior asupra modului in care au fost utilizate;
 •  se constata totodata caracterul general al sumelor alocate de la Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, intrucât in majoritatea actelor normative emise pentru alocarea acestor fonduri nu este stipulata o destinatie precisa, specifica, ci una cu caracter de generalitate: „cheltuieli curente si de capital”, fapt ce conduce la depersonalizarea fondurilor, la imperfectiuni, interpretari si subiectivism in ceea ce priveste alocarea si utilizarea acestor fonduri;
 • Modul de formulare si redactare al hotarârilor de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a creat confuzie in sensul ca, spre exemplu, in titlul actelor normative a fost precizata destinatia „finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale”, iar in continutul actelor a fost stipulat faptul ca aprobarea acestor sume a fost efectuata „pentru echilibrarea bugetelor locale”. in acest mod s-a trecut cu vederea faptul ca aceste sume, chiar daca au fost alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, provin din fondul de rezerva bugetara si ar fitrebuit sa fie folosite doar pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute;
 • nu au fost identificate criterii clare si formalizate de clasificare a cheltuielilor care au fost finantate din Fondul de rezerva bugetara in vederea includerii acestora in categoria cheltuielilor urgente sau neprevazute;
 •  la unitatile administrativ teritoriale s-a constatat, in unele cazuri, ca sumele primite de la Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului in anul 2011 nu au fost solicitate prin note de fundamentare de catre ordonatorii de credite, nefiind motivate cauzele și imprejurarile care au determinat necesitatea alocarii cu prioritate, in regim de urgenta, a acestor credite.

Preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu, a declarat, joi, la comisiile parlamentare de buget-finanţe, că prejudiciul total la autorităţile centrale şi locale în perioada 2008-2012 se ridică la peste 900 milioane de euro, în 2011 fiind trimise la parchet 61 de "dosare destul de grele".Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

3695 vizualizari

 • +2 (2 voturi)    
  Dreptate pana la capat! (Joi, 31 ianuarie 2013, 17:20)

  Jimmy Hoffa [utilizator]

  Curtea de Conturi (condusa de Votcaroiu) + DNA (dupa ce preia USL-ul controlul politic asupra lui, asa cum a declarat chiar Ponta) ii vor infunda pe "ailalti". Nu cred ca se supara nimeni ca sunt cercetati penal unii care au folosit in mod dubios banii publici, dar sa fie cercetati toti, indiferent de culoarea politica. Cand din Guvern fac parte ministri-inculpati, nu poti veni sa afirmi ca vrei sa faci dreptate. Cel mult se poate vorbi despre razbunare. Astept o reactie a unui Prim ministru (ce-i drept, hot) al unui stat de drept, membru al UE, parte a lumii civilizate - remanierea lui Dragnea, Fenechiu si Vosganian. Exista in vreunul din celelalte 26 de state ministri sau parlamentari cu dosare penale care sa nu fi demisionat inca?
 • +2 (2 voturi)    
  Ingroparea MCV (Joi, 31 ianuarie 2013, 17:48)

  triciupa [utilizator]

  Gata, s-a gasit calul de bataie pentru urmatoarele zile sau saptamani.
  Vacaroiu si-a facut datoria de pesedist cu maxima viteza si a aruncat pe piata diversiunea necesara pentru ca raportul MCV sa fie ingropat rapid.
  Sa te tii neica ce racnete se vor auzi dinspre latrine! Ia numai sa vedeti apostolii neamului cum vor infiera "prejudiciul" lui Boc. La randul lor, amaratii din opozitie vor incepe cu scuze, explicatii, "stati sa vedeti ca n-a fost chiar asa" si toata harmalaia asta va acoperi orice comentariu pe tema MCV.
  Rapid si eficient, batista a fost pusa pe tambal.
  Asta va fi strategia si pe viitor: cand cei 7,4 milioane (care de fapt au fost vreo 4,5 sau nici macar...) vor primi in fata explozia facturii la intretinere, brusc o sa apara o poveste cu ungurii care vor sa ne fure ardealul sau cu Udrea care si-a facut poseta din piele de pensionar. Am zis, howgh!
 • -4 (4 voturi)    
  Hai domnu Vacaroiu (Joi, 31 ianuarie 2013, 19:22)

  xrogo [utilizator]

  adica cum domnul Boculet,super micul primministru a cheltuit adica bani din fondul domniei sale pe lucruri neprecizate,sa nu zicem necurate?
  Nu se poate domnule Vacaroiu,pai dumneata nu stii ca el,micul om MARE a salvat Romanica de la dezastru,el cu mentorul Base au strans baierile pungii,au mobilizat toti romanii bugetari, care din proprie initiativa au cedat 25% din salar pentru un singur tel,salvarea tarii.
  Si asa de bine au salvat-o ca era sa moara saraca tara,noroc cu fondul de rezerva care i-a salvat pe unii,ca au fost PDL-isti asta nu se pune.
  • 0 (0 voturi)    
   Nu te entuziasma prea tare (Vineri, 1 februarie 2013, 10:23)

   ty [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

   Peste vreo citeva luni vom vedea ce a facut Ponta1 cu fondul de rezerva la dispozitia Guvernului. Sunt convins ca fiecare leu din cont a fost dat cui trebuie cu acordul Parlamentului. Oare s-au dus banii tot la Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ca pe vremea lui Boc?
 • +2 (2 voturi)    
  RAZBUNARE ? (Joi, 31 ianuarie 2013, 21:16)

  Baltaretu [utilizator]

  1. FONDUL LA DISPOZITIA PRIMULUI MINISTRU IN VALOARE DE 2 MIL EURO, RISIPIT PE LA PRIMARII ETC DE TARICEANU , INTRA IN COTA DE RAZBUNARE A TOV CRIN? de ce?
  2.Ce a facut onor Curtea de conturi in acei 4 ani verificati abia acum? Adica doar au incasat lefurile? Si abia acum a slobozit din lant, pe tov Vacaroiu si alti umflati de bani?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by