Doar 3% din totalul debitorilor de la 1 ianuarie 2012 (aprox. 12.000 de contribuabili) cumulau datorii la Fisc de peste 16 miliarde de lei, adica 78,7% din totalul arieratelor recuperabile din evidentele ANAF, arata rezultatele unui control al Curtii de Conturi. Contribuabilii cu datorii mici (pana în 15.000 lei) reprezinta marea masa a debitorilor (aproximativ 79% din totalul debitorilor cu arierate recuperabile), însa cumuleaza sub 5% din totalul arieratelor.Controlul a vizat anul 2011, perioada in care la conducerea institutiei s-a aflat Sorin Blejnar.

În anul 2011, contribuabilii au achitat în mod voluntar, pana la termenul scadent al obligatiei fiscale 124,045 miliarde lei, ceea ce reprezinta 77,9% din valoarea declaratiilor fiscale depuse de agentii economici, cu aproximativ 7 puncte procentuale sub tinta de 85% stabilita la nivelul ANAF.

Un grad redus al conformarii voluntare la plata conduce la un nivel ridicat al arieratelor si la o presiune foarte mare asupra activitatii de executare silita.

  • Nivelul arieratelor înregistrate (pentru persoane juridice si persoane fizice) se ridica la nivelul de 70,15 miliarde lei, din care 1,735 miliarde lei reprezinta arierate de la persoane fizice, iar restul de 68,42 miliarde lei reprezinta arierate de la persoane juridice. Ponderea cea mai mare a acestor arierate o reprezinta arieratele  rerecuperabile ale persoanelor juridice (47.266,1 milioane lei, ~67% din total), adica obligatii fiscale neachitate de companii
  • O analiza mai profunda asupra evolutiei si componentei arieratelor înregistrate de persoanele juridice arata o crestere semnificativa a arieratelor nerecuperabile, de la 24.519 milioane lei în anul 2007, pana la 47.266 milioane lei în anul 2011.
  • În ultimii 4 ani s-a constatat o crestere constanta a nivelului arieratelor persoanelor juridice înregistrate de ANAF, de la 36.381 milioane lei în anul 2007 pana la 68.424,6 milioane lei în anul 2011.
  • Aceasta crestere cu aproape 90% a nivelului total al arieratelor persoanelor juridice s-a realizat în conditiile unei evolutii similare a ambelor componente, respectiv arieratele recuperabile si arieratele nerecuperabile.
  • ANAF figura la 31.12.2011 cu obligatii fiscale neîncasate de la agenti economici de aproape 12% din PIB, iar dintre acestea 3,7% din PIB reprezinta arierate recuperabile.

Arieratele nerecuperabile (în cea mai mare proportie fiind arierate ale firmelor aflate în procedura insolventei/falimentului) au înregistrat o crestere de 92,8% în perioada 2007-2011, ajungand pana la nivelul de 47.266,1 milioane lei. Raportandu-ne la evolutia PIB din Romania, constatam ca arieratele nerecuperabile au crescut de la instaurarea crizei economice (anul 2008) si pana la 31.12.2011 cu peste 50%, adica de la 5,2% din PIB la 31.12.2008 pana la 8,2% din PIB la 31.12.2011.

Analizand detaliat componenta arieratelor reprezentate grafic mai sus, se constata ca majoritatea sumelor sunt în fapt arierate nerecuperabile, pentru care probabilitatea de încasare este redusa (în principal sunt arierate de la agenti economici aflati în procedura insolventei/falimentului).Astfel, doar 30,9% din arieratele totale sunt obligatii fiscale neachitate pentru care ANAF avea la 31.12.2011 dreptul legal de a realiza masuri de executare silita, restul de 69,1% din totalul arieratelor înregistrate în evidentele ANAF reprezentand arierate nerecuperabile (pentru care executarea silita se suspenda).

Se constata ca o pondere semnificativa a arieratelor recuperabile la 31.12.2011 ale persoanelor juridice cu o vechime mai mare de 1 an (aproximativ 46% din arieratele recuperabile, adica arierate asupra carora se pot realiza masuri de executare silita, 22% din total au o vechime mai mare de 2 ani).

"În vederea recuperarii unei proportii cat mai ridicate din arierate e necesar ca masurile de executare silita sa fie concentrate pe zonele în care se acumuleaza volume mari de arierate. Conform informatiilor existente la nivelul ANAF la 31.12.2011, 41% din arierate apartineau unui numar restrans de agenti economici, respectiv contribuabililor mari administrati de DGAMC", se arata in Raportul Curtii.

  • Unitatile fiscale special create pentru a asigura o administrare mai performanta a marilor contributori la bugetul statului, respective DGAMC si AFP pentru contribuabili mijlocii din cadrul fiecarei DGFP judetene, au acumulat în total 54% din arieratele din evidentele ANAF, ceea ce înseamna ca marea masa a contribuabililor (contribuabilii mici administrati la nivelul AFP municipale, orasenesti si comunale) datorau la 31.12.2011 doar 46% din totalul arieratelor recuperabile ale persoanelor juridice din Romania.
  • Analizand detaliat structura debitorilor la 1 ianuarie 2012, se constata ca 78,7% dintre arierate reprezinta obligatii fiscale ale unor contribuabili cu datorii peste 150.000 lei. De asemenea, 16,4% din arieratele recuperabile sunt de la contribuabili ce datorau la 31.12.2011 impozite si taxe în cuantum cuprins între 15.000 si 150.000 lei. În concluzie, debitorii cu sume peste 15.000 lei cumuleaza peste 95% din arieratele recuperabile existente în sold la 31.12.2011. Privind mai atent asupra categoriei marilor debitori ai bugetului statului, se constata ca cea mai mare parte a arieratelor înregistrate la ANAF apartin unui numar restrans de contribuabili. Astfel, doar 3% din totalul debitorilor de la 31.12.2011 (aprox. 12.000 de contribuabili) cumuleaza datorii de peste 16 miliarde de lei, adica 78,7% din totalul arieratelor recuperabile din evidentele ANAF. Contribuabilii cu datorii mici (pana în 15.000 lei) reprezinta marea masa a debitorilor (aproximativ 79% din totalul debitorilor cu arierate recuperabile), însa cumuleaza sub 5% din totalul arieratelor.