La 31 ianuarie 2013, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 31,459 miliarde euro, fata de 31,206 miliarde euro la 31 decembrie 2012. Consiliul de administratie al BNR a decis recent, in privinta rezervelor internationale, largirea orizontului investitional, de la 1 la 5 ani. Printre obiective tintite de BNR pana in 2015 sunt urmatoarele:

compozitia valutara: euro - intre 55 si 85% din totalul rezervei valutare; dolarul SUA - intre 10 si 35% din totalul rezervei valutare; restul fiind alte valute.

In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni:

  • Intrari de 1.985 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internationale si altele.
  • Iesiri de 1.732 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta si altele.

Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 4,118 miliarde euro.

Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 31 ianuarie 2013 au fost de 35,577 miliarde euro, fata de 35,413 miliarde euro la 31 decembrie 2012.

  • Platile scadente in luna februarie 2013 in contul datoriei publice si public garantata denominate in valuta insumeaza 862,65 milioane euro.

Consiliul de administratie al BNR a decis recent ca, in privinta rezervelor internationale, largirea orizontului investitional, de la 1 la 5 ani. Principalele obiective strategice stabilite pentru perioada 2011-2015 au fost urmatoarele:

  • compozitia valutara: euro - intre 55 si 85 la suta din totalul rezervei valutare; dolarul SUA - intre 10 si 35 la suta din totalul rezervei valutare; alte valute -maximum 15 la suta din totalul rezervei valutare;
  • stabilirea unei durate medii de pana la sase luni atat pentru intreaga rezerva  valutara, cat si pentru fi ecare valuta componenta si mandatarea Comitetului de administrare a rezervelor internationale (CARI) pentru efectuarea unei analize in vederea alegerii unor indici de referinta adecvati pentru portofoliile denominate in euro si dolari SUA;
  • adaugarea in cadrul portofoliului a instrumentelor cu venit fi x emise de Guvernul Japoniei si mentinerea celorlalte categorii de emitenti eligibili: (i) Guvernul SUA; (ii) agentii guvernamentale sau sponsorizate de Guvernul SUA; (iii) guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene; (iv) agentii guvernamentale sau sponsorizate de guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene; (v) alte guverne care benefi ciaza de rating AAA; (vi) institutii supranationale; (vii) entitati private emitente de obligatiuni garantate cu active;
  • limita de expunere fata de entitatile private emitente de obligatiuni garantate cu active: 10 la suta din totalul rezervelor internationale;
  • limita de expunere fata de entitatile private, altele decat cele emitente de obligatiuni garantate cu active: 10 la suta din totalul rezervelor internationale- se vor asuma expuneri fata de entitati private doar in urma aprobarii Consiliului de administratie.

Pentru incadrarea in parametrii stabiliti prin strategia multianuala, Comitetul de administrare a rezervelor internationale a aprobat propunerea de schimbare a portofoliilor de referinta in cazul celor denominate in euro si dolari SUA. Astfel, indicii Bank of America Merrill Lynch, constituiti din titluri de stat americane purtatoare de cupon, respectiv obligatiuni cu cupon emise de catre statele membre ale zonei euro ce benefi ciau de califi cative maxime de credit, cu scadente de pana la 1 an, au devenit, incepand cu luna martie 2011, noile portofolii de referinta.