Recenta Ordonanta de Guvern nr. 8/2013, care cuprinde un pachet de masuri fiscale extrem de important, a fost publicata in termen de 3 zile de la data publicarii proiectului, in lipsa oricarei consultari publice. Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe (ARSIT) de pilda, considera ca in orice decizie publica a unei autoritati finatate din banii contribuabililor trebuie sa primeze respectul fata de contribuabil. Respect care a lipsit cu desavarsire in procesul elaborarii si aprobarii OG 8/2013.

"Din pacate, o astfel de practica pare sa se generalizeze. Primul astfel de exemplu l-a constituit Ordonanta de Urgenta nr. 84/2012, prin care s-a modificat termenul de plata pentru taxele si impozitele cu scadenta 25 decembrie. Iata ca la foarte scurt timp situatia se repeta. In consecinta, ARSIT a inaintat o scrisoare oficiala catre Ministerul Finantelor Publice, solicitand o explicatie publica pentru modul de elaborare a Ordonantei de Guvern nr.8/2013 si prorogarea termenului de intrare in vigoare a OG 8/2013, fapt ce ar permite o reala consultare a tuturor factorilor interesati", precizeaza Octavian Radu, presedintele ARSIT.

Textul integral al scrisorii adresate Ministerului de Finante este disponibil aici: http://www.arsit.org.ro/arsit-cere-transparenta-decizionala.html

  • Cum a fost aprobata OG nr. 8/2013?

Procesul de dezbatere si aprobare a acestui act normativ s-a desfasurat in mai putin de 72 de ore astfel:

a) Luni, 21 ianuarie 2013, proiectul a fost publicat pe site-ul www.mfinante.ro

b) Tot luni 21 ianuarie 2013 a fost convocata Comisia de Dialog Social la ora 18.00 pentru a dezbate proiectul

c) Marti 22 Ianuarie 2013 proiectul s-a aprobat in sedinta de Guvern

d) Miercuri 23 Ianuarie 2013 Ordonanta s-a publicat in MO nr. 54/2013

In nota de fundamentare a acestui proiect sectiunea impactul asupra mediului de afaceri este necompletata.

Trebuie sa intelegem ca un astfel de act normativ nu are nici un fel de impact asupra mediului de afaceri?

Ce spune legea transparentei decizionale?

Reamintim ca Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica stabileste clar obligatiile institutiilor privind procedura de elaborare a unui act normativ, la art. 6 astfel:

Art. 6. - (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).

(4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. [...]

(9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

De asemenea, mentionam ca Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative prevede ca pentru orice act normativ: ¬Art. 31. - (1) Instrumentul de prezentare si motivare include continutul evaluarii impactului actelor normative, cuprinzand urmatoarele sectiuni:

[...]

e) consultarile derulate in vederea elaborarii proiectului de act normativ, organizatiile si specialistii consultati, esenta recomandarilor primite;

ARSIT este membra a Taxpayers Association of Europe ¬ Asociatia Contribuabililor din Europa -, o federatie formata din asociatii ale platitorilor de impozite si taxe din 31 de state europene, avand peste un milion de membri si militand pentru stimularea eficientei si economiei in sistemul public, pentru o societate cu impozite mici si libertate individuala mare.