Finantele isi vor reduce numarul de posturi de conducere cu circa 20 de locuri, iar din aparatul propriu taie 167 de locuri ( 9% din numarul total de posturi al aparatului propriu), potrivit proiectului de restructurare publicat pe site-ul institutiei. Din cele 167 de posturi, 35 posturi sunt vacante (reducere efectiva) si 132 posturi preluate de catre Ministerul Fondurilor Europene. Posturile vacante ramase vor fi redistribuite catre o structura nou infiintata, Unitatea de verificare si autorizare. De asemenea, vor fi desfiintate 7 directii din organigrama, si se va trece la infiintarea Unitatii de verificare si autorizare (fosta Directie generala de management al domeniilor reglementate specific). Vezi in atasament Proiectul propus.

Masurile vin la putin timp dupa ce un audit efectuat de Banca Mondiala dezvaluia starea precara de lucruri din interiorul Ministerului Finantelor. (Citeste mai jos in text concluziile Raportului Bancii Mondiale)

Reformarea MFP include infiintarea unui nou post de secretar de stat care va coordona Unitatea de verificare si autorizare si va sprijini ministrul finantelor publice in indeplinirea politicilor guvernamentale in domeniul autorizarii antrepozitelor, jocurilor de noroc, caselor de marcat, caselor de schimb valutar, tichetelor de masa si tichetelor cadou. In plus, va aparea Unitatea de evaluare a investitiilor publice , care va avea ca atributie evaluarea eficientei alocarii resurselor financiare pentru investitii publice finantate integral sau partial din bugetul de stat.

Ce alte noiutati presupune reorganizarea Finantelor:

 • Crearea Corpului de control in directa subordonare a ministrului finantelor publice in vederea separarii activit at ii de control intern desf asuratapentru respectarea reglementarilor aplicabile din domeniile de activitate specifice aparatului propriu al ministerului de activitatea de inspectie economico- financiara.
 • Infiintarea unei structuri noi, Directia generala relatii financiare internationale. Directia generala va asigura suportul tehnic al atributiilor exercitate de ministru in calitate de reprezentant al statului roman in institutiile financiare internationale. Participarea statului roman in aceste institutii presupune o actiune constanta si coordonata pe termen lung a autoritatilor romane in structurile in care Romania este reprezentanta. In viitorii ani portofoliul, atat financiar cat si de proiecte de investitii, va ramane consistent. Romania va trebui sa isi construiasca un set de instrumente care sa permita valorificarea in avantajul contribuabililor si mediului de afaceri, a participatiilor pe care aceasta le detine in institutiile financiare internationale. Acest lucru presupune specializarea si pregatirea resurselor umane implicate in relatiile permanente si directe cu institutiile financiare internationale, dupamodelul tarilor din Uniunea Europeana.
 • Desfiintarea Directiei legislatie cod de procedura fiscala  si a Directiei de politici si legislatie in domeniile vamal si nefiscal si crearea unei singure structuri organizatorice - Directia generala de legislatie cod procedura fiscala, reglementari nefiscale si contabile, care va include si Directia de legislatie si reglementari contabile, pentru o coordonare unitara a legislatiei in domeniu.
 • Reorganizarea Directiei generale legislatie Cod fiscal in Directia generala de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale si desfiintarea celor 3 directii din subordine, pentru o mai buna coordonare a activitatii de elaborare a modificarilor si completarilor legislatiei de Cod fiscal precum si de rescriere a intregii legislatii fiscale.
 • Reorganizarea Directiei de comunicare, relatii publice, mass-media si transparenta in Serviciul de comunicare, relatii publice, mass-media si transparenta pentru finante si Serviciul de comunicare, relatii publice, mass- media si transparenta pentru buget, trezorerie si datorie publica.
 • Schimbarea denumirii Directiei generale de analiza macroeconomica si politici financiare in Directia generala de politici si analiza macroeconomica, pentru o mai buna reflectare a activitatii in cadrul acesteia.
 • Desfiintarea Serviciului asistarea conducerii.
 • Reorganizarea Directiei de buget si contabilitate interna in Directia de buget, contabilitate interna, investitii si achizitii publice, prin preluarea activitatii de investitii si achizitii publice de la Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne concomitent cu reorganizarea Directiei generale de investitii, achizitii publice si servicii interne in Directia de servicii interne, avand in vedere ultimele modificari ale legislatiei bugetare pentru o mai buna corelare a activitatii de angajare a cheltuielilor bugetului ministerului cu executia acestuia.
 • Coordonarea Compartimentului Corpul consilierilor pentru afaceri europene este delegata unui secretar de stat prin includerea acestuia in cadrul Directiei generale pregatire Ecofin si asistenta comunitara.
 • Reorganizarea Serviciului de solutionare a plangerilor prealabile si a contestatiilor cu privire la activitatea de inspectie economico-financiara si inspectia activitatii proprii a ministerului din cadrul Directiei generale de legislatie si reglementare in domeniul activelor statului in Serviciul de solutionare a plangerilor prealabile si a contestatiilor in directa coordonare a ministrului.
 • Stabilirea unor reglementari privind modalitatea de exercitare a atributiilor de catre ministrul finantelor publice si ministrul delegat pentru buget.
 • Eliminarea dispozitiilor referitoare la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, ca urmare a trecerii acesteia din subordinea Ministerului Finantelor Publice in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului - Ministru.
 • Eliminarea dispozitiilor referitoare la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania si la Comisia specialade retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunit at ilor cet at enilor apartinand minorit at ilor nationale din Romania.
 • Avand in vedere pe de o parte rolul de sinteza al Ministerului Finantelor Publice si pe de alta parte existenta in subordinea acestuia a unor companii nationale si societati comerciale la care ministerul exercita calitatea de actionar in numele statului, propunem introducerea a sapte noi puncte: 117. evalueaza eficienta alocarii resurselor financiare pentru investitii publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, in conditiile legii; 118. initiaza proiecte de acte normative cu privire la societatile comerciale, institutiile de credit la care Ministerul Finantelor Publice exercita calitatea de actionar in numele statului, precum si in domeniul financiar-bancar; 119. verifica utilizarea fondurilor publice sau a altor fonduri speciale, alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 120. verificasituatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitat ilor administrativ-teritoriale de catre operatorii economici, precum si concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica si privata a statului si a unitat ilor administrativ- teritoriale ale statului; 121. verificarea calitatii gestiunii economico-financiare, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgen ta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 122. verifica economicitatea, eficacitatea si eficienta utilizarii fondurilor publice, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 123. coordoneaza metodologic activitatea de aplicare unitara a legislatiei fiscale desf asuratade serviciile de asistenta contribuabili organizate in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor subordonate.
 •  Completarea art.15 cu un nou alineat, respectiv "In cadrul procesului de evaluare anuala a performantelor profesionale ale personalului de conducere al structurilor de specialitate din cadrul unitatilor subordonate, care se afla in coordonare metodologica, structurile coordonatoare de la nivelul ministerului emit puncte de vedere cu privire la activitatea desfasuratade acesta in realizarea obiectivelor si atributiilor ministerului, pe care le comunica evaluatorului.

Reamintim ca un audit facut de Banca Mondiala descria Ministerul Finantelor ca avand un aparat prea stufos, putin eficient si in anumite zone, suspectat de coruptie. Franta, la o populatie tripla, are 990 de angajati in Finante. Anglia are 1200, Germania are 1300. Romania avea 1432 de angajati, potrivit unor calcule ale organismelor financiare internationale. „Alocarea de personal nu pare să fie pe deplin aliniate la nevoile curente. Distribuţia de personal din MFP este mai degraba o mosternire istorica decât o reflectare a nevoilor curente”, se arata intr-un raport elaborat de Banca Mondiala. Sistemul de salarizare este opac si asimetric, intreaga structura a ministerului trebuind regandita, se mai arata in document. O reforma trebuie facuta, clar. Intrebarea este cum.

Vezi aici concluziile Raportului Bancii Mondiale

Surveyurile interne facute de conducerea Ministerului Finantelor confirma gradul de nemultumire consistent al propriilor angajati, mai ales in privinta sistemului de remuneratie. Un sistem „fragmentat, opac şi asimetric, care demotiveaza angajatii”, il descriu analistii externi. O reforma era deci, necesara. Vom reveni.