Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2012 a fost de 148,98 miliarde de lei preturi curente, in crestere - in termeni reali- cu 0,1% atat fata de trimestrul III 2012 cat si fata de trimestrul IV 2011. Cresteri ale volumului de activitate s-au inregistrat in informatii si comunicatii (+42,0%), in activitatile profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (+9,9%), urmate de administratia publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public; invatamant; sanatate si asistenta sociala (+5,6%), de activitatile de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (+4,9%) si de comertul cu amanuntul si ridicata; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+4,3%), anunta joi INS.

Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost inregistrata in agricultura, silvicultura si pescuit (-24,6%). Reduceri ale volumului de activitate s-au mai inregistrat in industrie (-2,4%), constructii (-2,1%) precum si in ramura de intermedieri financiare si asigurari (-0,5%) si de tranzactii imobiliare (-0,5%).

  • Volumul impozitelor nete pe produs s-a mentinut, in termeni reali, la nivelul inregistrat in trimestrul IV 2011.
  • Din punctul de vedere al utilizarii Produsului Intern Brut, in trimestrul IV 2012 cererea interna s-a mentinut constanta, comparativ cu acelasi trimestru din anul 2011.
  • Consumul final total s-a majorat cu 1,0%, ca urmare a cresterii volumului tuturor categoriilor de cheltuieli pentru consumul final, in principal a cheltuielii pentru consumul final al gospodariilor populatiei (+0,9%) si a cheltuielii pentru consumul final al institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (+5,0%). Cheltuiala pentru consumul final al administratiilor publice s-a majorat cu 0,6%.
  • Formarea bruta de capital fix, s-a redus cu 4,2%, consecinta a reducerii investitiilor din sectorul public. Un efect usor pozitiv asupra PIB l-a avut evolutia exportului net ca urmare a reducerii mai accentuate a  volumului importurilor de bunuri si servicii (-4,3%) comparativ cu cel al exporturilor  (-4,2%). 

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2012 a fost de 587,466 miliarde lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 0,3% fata de anul 2011.

Cresterea a fost determinata, in mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate si, in consecinta, a valorii adaugate brute din informatii si comunicatii (+29,4%) si din activitatile profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (+8,4%). Cresteri mai reduse s-au inregistrat in activitatile de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (+3,1%), in ramura de administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public; invatamant; sanatate si asistenta sociala (+2,2%), in tranzactii imobiliare (+1,5%) si in comertul cu amanuntul si ridicata; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+0,3%).

Cele mai importante reduceri ale volumului de activitate s-a inregistrat in agricultura, silvicultura si pescuit (-21,2%), in industrie (-2,1%) si in sectorul de intermedieri financiare si asigurari (-0,2%).

Volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 3,7%.

Consumul final total a crescut cu 0,9% in anul 2012, comparativ cu anul precedent, atat pe seama cresterii cu 0,6% a cheltuielii pentru consumul final al gospodariilor populatiei cat si a cresterii cu 1,9% a cheltuielii pentru consumul final al administratiilor publice. Formarea bruta de capital fix a inregistrat o crestere cu 4,0 puncte procentuale.