Grupul austriac Erste, actionarul majoritar al BCR – cea mai mare banca locala, a lansat o noua oferta de cumparare pentru actiunile BCR detinute de actionarii minoritari ai bancii, cu exceptia SIF-urilor. Erste plateste un pret de 0,75 lei/actiune, iar durata ofertei este nelimitata. Oferta vizeaza un pachet de circa 21,1 de milioane de actiuni (0,13% din capitalul bancii) iar valoarea la pretul actual este de 15,8 mil. lei. Reprezentantii Erste au mai spus ca pretul de oferta va fi ajustat trimestrial. Pretul pe actiune ajustat va fi comunicat cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de data la care produce efecte, printr-un anunt postat pe pagina de internet a BCR, indicând valoarea ajustata si perioada în care se aplica.

Noua oferta vine dupa ce Erste a preluat în ultimii ani majoritatea actiunilor detinute de salariati, dar si participatiile detinute de patru dintre cele cinci SIF-uri. Doar SIF Oltenia a mai ramas în actionariatul BCR cu o participatie de 6,3%.

Acest pret pe actiune a fost stabilit prin utilizarea multiplului valoare de piata / valoare contabila a bancii listate BRD – GSG ca un echivalent, la suma rezultata adaugându-se o prima de 50%. În timp ce metoda de calcul a ramas neschimbata, pretul pe actiune a scazut comparativ cu celelalte oferte din cauza incertitudinilor mediului economic local, cu impact asupra performantei sectorului financiar.

Pretul Initial pe Actiune se va aplica în perioada 8 martie 2013 – 3o iunie 2013. În consecinta, acest Pret Initial pe Actiune va fi relevant pentru si se va aplica transferurilor de actiuni realizate în baza oricaror Scrisori de Acceptare a Vânzarii (asa cum sunt definite mai jos) transmise de actionarii minoritari catre EGB Ceps pâna la data de 30 iunie 2013 în conformitate cu termenii si conditiile descrise la Sectiunile II si III de mai jos.

EGB Ceps, la libera sa alegere, poate ajusta trimestrial Pretul Initial pe Actiune oferit. Pretul pe actiune ajustat va fi comunicat cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de data la care produce efecte, printr-un anunt postat pe pagina de internet a BCR, indicând valoarea Pretului pe Actiune Ajustat si perioada în care se aplica.

De exemplu, Pretul pe Actiune Ajustat se va calcula succesiv si va fi aplicabil pentru: (i) trimestrul 1 iulie 2013 – 3o septembrie 2013; (ii) trimestrul 1 octombrie 2013 – 31 decembrie 2013, etc.

BCR a avut anul trecut pierderi record de 1,23 mld. lei (277 mil. euro).