Pentru orice achizitii de bunuri si servicii, TVA poate fi dedusa de beneficiar pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a caror valoare individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, se arata intr-un comunicat al Finantelor publicat miercuri. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanti auto pe baza de bonuri fiscale, mai mentioneaza comunicatul.

Prin Ordonanta Guvernului nr.15/2012 au fost transpuse prevederile Directivei 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse in legislatia nationala se refera la posibilitatea de a permite operatorilor economici sa emita facturi simplificate daca valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilitatii TVA. Avand in vedere ca bonurile fiscale contin elementele minimale ale unei facturi simplificate si acestea pot constitui documente pe baza carora se poate deduce TVA, prin H.G. nr.84/2013 au fost stabilite conditiile in care TVA poate fi dedusa pe baza bonuri fiscale.

Astfel, incepand cu data de 14 martie 2013, prin intrarea in vigoare a H.G. nr.84/2013:

 • la aceeasi data si-au incetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburantii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr.28/1999, in conditiile in care acestea erau stampilate si aveau inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.
 • In vederea aplicarii noilor prevederi, orice comerciant care doreste ca bonurile fiscale sa poata constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, pot sa-si adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel incat sa poata inscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de inregistrate in scopuri de TVA al beneficiarului.
 • Comerciantul care nu poate inscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului, neavand un soft adaptat in acest sens, la solicitarea beneficiarilor va emite, potrivit legii, factura pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care sa cuprinda toate elementele prevazute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal.
 • In situatia in care beneficiarul solicita totusi emiterea unei facturi care sa cuprinda toate elementele prevazute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal, desi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul are obligatia sa emita aceasta factura, pe langa bonul fiscal.
 • ​ In acelasi timp s-a abrogat prin reformulare si procedura de deducere a TVA la achizitiile de combustibili.

Procedura a prevazut deducerea TVA in baza bonului fiscal, stampilat de furnizorul de combustibil, pe care s-a precizat numarul de inmatriculare a autovehiculului. Pentru deducerea TVA, aferenta bonurilor de achizitii combustibili, din punctul de vedere al procedurii, aceasta nu mai este aplicabila incepand cu 14.03.2013.

Pentru achizitiile de combustibili, din punctul de vedere al calitatii documentului justificativ, dar si pentru alte achizitii efectuate in baza unui unui bon fiscal, se poate deduce TVA daca:

 • Codul fiscal al cumparatorului este imprimat pe bonul fiscal de catre casa de marcat fiscala. Se subintelege ca daca acest cod nu este imprimat de casa de marcat, ci este  transcris/suprascris ulterior, documentul nu are calitate de document justificativ pentru deducerea TVA, si  nu se poate deduce  TVA de la achizitie.
 • Valoarea maxima a fiecarei achizitiei facute pe acelasi document este de 100 Eur, inclusiv TVA, conform art. 155 alin. (11)  din Codul fiscal. Cursul de schimb este cel valabil la data emiterii bonului fiscal, respectiv cursul comunicat de BNR in ziua anterioara, sau ultimul curs comunicat.
 • Un bon fiscal trebuie sa contina urmatoarele informatii, pentru a se permite deducerea TVA : data emiterii; identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate; suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia; daca anterior a fost emisa o alta factura,  o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.

Nota: Retinem ca se necesita descrierea exacta a bunurilor si serviciilor achizitionate si nu o descriere generica.

 • Ce se intampla cu valoarea achizitiei, cheltuiala poate fi dedusa in baza bonului fiscal ?

Pana la noi reglementari aceasta cheltuiala nu poate fi dedusa pe baza bonului fiscal, ci se necesita, ca si pana acum, intocmirea decontului de cheltuieli, a NIR-ului,a ordinului de deplasare, a foilor de parcurs, dupa caz.

Finantele au publicat la sfarsitul saptmananii trecute in Monitorul oficial nr 136/ 14 martie 2013, modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Intr-un numar de aproximativ 37 de pagini, prin actul normativ se modifica punctual sau exhaustiv, procedurile de aplicare pentru majoritatea impozitelor reglementate de Codul fiscal. Documentul contine si definitia din punct de vedere fiscal a vacii si a bivolitei.

Ce e important de retinut:

1. In cadrul cheltuielilor de protocol, deductibile limitat in procentul de 2% se va include si cheltuiala cu TVA aferenta ajustarii pentru cadourile cu valoare mai mare de 100 lei.

2. Sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare si a obligatiunilor, conform procedurilor contabile.

3. Sumele rezultate din actualizarea la inflatie a mijloacelor fixe conform IFRS si inregistrate in rezultatul reportat, sunt impozabile la fiecare calcul de amortizare sau la cesiunea acestora.

4. Persoanele fizice ce exploateaza paduri pe care le detin in proprietate, beneficiaza de o scutire de impozit pentru 20 metri cubi material lemnos/an.

5. Indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii sau detasarii pentru partea ce depaseste 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutiile publice, este venit de natura salariala, incepand cu 01 februarie 2013.

6. Veniturile din salarii si din alte activitati dependente platite de un angajator nerezident, pentru o activitate desfasurata in strainatate, nu sunt impozabile in Romania si nici nu se declara in tara.

7. In cazul platii arendei in natura, modalitatea de plata efectiva a impozitului si implicit de retinere a impozitului, se stabileste prin acordul partilor ( arenda este in natura, impozitul se va achita in bani).

8. Contribuabilii ce obtin venituri din activitati agricole vor depune o declaratie cu norma de venit, pana pe data de 25 mai, inclusiv in anul 2013.

9. Microintreprinderile care la 31 decembrie 2012 au realizat venituri intr-o suma mai mica de 65000 euro, si care erau platitoare de impozit pe profit, vor depune declaratia de mentiuni 010 pana pe data de 25 martie 2013 si vor trece la impozitul pe venitul microintreprinderilor incepand cu 01 februarie 2013.

Microintreprinderile care la 31 decembrie 2012 au avut o cifra de afaceri intre 65000 si 100000 euro si care au trecut la categoria de impozit pe profit, prin optiune, pana la 01 februarie 2013, nu sunt obligate sa revina la categoria de microintreprindere.

Societatile infiintate in luna ianuarie 2013, nu sunt obligate sa fie microintreprinderi in acest an, urmand ca la 31 decembrie 2013 sa analizeze conditiile de microintreprindere.

10. Sunt supuse impozitului pe venitul realizat de nerezidenti, conform art. 115 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, urmatoarele servicii: "servicii prestate in Romania si in afara Romaniei, exclusiv transportul international si servicii accesorii acestuia".

Serviciile din afara Romaniei supuse impozitarii in Romania sunt:

- servicii de managemement;

- servicii de consultanta in orice domeniu;

- servicii de asistenta tehnica;

- servicii de cercetare si proiectare in orice domeniu;

- servicii de reclama si publicitate, indiferent de forma de realizare;

- servicii prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari, contabili, auditori.

Observam ca celelelate servicii desfasurate in afara Romaniei nu se impoziteaza si exemplificam prin servicii de cazare externa sau servicii de prelucrari date, servicii informatice.

Platile facute catre nerezidenti in banci din state cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic de schimb de informatii se impoziteaza cu 50%, chiar daca beneficiarul de venit este rezident intr-un stat cu care exista conventie de evitare a dublei impuneri.

Observam ca se va analiza impozitarea in functie de statul unde se afla banca ce va incasa suma aferenta nerezidentului.

11. Serviciile medicale scutite de TVA sunt cele care au ca scop ingrijirea medicala, protejarea si mentinerea societatii.

Vor fi supuse TVA serviciile ce au ca scop intinerirea sau infrumusetarea sau servicii necesare pentru stabilirea unor consecinte juridice, cum ar fi eliberarea de certificate, adeverinte etc.

Vor fi scutite de TVA vanzarile de manuale scolare, cand acestea sunt aferente prestarilor de servicii efectuate unitatilor de invatamant.

Se va putea deduce TVA de pe bonurile fiscale ce indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, cand beneficiarul achizitiei are imprimat codul de TVA cu ajutorul casei de marcat fiscale.

Subiniem, se va deduce TVA numai de pe bonurile fiscale ce respecta conditiile unei facturi simplificate, si nu de pe toate bonurile fiscale.

 • Orice persoana ce inceteaza activitatea economica trebuie sa solicite anularea inregistrarii in scopuri de TVA in termen de 15 zile de la data documentelor ce atesta incetarea activitatii.

Facturile pot fi stocate pe hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost trimise/emise.

 • Facturile emise pe hartie pot fi convertite in format electronic, iar facturile emise in format electronic pot fi stocate pe hartie, cu conditia sa se garanteze autenticitatea si integritatea continutului facturii.
 •  In cadrul Jurnalelor de cumparari, facturile cu TVA neexigibil vor fi preluate in toate jurnalele de cumparari, pana cand taxa devine deductibila ca urmare a platii. Fac exceptie facturile neachitate pentru care se aplica procedura prescriptiei extinctive si datoria se radiaza din evidenta persoanei impozabile.
 •  Pentru operatiile de pe teritoriul tarii supuse taxarii inverse, masura este obligatorie pentru ambii participanti la circuitul economic, iar cand nu se respecta, in cadrul controalelor de specialitate, autoritatile fiscale impun obligarea la corectarea situatiei.

12. Din punctul de vedere al accizelor, autorizatia de utilizator final poate fi anulata daca utilizatorul are datorii restante la bugetul de stat mai vechi de 30 de zile, dupa scadenta. Lunar, pana pe data de 15 a lunii urmatoare, utilizatorii finali, destinatarii inregistrati, antrepozitarii autorizati, vor depune la autoritatile vamal - teritoriale, situatii privind stocurile, achizitiile si iesirile de produse accizabile.

13. Sunt supuse asigurarilor sociale obligatorii sumele de diurna platite salariatilor peste plafonul de 2,5 ori nivelul pentru institutiile publice. (material realizat cu ajutorul consultantului fiscal Adrian Benta de la compania Bentaconsult)