In anul 2012 rata medie anuala a locurilor de munca vacante (raportul dintre numarul mediu anual al locurilor de munca vacante si numarul mediu anual total al locurilor de munca - ocupate si vacante) a fost de 0,59%, in scadere cu 0,05 puncte procentuale fata de anul precedent. In ceea ce priveste numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, acesta a fost de 24,8 mii, in scadere cu 1,3 mii locuri de munca vacante fata de anul anterior, se arata intr-un comunicat difuzat marti de Institutul National de Statistica.

  • Rata medie anuala si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante pe activitati ale economiei nationale

In anul 2012, ratele medii anuale ale locurilor de munca vacante cu cele mai ridicate valori s-au inregistrat in sanatate si asistenta sociala (1,27%) respectiv, in administratia publica (1,20%). La polul opus, s-au situat activitatile din industria extractiva (0,06%), respectiv cele de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (0,10%).

Aproape o treime din numarul total al locurilor de munca vacante s-au regasit in industria prelucratoare (7,8 mii locuri vacante), iar rata a avut o valoare medie anuala de 0,77%. Sectorul bugetar a insumat putin peste 30% din totalul locurilor de munca vacante, cele mai multe regasindu-se in sanatate si asistenta sociala (3,7 mii locuri vacante), urmate de administratia publica (2,9 mii locuri vacante), respectiv invatamant (0,9 mii locuri vacante). In industria extractiva, angajatorii au prezentat cea mai redusa cerere de forta de munca salariata (0,04 mii locuri vacante).

  • Anul 2012 comparativ cu anul 2011

Prin comparatie cu anul precedent, atat rata cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante au inregistrat, aproape in egala masura, cresteri si scaderi. Cele mai relevante cresteri ale ratei medii anuale ale locurilor de munca vacante s-au regasit in activitatile de distributie a apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+0,25 puncte procentuale), precum si in cele de sanatate si asistenta sociala (+0.22 puncte procentuale). La polul opus, s-au situat activitatile din agricultura, silvicultura si pescuit (-0,50 puncte procentuale), respectiv cele de informatii si comunicatii (-0,28 puncte procentuale).

Numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a cunoscut cele mai semnificative cresteri in sanatate si asistenta sociala (+0,6 mii locuri vacante), urmate de activitatile din invatamant si cele de distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+0,3 mii locuri vacante pentru fiecare in parte). La polul opus, cele mai accentuate diminuari ale indicatorului s-au constatat in industria prelucratoare (-1,0 mii locuri vacante), urmate de activitatile de transport si depozitare, respectiv constructii (-0,4 mii locuri vacante pentru fiecare in parte).

In anul 2012, cea mai mare cerere de forta de munca salariata exprimata de angajatori prin intermediul ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-a constatat in randul ocupatiilor de operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente - grupa majora 8 (0,84%) si de muncitori necalificati - grupa majora 9 (0,71%).

Numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a cunoscut cele mai semnificative valori in ocupatiile de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (6,3 mii locuri vacante), care a reprezentat circa 25% din numarul locurilor de munca vacante la nivel de tara.

In ceea ce priveste rata medie anuala a locurilor de munca vacante, cea mai redusa disponibilitate a cererii de forta de munca salariata s-a constatat pentru ocupatiile de muncitori calificati si asimilati - grupa majora 7 (0,36%), iar in privinta numarului mediu anual al locurilor de munca vacante cea mai redusa cerere de forta de munca salariata a fost pentru ocupatiile de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit - grupa majora 6 (0,1 mii locuri vacante). Atat in ceea ce priveste rata cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, ocupatiile mai sus mentionate au fost urmate de cele ale membrilor corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori - grupa majora 1 (0,37% rata locurilor de munca vacante, respectiv 1,0 mii locuri vacante).

Anul 2012 comparativ cu anul 2011

Comparativ cu anul 2011, atat in ceea ce priveste rata cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante cele mai importante diminuari s-au regasit in ocupatiile de muncitori calificati si asimilati- grupa majora 7 (-0,15 puncte procentuale, respectiv -0,9 mii locuri vacante), urmate de cele aferente muncitorilor necalificati- grupa majora 9 (-0,14 puncte procentuale, respectiv -0,4 mii locuri vacante).

La polul opus, rata medie anuala a locurilor de munca vacante a cunoscut cea mai importanta crestere in randul ocupatiilor de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit ¬ grupa majora 6 (+0,26 puncte procentuale), iar in ceea ce priveste numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, cea mai semnificativa crestere fata de media anului 2011 s-a inregistrat in randul ocupatiilor de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (+0,6 mii locuri vacante).

  • Rata medie anuala si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante pe regiuni de dezvoltare

In profil teritorial, in anul 2012, cele mai ridicate valori atat in ceea ce priveste rata cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante s-au inregistrat in regiunile Bucuresti-Ilfov si Nord-Est (0,73% pentru fiecare in parte, iar numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a fost de 6,7 mii locuri vacante, respectiv 3,6 mii locuri vacante).

De asemenea, in regiunea Bucuresti-Ilfov, numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a reprezentat 27% din numarul locurilor de munca vacante din intreaga tara.

La polul opus, atat in ceea ce priveste rata cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante cele mai scazute valori le-a cunoscut regiunea Sud-Vest Oltenia (0,36%, respectiv 1,2 mii locuri vacante), urmata de regiunea Sud-Est (0,42%, respectiv 1,9 mii locuri vacante).

Fata de anul 2011, cea mai semnificativa diminuare a ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-a inregistrat in regiunea Vest (-0,22 puncte procentuale), urmata de regiunea Nord-Est (-0,19 puncte procentuale), iar in sens contrar, cu cea mai importanta crestere s-a regasit regiunea Sud-Est (+0,08 puncte procentuale).

In ceea ce priveste numarul mediu anual al locurilor de munca vacante cele mai relevante scaderi s-au inregistrat in regiunile Nord-Est si Vest (-0,7 mii locuri vacante pentru fiecare in parte). Cu cea mai accentuata crestere fata de anul 2011 s-a regasit regiunea Bucuresti-Ilfov (+0,6 mii locuri vacante).

In metodologia INS, numarul locurilor de munca vacante include numarul posturilor platite, nou create, neocupate, sau care vor deveni vacante, pentru care:

i. angajatorul intreprinde actiuni concrete spre a gasi un candidat potrivit pentru ocuparea postului respectiv (exemple de actiuni concrete intreprise de angajator: anuntarea existentei locului vacant prin serviciile de ocupare a fortei de munca, publicitate prin ziare, media, Internet, contactare directa a posibililor candidati etc.);

ii. angajatorul doreste ocuparea imediata sau intr-o perioada specifica de timp, stabilita de angajator. Perioada specifica de timp se refera la perioada maxima necesara ocuparii locului de munca vacant.

Sunt considerate locuri de munca vacante posturile destinate persoanelor din afara intreprinderii (dar pe care pot concura si persoane din interiorul intreprinderii), indiferent daca sunt posturi pe durata determinata sau nedeterminata, in program de lucru normal sau partial.

Nu se considera vacante, posturile neocupate:

- destinate exclusiv promovarii persoanelor din interiorul intreprinderii sau institutiei;

- din unitatile administratiei publice, blocate printr-un act normativ.

Posturile ocupate de persoanele care absenteaza o anumita perioada de timp (concedii de maternitate, pentru ingrijirea copilului, concedii medicale, concedii fara plata, alte absente), se considera vacante, daca angajatorul doreste substituirea pe perioada determinata (temporara) si daca intreprinde actiuni de gasire a candidatilor.

Numarul mediu anual al locurilor de munca vacante se calculeaza ca medie aritmetica simpla din cele patru trimestre.

Numarul de posturi ocupate se masoara prin intermediul indicatorului privind efectivul salariatilor (exclusiv cei cu contract de munca/raport de serviciu suspendat) la sfarsitul lunii de mijloc a trimestrului de referinta. Acest indicator exprima numarul total al persoanelor care au contract individual de munca / raport de serviciu cu intreprinderea sau unitatea locala, pe durata determinata sau nedeterminata (inclusiv lucratorii sezonieri, managerul sau administratorul) si care nu a fost suspendat, fiind valabil in ultima zi a lunii pentru care se completeaza chestionarul. Sunt excluse cadrele militare si personalul asimilat (M.A.N., M. A.I., S.R.I. etc.).

Numarul mediu anual al posturilor ocupate se calculeaza ca medie aritmetica simpla din cele patru trimestre.

Rata medie anuala a locurilor de munca vacante reprezinta raportul dintre numarul mediu anual al locurilor de munca vacante si numarul mediu anual total al locurilor de munca (ocupate si vacante,