La sfarsitul lunii octombrie 2012 in Romania figurau 4,3 milioane de salariati, se arata intr-o cercetare a Institutului National de Statistica difuzata joi. Repartizarea salariatilor dupa salariile brute realizate arata ca 5,0% din numarul salariatilor care au lucrat cel putin 23 de zile, cu program complet, in luna octombrie 2012 au realizat sub si la nivelul salariului minim pe economie (700 lei), 46,7% dintre salariati au realizat salarii brute cuprinse intre 701 si 1500 lei, 32,1% intre 1501 si 3000 lei, 11,0% au realizat salarii brute intre 3001 si 5000 lei, iar 5,2 % au realizat salarii brute de peste 5000 lei.

Salariul mediu brut de baza in luna octombrie 2012 a fost de 1828 lei pentru salariatii care au lucrat 23 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat de 2052 lei.

vezi aici si care e numarul la zi al bugetarilor

  • Efectivul salariatilor la 31 octombrie 2012 si numarul salariatilor care au lucrat cel putin 23 de zile, cu program complet

Efectivul salariatilor la 31 octombrie 2012 (exclusiv unitatile din sectorul economic cu mai putin de 4 salariati) a fost de 4321,0 mii persoane, barbatii reprezentand 53,9%. Numarul salariatilor care au lucrat 23 de zile, cu program complet, in luna octombrie 2012 a fost de 3645,1 mii persoane (84,4% din efectivul total al salariatilor). Ponderea femeilor in aceasta categorie a fost de 46,6%.

  • Repartizarea salariatilor pe grupe de salarii realizate

Repartizarea salariatilor dupa salariile brute realizate arata ca 5,0% din numarul salariatilor care au lucrat cel putin 23 de zile, cu program complet, in luna octombrie 2012 au realizat sub si la nivelul salariului minim pe economie (700 lei), 46,7% dintre salariati au realizat salarii brute cuprinse intre 701 si 1500 lei, 32,1% intre 1501 si 3000 lei, 11,0% au realizat salarii brute intre 3001 si 5000 lei, iar 5,2 % au realizat salarii brute de peste 5000 lei.

Distributia salariatilor dupa salariile brute realizate releva o concentrare in zona salariilor mai mici de 2000 lei, atat in randul femeilor (70,1%), cat si al barbatilor (65,4%).

  • Salariul mediu brut de baza si realizat in luna octombrie 2012

Salariul mediu brut de baza in luna octombrie 2012 a fost de 1828 lei pentru salariatii care au lucrat 23 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat de 2052 lei. Comparativ cu anul precedent, salariul mediu brut de baza a crescut cu 6,3%, iar salariul mediu brut realizat cu 6,8%.

Salariul brut realizat in luna octombrie 2012 fata de luna octombrie 2011 a inregistrat cresteri moderate in majoritatea activitatilor economice, cu exceptia hotelurilor si restaurantelor (-4,7%) si a altor activitati de servicii (-0,3%). Cele mai semnificative cresteri din sectorul economic (exclusiv activitatile: administratie publica, invatamant si sanatate si asistenta sociala) au fost in: activitatile de servicii administrative si activitati de servicii suport (13,0%) si industria extractiva (10,8%).

In ceea ce priveste activitatile "sectorului bugetar", incepand cu 01.01.2010 s-au aplicat prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice, prin care sporurile (de vechime, etc.), majorarile, precum si indemnizatiile de conducere au fost incluse in salariul de baza, in conditiile prevazute de lege, spre deosebire de anii precedenti cand aceste drepturi salariale erau cuprinse in salariul realizat.

Incepand cu luna iulie 2010, cuantumul brut al salariilor lunare de incadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale aferente personalului platit din fonduri publice au fost diminuate cu 25% (in conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar), iar incepand cu ianuarie 2011 au fost majorate cu 15% (in conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice).

De la aceeasi data, conform Legii nr. 284/2010, in salariul de baza corespunzator personalului din sectorul bugetar au fost incluse ¬sporurile, indemnizatiile, compensatiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare¬.

Incepand cu luna iunie 2012 s-au aplicat prevederile O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale. In luna octombrie 2012, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, in toate activitatile sectorului bugetar s-au inregistrat cresteri atat ale salariului de baza cat si ale salariului realizat, dupa cum urmeaza: in administratie publica cu 12,5%, respectiv 12,6%, in invatamant cu 9,1%, respectiv 9,7% si in sanatate si asistenta sociala cu 8,1%, respectiv 10,3%.

Salariul mediu brut realizat cuprinde pe langa salariul de baza si o parte variabila compusa din sporuri si prime acordate ca procentaj din salariu sau ca suma fixa.

Analiza raportului dintre salariul de baza si salariul realizat, pe activitati, arata ca cele mai mari sporuri si adaosuri se regasesc in activitatile economice: industria extractiva (35,5%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (28,3%), transport si depozitare (24,6%).

  • Castigul salarial mediu brut realizat de salariatii care au lucrat cel putin 23 de zile, cu program complet, in luna octombrie 2012

Castigul salarial mediu brut realizat de salariatii care au lucrat cel putin 23 de zile, cu program complet, pe total economie a fost de 2151 lei. Femeile au castigat in medie cu 10,9% mai putin decat barbatii, realizand un castig salarial mediu brut de 2018 lei (fata de 2266 lei al barbatilor). Barbatilor le revin castiguri salariale medii brute superioare femeilor in majoritatea activitatilor economice, cele mai mari diferente regasindu-se in intermedieri financiare si asigurari (38,1%), alte activitati de servicii (33,5%), industria prelucratoare (30,8%), comert (23,4%), informatii si comunicatii (16,0%), invatamant (14,0%), sanatate si asistenta sociala (12,7%).

Distributia castigurilor salariale medii brute pe grupe majore de ocupatii evidentiaza ca salariatii din grupa majora 1 - membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori ¬ realizeaza castigurile cele mai mari in toate activitatile (4989 lei), cu valori intre 2134 lei in activitatile hoteluri si restaurante si 9407 lei in activitatile de intermedieri financiare si asigurari.

Cele mai mici castiguri salariale brute se realizeaza in grupele majore de muncitori necalificati si de lucratori in domeniul serviciilor (1092 lei, respectiv 1128 lei).

Sursa datelor: Ancheta asupra salariilor in luna octombrie se realizeaza anual, ca o cercetare statistica selectiva in intreprinderi, avand ca perioada de referinta luna octombrie. Cercetarea a fost implementata in anul 1994. Pentru anul 2012, volumul esantionulului a fost de peste 22000 unitati economico-sociale. Unitatile din sectorul bugetar (administratie publica, invatamant, sanatate si asistenta sociala) au fost cercetate exhaustiv, indiferent de clasa de marime (exceptie facand unitatile administratiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe baza de esantion reprezentativ la nivel de judet cca.770 de unitati). Pentru sectorul economic, au fost incluse in cercetare unitatile cu 4 salariati si peste, care acopera 90,59% din numarul total de salariati din acest sector.

Informatiile referitoare la "sectorul bugetar" trebuie utilizate cu atentie, ca o aproximare, datele referindu-se la statisticile din activitatile economice (agregate dupa activitatea principala) de administratie publica, invatamant si sanatate si asistenta sociala (inclusiv sector privat pentru invatamant - cca. 3%, respectiv sanatate si asistenta sociala - cca. 9%), exclusiv fortele armate si personalul asimilat (M.Ap.N., S.R.I., M.A.I. etc.). Aceste statistici nu tin cont de forma de finantare, scopul lor fiind cel de furnizare de informatii pe activitati economice conform CAEN Rev.2.

La inceputul lunii martie, in sectorul public erau ocupate 1.189.861 posturi in sectorul bugetar, potrivit unor date obtinute de HotNews.ro. O analiza a evolutiei acestui indicator arata ca in perioada mai 2012-august 2012, tendinta a fost de reducere a lui, in vreme ce din august, numarul posturilor ocupate in sectorul bugetar a re-inceput sa creasca, ajungand in martie la nivelul din iulie 2012.

Concepte si definitii

  • Efectivul salariatilor reprezinta numarul total de salariati angajati cu contract de munca/raport de serviciu pe durata determinata sau nedeterminata (inclusiv salariatii cu contractul de munca/raportul de serviciu suspendat) existent la 31 octombrie 2012.
  • Numarul salariatilor cuprinde persoanele cu program complet de lucru, care au lucrat cel putin 23 zile in luna octombrie si care au fost sau urmau a fi platiti integral pentru aceasta. Nu se cuprind ucenicii care fac practica in intreprindere, persoanele cu contract de munca la domiciliu, persoanele cu mai putin de o norma intreaga, persoanele angajate in perioada de proba, debutantii (stagiarii). In categoria salariatilor cu program complet de lucru (care au lucrat cel putin 23 zile) nu s-au inclus salariatii care  au beneficiat de indemnizatia de minimum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. In categoria zilelor lucrate intra si zilele de concediu de odihna, precum si alte zile nelucrate, dar pentru care s-au platit integral drepturile din fondul de salarii (exclusiv concedii medicale).
  • Salariul de baza brut este salariul stabilit prin contractul individual de munca/raport de serviciu, in functie de raspunderea si complexitatea sarcinilor si cu nivelul de pregatire necesar ocupatiei respective, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit, indexarile (numai cele incluse in salariul de baza). Nu sunt incluse sporurile (cu exceptia personalului salarizat conform Legii-cadru 330/2009) si premiile.
  • Salariul mediu brut realizat pe un salariat in luna octombrie reprezinta salariul pe total economie, calculat in medie pe o persoana care a lucrat in luna de referinta 23 de zile, in program normal, si se determina ca raport intre sumele brute platite pentru luna octombrie reprezentand elementele componente ale salariului si numarul salariatilor din luna octombrie.  
  •  Castigul salarial mediu brut lunar pe un salariat in luna octombrie se calculeaza ca raport intre sumele brute, drepturile in natura si sumele aferente orelor suplimentare din fondul de salarii, din profitul net si din alte fonduri ale unitatii (exclusiv cele din fondul de asigurari sociale) platite salariatilor si numarul salariatilor din luna octombrie