In Monitorul Oficial0244/29 aprilie 2013, a fost publicat ordinul ANAF pentru modificarea formularelor de declarare a veniturilor

din activitati agricole. De asemenea, a fost modificat si formularul 230 privind redirectionarea procentului de 2% din impozitul pe venit platit de salariati, persoanele fizice ce desfasoara activitati independente, persoane ce realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Vezi in text ce anume se schimba, de ce a fost necesara modificarea unor formulare sau consulta actul normativ

Consultati actul normativ aici

Actul normativ actualizeaza continutul mai multor formulare declarative, in principal cele utilizate in scopul impozitarii veniturilor din activitatile agricole, realizate de persoane fizice ce cresc animale sau cultiva plante agricole.

Sunt modificate si actualizate urmatoarele formulare:

- 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit“ cod 14.13.01.13/9;

- 260 „Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale“, cod 14.13.02.13./3a;

- 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv...”, cod 14.13.04.13.

  • De ce se necesita modificarea formularelor ?

Prin OG nr. 8/2013 privind modificarea Codului fiscal, cu intrarea in vigoare in 01.02.2013, persoanele fizice ce desfasoara activitati agricole si realizeaza venituri din cresterea animalelor si cultivarea plantelor au calitate de contribuabil la impozitul pe venit.

Impozitarea este realizata pe baza transelor de venit adoptate deja prin OG nr. 8/2013 si HG nr. 84/2013, iar prin prezentul act normativ se realizeaza procedura declararii si comunicarii sumelor de plata.

In esenta, persoanele ce detin mai mult de 2 vaci 10 oi sau cultiva mai mult de 2 hectare de cereale, au obligatii declarative pentru impozitul pe venit. Desigur aceste sume vor fi luate in calcul, in functie de situatia proprie pentru baza de calcul la contributia la asigurarile sociale de sanatate sau pensii.

  • Cand se depune formularul - 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit“?

Formularul se depune pana in data de 25 mai a anului curent, pentru veniturile estimate la realizare in acest an.

  • Unde se depune formularul ?

Declaratiile se depun:

a) la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b) la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice (cu domiciliul in stainatate).

  • La ce termene se achita impozitul ? Impozitul se achita in doua transe egale:

a) 50% din impozit pana la data de 25 octombrie inclusiv;

b) 50% din impozit pana la data de 15 decembrie inclusiv.

Merita retinut ca actul normativ enumera si cateva situatii cand nu se depun declaratii de impunere si implicit nu se datoreaza impozit pentru:

- terenuri necultivate;

- terenuri pe care se cultiva masa verde si cele destinate fanetelor si pasunilor;

- terenuri date in arenda, avand in vedere ca exista o alta procedura de impozitare a venitului.

Cateva cuvinte despre utilizarea declaratiei 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual”:

Daca in anul 2012 ati realizat venituri de natura salariala, sau venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor sau drepturi de proprietate intelectuala, legiuitorul a prevazut dreptul dvs sa decideti destinatia virarii unui procent de 2% din impozitul pe venit platit la bugetul de stat, in temeiul art. 57 alin. (4) si art. 78 alin. (2) din Codul fiscal.

  • Cine poate beneficia de aceste sume ?

Pot beneficia de aceste sume entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Salariatii, ce decid redirectionarea sumelor vor depune formularul 230, la ANAF in circumscriptia unde contribuabilul are domiciliu fiscal. Declaratia se poate trimite prin posta sau direct la registratura autoritatii fiscale.

Pana la ce termen se poate face redirectionarea impozitului ? Termenul pana la care se poate exercita acest drept este 25 mai 2013.

Pentru contribuabilii ce desfasoara activitati independente sau alte venituri ce se impoziteaza in sistem real, redirectionarea impozitului se face prin completarea declaratiei de venit formular 200. Reamintim si faptul ca pentru anul 2012 termenul de depunere a declaratiei 200 privind impozitul pe venitul anual este tot data de 25 mai 2013.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta- Betaconsult.