Ministerul Finantelor a publicat pe pagina sa de Internet un proiect de Hotarare prin care IMM-urile care creaza locuri de munca. E un proiect anuntat de minsitrul Chitoiu intr-un interviu acordat HotNews.ro. "IMM nu e obligat sa vina cu cofinantare. Daca are un proiect de investitie mai mare poate aduce confinantare. Se adreseaza atat start-up urilor cat si celor cu activitati in derulare. Obiectivul este doar crearea locurilor de munca. Interesul nostrum este ca sum ape care o avem prevazuta in buget Speram sa cream peste 15.000 de locuri de munca in acest an. In momentul in care obtine grantul, el trebuie sa ne faca dovada ca a creat locuri de munca. Nu punem alte conditionalitati. O alta conditie va fi sa functioneze 3 ani de zile. Statul oricum recupereaza in anii urmatori suma acordata prin taxele si impozitele pe care firma respective le plateste", explica Daniel Chitoiu.

Perioada de derulare a schemei pentru emiterea de acorduri pentru finantare este 2013-2014, cu posibilitatea prelungirii. Plata ajutorului de minimis se efectueaza in perioada 2014-2016, in limita bugetului anual alocat schemei, se arata in Nota de Fundamentare care insoteste proiectul.

  • Prin noua schema de ajutor de minimis se introduce conditia de a crea pana la finalizarea investitiei si de a mentine pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei: cinci locuri de munca, din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro, inclusiv;  sapte locuri de munca, din care cel putin trei locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro, inclusiv;

Ajutorul de minimis se plateste dupa efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finantare si verificarea la fata locului de catre reprezentantii M.F.P. a cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi.

In cazul constructiilor cu scop industrial, valoarea maxima a cheltuielilor eligibile se determina pe baza unor standarde de cost in scopul evitarii decontarii unor cheltuieli supraevalute si eliminarii subiectivismului in evaluarea proiectelor de investitii.

De asemenea, prin prezentul proiect de act normativ se urmareste instituirea unei reguli procedurale care vizeaza descrierea etapelor, a termenelor si a documentelor pentru obtinerea Acordului pentru finantare si plata ajutorului de minimis, avand ca obiectiv eficientizarea procesului de analiza, acordare si plata a ajutorului de minimis.

Ajutorul de minimis se acorda sub forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale si se supune reglementarilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 in aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis.

Ministerul Finantelor Publice a derulat, pe parcursul anilor 2007-2012, Programul Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor de investitii din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale, sub forma de granturi.

  • In perioada de criza economica, s-a derulat si schema de ajutor de stat in baza H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Bugetul schemei a fost de 100 mil. euro, echivalent in lei, pe perioada 2007-2011. Ajutorul de minimis a fost acordat sub forma de sume nerambursabile in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita plafonului maxim de 200.000 euro/beneficiar, respectiv de 100.000 euro/beneficiar in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier.
  • In perioada 2008-2010 au fost aprobate spre finantare un numar de 905 proiecte de investitii in valoare totala de aproximativ 100 milioane euro, echivalent in lei. Bugetul alocat schemei a fost angajat in totalitate, schema fiind declarata inchisa la data de 07.06.2010.
  • Din cele 905 proiecte de investitii aprobate spre finantare s-au realizat 821 de investitii; 84 de proiecte de investitii nu s-au realizat din cauza lipsei sursei de finantare sau a renuntarii la proiectul de investitii. Pentru cele 821 de proiecte de investitii realizate in perioada 2008-2011 s-a platit un ajutor de minimis in suma de 371,29 mil. lei, fata de 397,17 mil. lei ajutor de minimis aprobat, rezultand un grad de implementare de 93,5%. Prin noua schema de ajutor de minimis se intentioneaza sustinerea in continuare a IMM-urilor in vederea realizarii de investitii si incurajarii participarii active a acestora la redresarea economiei romanesti prin crearea de noi locuri de munca.