"În primul trimestru al anului 2013 a continuat descreșterea valorii depozitelor din sistemul bancar, la 31 martie 2013 consemnându-se 303,7 miliarde lei. Modificarea trimestrială de minus 11,3 miliarde lei a depozitelor la bancile din România a fost determinată de scăderea cu 10 miliarde lei a depozitelor în lei deținute de companii la bancile participante la FGDB. Declinul depozitelor în lei ale persoanelor juridice a fost mult mai pronunțat pentru depozitele de peste 100.000 euro, scăderea fiind mai lentă pe segmentul depozitelor de valori inferioare acestui nivel", se arata intr-o nota publicata luni de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.

Pe categorii de deponenți, la nivelul ansamblului sistemului bancar din România, s-a consemnat scăderea cu 14,8 miliarde lei a valorii depozitelor persoanelor juridice care nu a putut fi contrabalansată de sporul depozitelor populației de 3,5 miliarde lei.

  • În funcție de rezidența deținătorilor de depozite la instituțiile de credit din România, față de sfârșitul anului 2012, se remarcă o scădere mai accentuată a valorii depozitelor nerezidenților (cu 6,9% în termeni nominali) față de contracția depozitelor persoanelor rezidente (-2,2% în termeni nominali). În cazul acestora din urmă, factorul determinant a fost scăderea depozitelor în lei, în timp ce pentru persoanele nerezidente, a fost diminuarea valorii depozitelor în valută.

Citeste aici documentul integral

In primul trimestru al anului 2013, circa 80% din suma absolută cu care s-a diminuat valoarea depozitelor la instituțiile de credit din România a fost în lei. Acest fapt a condus la diminuarea ponderii depozitelor în lei în valoarea totală a depozitelor din sistemul bancar, aceasta atingând 51,1%, în scădere cu 1 punct procentual față de trimestrul trecut, în favoarea depozitelor în valută.

La 31 martie 2013, depozitele în moneda națională însumau 155,2 miliarde lei, cu 5,5% sub nivelul de la 31 decembrie 2012, în termeni nominali, ca urmare a retragerilor ce au avut loc pe segmentul depozitelor persoanelor juridice atât la instituțiile de credit participante la FGDB, cât și la sucursalele băncilor străine din România. În termeni reali, scăderea trimestrială a fost de 7,1%.

  • Evoluția depozitelor la sucursalele din România ale băncilor străine a fost similară celei de la instituțiile de credit participante la FGDB, valoarea acestora micșorându-se în primul trimestru al anului 2013 cu 1,1 miliarde lei, în principal din cauza reducerii înregistrate de depozitele în lei ale persoanelor juridice de valori peste 100.000 euro.