Cresterea economica pentru anul 2014 este estimata la 2,2%, principalul motor fiind cererea interna, se arata in Strategia Fiscal Bugetara 2014-2016, publicata de Ministerul Finantelor Publice. "Cererea interna va continua sa reprezinte si in 2013 motorul cresterii economice. Formarea bruta de capital fix (investitiile-.n,red.) se asteapta sa inregistreze un ritm de 5,0%. Cheltuielile cu consumul privat vor creste cu 1,4%, in conditiile majorarii veniturilor disponibile ale populatiei. Cheltuielile cu consumul guvernamental se vor majora cu 1,5%. Exporturile vor inregistra ritmuri modeste de crestere, in special ca urmare a reducerii cererii in statele UE, fiind prognozate sa inregistreze o majorare de 1,2%, in timp ce importurile de bunuri si servicii vor creste cu 3,0%", se mai arata in documentul citat.

Descarca si citeste din atasament Strategia Fiscal Bugetara 2014-2016

 • Executia bugetara pe trimestrul I al anului 2013

Deficitul bugetului general consolidat pe primele trei luni s-a incadrat in tinta agreata cu partenerii internationali si prevazuta in programarea bugetara trimestriala. Conform datelor operative, executia bugetului general consolidat in primul trimestru al anului 2013 s-a incheiat cu un deficit cash de 4,19 miliarde lei, respectiv 0,67% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat in primul trimestru al anului 2013 au totalizat 47 miliarde lei (7,5% din PIB) si au inregistrat o crestere nominala fata de aceeasi perioada a anului precedent de 3%. Cresterea nominala a veniturilor comparativ cu primul trimestru al anului 2012 a fost determinata in principal de evolutia pozitiva inregistrata la incasarile din: impozitul pe salarii si venit (+11,5%), TVA (+ 9,5%),

accize (+9,3%), contributii de asigurari (+3,6%), impozite si taxe pe proprietate (+4,8%).

Incasari sub nivelul realizarilor primului trimestru al anului precedent s-au inregistrat in principal in cazul impozitului pe profit (-10,2%) si sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantare (-33,8%). Diminuarea incasarilor din impozitul pe profit a fost determinata in principal de modificarea termenelor de regularizare a platilor din anul anterior si de introducerea noilor provizioane prudentiale la banci potrivit normelor contabile internationale.

Impozitul pe venit si contributiile de asigurari sociale au crescut (+11,5%, respectiv +3,6%), datorita cresterii veniturilor salariale, ca urmare a masurilor de reintregire a salariilor bugetarilor si a majorarii salariului minim de la 1 februarie 2013.

Incasarile din impozitele si taxele pe proprietate au fost cu 4,8% mai mari fata de primul trimestru al anului 2012, ca urmare a cresterii in anul 2013 a nivelului valorii impozabile in cazul cladirilor si al terenurilor. Comparativ cu primul trimestru al anului precedent taxa pe valoarea adaugata a inregistrat o crestere cu 9,5%, ceea ce arata faptul ca masura platii TVA la incasare nu a creat un gol temporar de venituri bugetare.

Incasarile din accize au crescut in termeni nominali cu 9,3%, ca urmare a majorarii nivelului accizelor la motorina si bere, a majorarii cursului valutar leu/euro luat in calcul la plata accizelor, precum si a implementarii unor reforme administrative de imbunatatire a colectarii.

Sumele primite de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate in primul trimestru al anului 2013 au fost in cuantum de 1,1 miliarde lei si au reprezentat 0,2% din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat in primul trimestru al anului 2013 au fost in suma de 51,2 miliarde lei si au inregistrat o crestere nominala de 4,4% dar ca procent in PIB acestea s-au diminuat cu 0,1 pp, de la 8,3% in trimestrul I 2012 la 8,2% in trimestrul I 2013.

Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, in primul trimestru al anului 2013, au crescut cu 19,9% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ca urmare a reintregirii salariilor in sectorul bugetar la nivelul lunii iunie 2010.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au inregistrat o crestere nominala de 11,3% fata de primul trimestru al anului precedent, iar ca pondere in PIB au crescut cu 0,1 pp, de la 1,2% in primul trimestru al anului 2012 la 1,3% in primul trimestru al anului 2013.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 6,0 miliarde lei (0,96% din PIB).

 • 2013- sporuri ale valorii adaugate brute in toate sectoarele de activitate

Pe partea ofertei interne, pentru anul 2013 sunt prevazute sporuri ale valorii adaugate brute in toate sectoarele de activitate. Valoarea adaugata bruta din agricultura se asteapta sa aiba cel mai mare ritm de crestere (6,4%), dupa contractia puternica din anul 2012. Pentru constructii este prevazuta o majorare a valorii adaugate brute de 2,6%. Dupa scaderea inregistrata in anul 2012, valoarea adaugata bruta din industrie va reveni pe crestere cu un ritm de 1,6%. Si serviciile sunt asteptate sa aiba o contributie pozitiva la cresterea produsului intern brut, ca urmare a majorarii valorii adaugate brute cu 0,9%.

Numarul mediu de salariati, conform balantei fortei de munca civile, a crescut in primele 2 luni ale anului 2013 cu 2,9% (date provizorii calculate pe baza datelor lunare publicate de INS). Pentru anul 2013 se prevede cresterea numarului mediu de salariati cu 1,2%.

Rata somajului inregistrat la sfarsitul anului 2012 a fost de 5,6%, continuand sa scada pana la 5,29% la sfarsitul lunii aprilie. Pentru finalul anului 2013 s-a estimat o rata a somajului de 5,2%.

Comertul exterior, in anul 2012, comparativ cu anul 2011, a inregistrat o usoara scadere, atat la exporturi cat si la importurile de bunuri, cu 0,5% . Ca urmare, deficitul comercial (FOB-CIF) a fost in valoare de 9,6 miliarde euro. Media lunara a exporturilor a fost de 3,8 miliarde euro, fiind la acelasi nivel cu cea inregistrata in anul 2011, iar peste 90% din bunurile exportate au fost produse industriale.

Pe intreg anul 2013 se asteapta o crestere a exporturilor cu 3,7%, iar a importurilor cu 4,5% fata de anul precedent. In acest context, ponderea deficitului comercial FOB-FOB in PIB se va majora cu 0,2 puncte procentuale fata de cel inregistrat in anul 2012 (5,8% comparativ cu 5,6%).

 • Modelul economic de dezvoltare va fi axat pe investitii publice de antrenare, acele investitii menite sa sustina infrastructura, agricultura si dezvoltarea rurala, energia si tehnologia avansata

In dimensiunea sa financiar-bugetara, modelul economic de dezvoltare va fi axat pe investitii publice de antrenare, acele investitii menite sa sustina infrastructura, agricultura si dezvoltarea rurala, energia si tehnologia avansata.

 • Va fi avuta in vedere o noua abordare a finantarii investitiilor, diferita de cea aferenta anilor 2010-2011, cu o filozofie mult mai corecta, limitarea finantarilor de la bugetul de stat si orientarea catre acele proiecte finantate in primul rand din programe europene, din fonduri rambursabile pentru care exista un audit si o perspectiva de multiplicare a modului de investire a banilor publici.
 •  Elaborarea unui nou cadru de reglementare a parteneriatului public-privat, apreciindu-se rolul economic extrem de pozitiv pe care l-ar putea juca o dinamizare a sectorului public prin promovarea de proiecte de dezvoltare a infrastructurii cu atragerea de finantare privata semnificativa. Avantajul acestei solutii il reprezinta degrevarea presiunii asupra bugetului de stat (mai ales in contextul unui spatiu fiscal pre-determinat de acordurile de finantare in vigoare si de efectul crizei economice), in masura in care complexitatile si riscurile aferente sunt gestionate avizat, transparent si fundamentat.

Principalele proiecte de infrastructura finantate in perioada 2014 - 2016:

 • Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Simeria: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 1.713.133 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 1.348.960 mii lei pentru perioada 2015 - 2016, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 •  Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu ¬ Sighisoara: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 1.548.926 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 1.772.463 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 •  Autostrada Lugoj ¬ Deva: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 1.380.135 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 4.010.990 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 • Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera ¬ Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Frontiera ¬ Curtici ¬ Arad - km 614 (tronsonul 1): pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 880.102 mii lei in anul 2014, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare. Totodata, se estimeaza finalizarea acestui proiect in anul 2014.
 •  Proiectul ELI (EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - NUCLEAR PHYSICS): pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 316.999 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 132.685 mii lei in anul 2015, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare. Se estimeaza finalizarea acestui proiect in anul 2015.
 •  Largire la 4 benzi Centura Bucuresti Sud intre A2 KM.23+600 si A1 KM.55+520: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 312.426 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 477.362 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din bugetul de stat.
 •  Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 266.804 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 220.343 mii lei in anul 2015, integral din bugetul de stat.
 •  Autostrada Timisoara - Lugoj: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 263.507 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 650.493 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 •  Autostrada Bucuresti ¬ Brasov: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 250.000 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 500.000 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din bugetul de stat.
 •  Magistrala V metrou. Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson Universitate ¬ Pantelimon: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 205.755 mii lei in anul 2014, finantat din fonduri externe rambursabile.
 •  Finalizarea Digului de Larg in Portul Constanta: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 200.000 mii lei in anul  2014, respectiv a sumei de 269.000 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 •  Varianta ocolitoare a orasului Bacau pe DN 2 - Etapa I: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 175.644 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 483.809 mii lei pentru perioada 2015 ¬2016, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 • Proiect de reabilitare a drumurilor Etapa a V-a: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 170.369 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 320.252 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016,integral din fonduri externe rambursabile.
 •  Proiect reabilitare drumuri nationale Etapa a VI-A (1112 KM): pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 165.895 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 616.126 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din fonduri externe rambursabile.
 •  Centura de ocolire Craiova Varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 128.014 mii lei in anul 2014, integral din bugetul de stat.
 • Autostrada Orastie - Sibiu: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 119.823 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 1.183.528 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 • Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 107.629 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 225.000 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din bugetul de stat.
 •  Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950-52+350, jud. Dambovita: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 100.000 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 94.214 mii lei in anul 2015, integral din bugetul de stat. Se estimeaza finalizarea acestui proiect in anul 2015.
 •  Magistrala V - metrou, Etapa I-a Drumul Taberei ¬ Universitate: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 92.564 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 622.337 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, finantat din fonduri externe rambursabile.
 • Teatrul National Bucuresti I. L. Caragiale: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 85.543 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 19.203 mii lei in anul 2015, integral din fonduri externe rambursabile. Se estimeaza finalizarea acestui proiect in anul 2015.
 •  Magistrala IV - metrou: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 65.076 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 132.804 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din bugetul de stat.
 •  Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 61.457 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 207.975 mii lei pentru perioada 2015 ¬ 2016, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.
 •  Autostrada Nadlac - Arad: pentru acest obiectiv se propune alocarea sumei de 50.014 mii lei in anul 2014, respectiv a sumei de 517.149 mii lei in anul 2015, integral din fonduri externe nerambursabile postaderare.