"Avand in vedere cele de mai sus, Consiliul Fiscal isi mentine opinia anterioara potrivit careia nivelul cheltuielilor de personal in perioada 2014-2016 apare drept subevaluat", isi incheie Consiliul Fiscal aprecierile cu privire la Strategia Fiscal Bugetara 2014-2016. Potrivit documentului (vezi atasament) dinamica PIB la nivelul trimestrului I este dificil de interpretat ca fiind inceputul unei reveniri de durata a cresterii economice, in conditiile in care indicatorii pe termen scurt ofera inca semnale contradictorii: contractia importurilor in conditii de apreciere reala a cursului de schimb indica mai degraba o evolutie slaba a cererii agregate, dinamica creditarii bancare ramane in teritoriu negativ, iar accelerarea dinamicii trimestriale a vanzarilor cu amanuntul in primul trimestru a avut loc in conditiile unei traiectorii lunare care sugereaza o decelerare la nivelul trimestrului urmator.

Ionut Dumitru, presedintele Consiliului FiscalFoto: HotNews.ro

Din document:

 • Evaluarea cadrului macroeconomic ce fundamenteaza SFB 2013-2015
 • Ipoteza de crestere economica utilizata in fundamentarea SFB 2014-2015 este aproape neschimbata comparativ cu cea utilizata in SFB 2013-2015 actualizata (cresteri de 1,6%, 2,2% si 2,8% in 2013, 2014 si, respectiv, 2015), singura modificare intervenind la nivelul anului 2015, unde proiectia curenta de crestere reala a PIB (2,4%) consemneaza o revizuire descendenta comparativ cu cea anterioara de 2,8%, fara a fi precizate motivele acestei revizuiri (mai ales in conditiile in care proiectiile aferente anilor 2014 si 2016 raman nemodificate).
 • Revizuirea descendenta a cresterii economice prognozate pentru anul 2015 apare ca fiind motivata de impactul cumulat al unei dinamici mai scazute avute in vedere pentru consumului privat (-0,4 pp. la nivelul ratei de crestere) si al unei cresteri mai rapide a importurilor (+0,2% din PIB la nivelul ratei de crestere).
 • Consiliul Fiscal atrage atentia ca traiectoria ascendenta a cresterii economice este conditionata pe termen mediu si lung atat de o performanta mai buna in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene (asa cum este reflectata in proiectia bugetara), cat si de continuarea implementarii de reforme structurale in economie.
 • Dinamica PIB la nivelul trimestrului I este dificil de interpretat ca fiind inceputul unei reveniri de durata a cresterii economice, in conditiile in care indicatorii pe termen scurt ofera inca semnale contradictorii: contractia importurilor in conditii de apreciere reala a cursului de schimb indica mai degraba o evolutie slaba a cererii agregate, dinamica creditarii bancare ramane in teritoriu negativ, iar accelerarea dinamicii trimestriale a vanzarilor cu amanuntul in primul trimestru a avut loc in conditiile unei traiectorii lunare care sugereaza o decelerare la nivelul trimestrului urmator (efect de propagare negativ).
 • In plus, evolutia PIB excluzand agricultura (o masura mai putin volatila a evolutiei activitatii economice) indica o decelerare a activitatii economice in T1 2013, cresterea trimestriala a acestui agregat fiind cea mai mica din ultimele cinci trimestre.
 • De asemenea, problemele structurale ale principalului partener comercial al Romaniei  "zona euro" sunt inca departe de fi rezolvate si reprezinta o sursa importanta de incertitudine pe intreg orizontul de prognoza.
 • Consiliul Fiscal apreciaza drept conservatoare ajustarea structurala suplimentara introdusa de SFB 2014-2016 pentru anul 2015, chiar daca stricto sensu mentinerea deficitului structural la nivelul de 1% din PIB preconizat a fi atins in 2014 ar fi fost suficienta din perspectiva respectarii conditionalitatilor impuse de Compactul Fiscal. Motivul il reprezinta incertitudinea inerenta aferenta estimarii dimensiunii unei variabile neobservabile asa cum este PIB potential si diferentele semnificative dintre rezultatele diverselor metodologii utilizate, ceea ce face oportuna alegerea unui nivel al deficitului bugetar propriu-zis care sa asigure atingerea MTO indiferent de evolutiile ulterioare ale evaluarilor pozitiei ciclice a economiei. Indeplinirea obiectivului pe termen mediu din 2014 nu este asigurata decat in cazul in care si evaluarile ulterioare ale dinamicii PIB potential vor continua sa indice aceeasi traiectorie ca in prezent.
 • Exista insa diferente semnificative in ceea ce priveste imaginile oferite de metodologiile alternative utilizate de Comisia Europeana1: daca in cazul metodei functiei de productie traiectoria cresterii PIB potential este una de accelerare rapida (de la un ritm de crestere de 1,8% in 2012, la 2,1% in 2013 si 2,6% in 2014), ceea ce implica o largire a deficitului de cerere de la 2,1% in 2012 la 3% din PIB potential in 2014, filtrele univariate sugereaza o dinamica mult mai "neteda".
 • Consiliul Fiscal isi reitereaza indemnul la prudenta si insista asupra faptului ca evaluarea imbunatatirii eficientei colectarii taxelor si impozitelor ar trebui facuta strict ex post, adica dupa ce la finele anului se va fi constatat ca veniturile bugetare au depasit estimarile initiale (ceea ce, caeteris paribus, ar avea drept consecinta un deficit bugetar inferior tintei propuse) si ca aceasta nu s-a datorat unei evolutii mai favorabile decat cea anticipata a bazelor macroeconomice relevante.
 • In plus, Consiliul Fiscal atrage atentia ca, daca se va materializa intentia Guvernului de reducere a cotelor de impozitare, conform art 13 din LRFB, in cazul in care se fac propuneri de acte normative care conduc la diminuarea veniturilor bugetare, acestea trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) sa aiba avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului Fiscal, conform caruia impactul financiar a fost luat in calcul in prognoza veniturilor bugetare si nu afecteaza tintele bugetare anuale si pe termen mediu;

b) sa fie insotita de propuneri de masuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.

 • Consiliul Fiscal considera absolut necesara includerea in textul strategiei a masurilor concrete care fundamenteaza reducerile planificate de cheltuieli.
 • Consiliul Fiscal constata ca, in pofida recomandarilor sale anterioare, lipseste in continuare o prezentare explicita a ipotezelor privind variatia castigului salarial mediu si al numarului de salariati din sectorul bugetar care fundamenteaza traiectoria cheltuielilor de personal la nivelul intervalului acoperit de SFB 2014-2016, dar si ipotezele privind remuneratia medie pe angajat si numarul de salariati la nivelul intregii economii. Nivelul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar, care include in perioada 2014-2016 sumele aferente obligatiilor salariale ale statului fata de anumite categorii de salariati din sectorul bugetar investite cu titlu executoriu in urma unor sentinte judecatoresti definitive, ramane nemodificat comparativ cu varianta anterioara a strategiei.

Descarca si citeste in atasament textul integral al Consiliului Fiscal