Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF nu a platit niciun salariu compensatoriu membrilor conducerii CNVM, CSSPP, CSA. Compensarea acestora s-a facut pana la data infiintarii ASF, pe baza contractelor avute cu fostele autoritati. In plus, ASF a redus la zero lei eventualele plti compensatorii in cazul intreruperii mandatului membrilor conducerii inainte de termen Autoritatea de Supraveghere Financiara functioneaza incepand cu data de 29 aprilie 2013 prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor fostei Comisii Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Autoritatea de Supraveghere Financiara este o o autoritate administrativa autonoma, independenta, autofinantata si exercita atributii de autorizare, reglementare, supraveghere si control asupra segmentului de piata non-bancara determinat prin lege (piata de capital, pensii private, asigurari).

Personalul ASF nu este platit din diversele bugete ale statului, fiind o autoritate autofinantata. Sursele de autofinantare provin din veniturile proprii, obtinute in principal din cote aplicate asupra pe tranzactiilor pe piata de capital, din taxele de autorizare si functionare aplicate sau din amenzi aplicate societatilor autorizate, supravegheate si reglementate.

Politica salariala

ASF este in curs de implementare a unei noi politici salariale, in functie de performanta personalului. Aprecierea performantei este bazata pe 3 criterii: aptitudini de specialitate si cunostinte, aptitudini cheie, atingerea obiectivelor.

Chiar de la infiintare, ASF a adoptat o politica de transparentizare in privinta cheltuielilor salariale. Cel mai mare salariu din cadrul ASF este cel al Presedintelui ASF, echivalentul a 14.000 de euro/luna. Salariul pentru pozitia de Presedinte al ASF a fost stabilit evaluand 3 criterii:

* nivelul salarizarii din Banca Nationala a Romaniei;

* nivelul de salarizare al managementului companiilor reglementate din piata (societati de asigurari, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii private);

* nivelul de salarizare al autoritatilor similare din Uniunea Europeana.

Incepand cu prima zi de functionare a Autoritatii de Supraveghere Financiara si in conformitate cu politica de resurse umane pe termen lung, Consiliul ASF a decis:

* eliminarea tuturor sporurilor acordate membrilor conducerii de natura sa distorsioneze politica salariala si care au contribuit la exagerarile salariale in fostele autoritati (spre exemplu indemnizatia pentru fiecare sedinta de Consiliu);

* Conducerea ASF este supusa la o serie de limitari, neavand dreptul la nicio alta activitate remunerata in afara celor didactice;

* plati compensatorii zero in cazul intreruperii mandatului membrilor conducerii inainte de termen.

Structurare

Fostele autoritati de reglementare comasate in ASF (CNVM, CSSPP si CSA) insumau, la data infiintarii ASF, aproximativ 540 de persoane. Prin noua viziune de functionare, care are in vedere maximizarea eficientizarii resurselor umane, in benficiul actorilor de pe piata financiara, ASF intentioneaza sa reduca cu 15% numarul de personal (pana la aproximativ 460 de persoane). Asezarea pe noua structura va avea ca efect o reducere a cheltuielilor de personal cu un procent cel putin egal cu cel al reducerii nominale de personal.

Ca si pana acum, personalul Autoritatii de Supraveghere Financiara va fi platit din veniturile proprii ale Autoritatii, ASF functionand fara aport bugetar, autofinantata.

Salariile compensatorii

Salariile compensatorii achitate fostilor conducatori ai autoritatilor comasate in ASF (pana la 9 salarii in cazul CNVM sau pana la 19 salarii in cazul CSA) au fost platite de catre fostele entitati conform contractelor incheiate la inceputul mandatelor cu acestea.

Conducatorii fostelor autoritati, aprobati de Parlamentul Romaniei pentru a face parte din conducerea executiva sau neexecutiva a ASF, nu vor primi salarii compensatorii in cazul in care mandatul lor va fi incheiat inainte de termenul contractual.

De la data functionarii ASF (29 aprilie 2013) si pana in prezent, ASF nu a platit niciun salariu compensatoriu, politica ASF fiind de a elimina orice compensatie in cazul in care un membru (executiv sau neexecutiv al conducerii) isi va intrerupe mandatul inainte de termen.