Cuantumul remuneratiei brute orare negociate pentru un zilier nu poate fi mai mic de 4,44 lei, pana in iunie 2013, urmand ca, de la 1 iulie, plata pe ora sa creasca la 4,74 lei, potrivit unui proiect de Lege publicat de Ministerul Muncii, citat initial de Agerpres. Ministerul Muncii mentioneaza ca aceste valori urmaresc protectia nivelului minim al veniturilor zilierului care nu poate fi mai mic de valoarea/ora stabilita pentru salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. De asemenea, plata pe ora nu poate fi mai mare de 10 lei/ora.

Citeste in atasament proiectul de lege integral si expunerea de motive

Plata zilierului va putea fi efectuata prin mijloace electronice si va exista posibilitatea de efectuare a platii la sfarsit de saptamana, cu acordul scris exprimat de zilier si beneficiar.

Potrivit proiectului de lege citat de Agerpres,, veniturile din activitati necalificate cu caracter ocazional realizate de persoanele fizice apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat nu se iau in considerare la mentinerea dreptului de ajutor social.

"O asemenea derogare este de natura sa incurajeze aceasta categorie de populatie pentru desfasurarea de activitati aducatoare de venituri care sa duca in final la cresterea ratei de ocupare a acestei categorii de populatie", se mentioneaza in expunerea de motive.

Alte modificari care vor fi aduse Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri vizeaza copii. Astfel, pentru cei cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani se creeaza posibilitatea de a presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu incuviintarea parintilor sau a reprezentantilor legali si numai pentru activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si aptitudinile de care dau dovada. Acordul parintilor/reprezentantilor legali se exprima in forma autentica cu precizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare de catre minor/minori si se consemneaza de catre beneficiar in registru.

Potrivit sursei citate, printre modificarile care urmeaza a fi aduse Legii 52 se numara si extinderea ariei ,,beneficiarului de lucrari,, astfel ca forta de munca in regim zilier sa poata fi utilizata, pe langa persoana juridica, si de persoana fizica autorizata si intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale, intreprinderea familiala.

Amenzile pentru beneficiarii care folosesc zilieri pentru alte activitati decat cele reglementate sunt cuprinse intre 10.000 si 20.000 de lei.

Potrivit Ministerului Muncii, de la data publicarii Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, respectiv 15 aprilie 2011, numarul zilierilor inregistrati in perioada 1 mai 2011 - 30 martie 2013 de 368.764.

"Analiza pietei muncii si a numarului de zilieri inregistrati la Inspectoratele Teritoriale de Munca releva faptul ca actualul cadru normativ care reglementeaza munca ziliera a dus la o crestere semnificativa a numarului de persoane ocupate pe piata muncii dar a ridicat o serie de probleme la punerea in aplicare care privesc sanatatea si securitatea zilierilor, protectia minorilor care desfasoara munca ziliera, domeniile in care se poate desfasura munca necalificata cu caracter ocazional", precizeaza Ministerul Muncii in expunerea de motive care insoteste proiectul de act normativ.