Guvernul a publicat Scrisoarea de intentie si Memorandumul de politici economice si financiare cu FMI

de DP     HotNews.ro
Marţi, 2 iulie 2013, 9:52 Economie | Finanţe & Bănci


 documente
(02 Iul 2013) PDF, 196KB
Guvernul a ratificat Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 10 iunie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 26 iunie 2013, prin care se modifica si se completeaza Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 12 septembrie 2012. Documentul a fost publicat sambata in Monitorul Oficial (Vezi in atasament Scrisoarea de intentie).

Memorandum de politici economice si financiare Evolutii economice recente si perspective

1. Cresterea reala a PIB a incetinit pana la 0,7% in 2012, dupa ce in anul 2011 atinsese un nivel de 2,2% datorita unei recolte exceptionale. Cererea interna a incetinit pe fondul incertitudinii politice si al recesiunii din zona euro ce a franat exporturile. Totodata, conditiile de iarna grea au redus activitatea in primul trimestru, iar seceta a condus la o contractare drastica a productiei agricole in trimestrul trei. Inflatia IPC (headline) a crescut in semestrul doi al anului pe seama: cresterii, determinata de oferta, a preturilor volatile la alimente, a propagarii deprecierii cursului de schimb din perioada mai-septembrie si a unei cresteri a preturilor marfurilor la nivel international. Inflatia anuala a ajuns la 6 procente in luna ianuarie 2013, scazand ulterior la 5,3 procente in luna aprilie. Inflatia de baza (baza HICP) a crescut si ea de la un nivel apropiat de 2% la inceputul anului pana la aproximativ 3%, reflectand propagarea preturilor marfurilor agroalimentare in preturile alimentelor procesate si o oarecare majorare a anticipatiilor inflationiste, care s-a diminuat insa de atunci pana la 2,4% in luna martie.

2. Pentru anul 2013, anticipam o majorare a cresterii PIB la 1,6% datorita unei revigorari a cererii interne pe masura ce nivelul de incredere s-a imbunatatit in urma alegerilor, se reiau rambursarile de fonduri UE, structura bugetului este de natura sa sustina aceasta crestere si productia agricola revine la niveluri normale. Contributia exporturilor nete este de asteptat sa ramana in continuare negativa, reflectand atat o crestere lenta a pietelor de export, cat si o cerere interna mai puternica. Datorita majorarilor preturilor administrate la energie din prima parte a anului, inflatia s-a mentinut peste 5 procente, dar se anticipeaza o scadere a acesteia pana la limita superioara a intervalului revizuit de tintire al bancii centrale. Se anticipeaza o mentinere a deficitului de cont curent sub 4% din PIB in anul 2013. Riscurile aferente perspectivei economice continua sa fie acelea de inregistrare a unor niveluri mai scazute, generate mai ales de o activitate economica sub nivelul anticipat in zona euro si de o absorbtie a fondurilor UE sub nivelurile proiectate. Implementarea cu fermitate a politicilor din program va fi, asadar, esentiala pentru cresterea increderii si asigurarea unor rezerve de politici.

Politica fiscala
3. In anul 2012, un an electoral, deficitul fiscal s-a redus considerabil. Estimarile indica un deficit (in termeni ESA) de sub 3% din PIB, un prim pas catre iesirea din Procedura de deficit excesiv a UE. Tinta de deficit cash din cadrul programului a fost insa ratata, datorita in principal suspendarii in a doua parte a anului a rambursarilor de fonduri UE la unele proiecte cu finantare UE, ca urmare a unor iregularitati din trecut identificate de catre autoritatile romane de audit. Incasarile de impozite si taxe au fost in linii mari cele planificate, reflectand partial veniturile nerecurente obtinute din taxele de licente pentru telefonia mobila ce au compensat valorile mai mici realizate la veniturile din TVA si veniturile din impozitul pe venitul persoanelor fizice, in timp ce veniturile nefiscale s-au redresat datorita dividendelor considerabile. Am continuat sa reducem numarul de angajati din sectorul public, dar cheltuielile curente au depasit usor plafonul din program datorita subventiilor majorate. Cheltuielile totale au fost mai mici decat nivelul anticipat deoarece am redus investitiile finantate din surse nationale in favoarea unor cheltuieli mai mari pe proiectele cu finantare UE si a transferurilor destinate reducerii arieratelor. Cu toate acestea, tinta stabilita pentru arieratele bugetului de stat a fost ratata cu foarte putin. La nivelul autoritatilor locale, desi am luat masuri si arieratele au inceput sa scada in ultimul trimestru al anului 2012, acestea se mentin totusi peste tinta prevazuta de program.

4. Bugetul pe anul 2013 vizeaza un deficit cash de 2,1% din PIB. Acesta este in concordanta cu o reducere a deficitului structural ESA cu 0,5% din PIB, conform angajamentelor asumate prin Pactul UE de stabilitate si crestere. Bugetul cuprinde masuri de compensare a: (i) etapei a doua a procesului de readucere a salariilor din sectorul public la nivelurile anterioare crizei; (ii) restituirii contributiilor la fondul de sanatate platite de pensionari; (iii) necesarului mai mare de cofinantare nationala si o rezerva pentru potentiale corectii financiare aferente proiectelor cu finantare UE; si (iv) implementarii legii pensiilor din 2010, ce va avea ca rezultat cresterea cu 4% a pensiilor. Bugetul mai cuprinde si o alocare semnificativa prevazuta pentru implementarea Directivei UE privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale prin care se scurteaza perioada de decontare a facturilor neplatite. Salariul minim se va majora de la 700 RON la 800 RON pe luna in doua etape: s-a majorat cu 50 RON de la data de 1 februarie si se va mai majora cu inca 50 RON de la data de 1 iulie. Bugetul include masuri de imbunatatire a calitatii proiectelor de investitii cu finantare nationala printr-o mai buna prioritizare, precum si masuri de reorientare a resurselor catre proiectele cu finantare UE in paralel cu reducerea subventiilor. Am stabilit limite in buget pentru cheltuielile neeligibile realizate in cadrul proiectelor UE. A fost adoptat un pachet de masuri pe parte de venituri (in valoare de 2,9 miliarde RON) prin care se urmareste intarirea bazei impozabile prin reducerea deductibilitatii fiscale, printr-o mai buna fiscalizare a agriculturii si prin introducerea obligativitatii impozitului de 3% pe cifra de afaceri pentru companiile mici. Cotele taxelor pe proprietate si ale accizelor au fost de asemenea majorate, in cadrul unui efort de a tine pasul cu inflatia. Performanta fiscala in primul trimestru al anului 2013 a fost in concordanta cu proiectiile. Desi imprumuturile nerambursabile au fost mai mici decat fusese estimat, am compensat aceasta reducere prin limitarea stricta a cheltuielilor.

5. Vom reduce, ca actiune prealabila, arieratele bugetului de stat si ale autoritatilor locale pana la nivelurile stabilite pentru finele lunii decembrie 2012, inainte de eliminarea completa a acestora in cursul anului. Ca urmare a masurilor adoptate spre sfarsitul anului 2012, arieratele au inceput sa scada atat la nivelul administratiei centrale, cat si la nivelul administratiei locale. Cu toate acestea, facturi neplatite suplimentare au determinat ratarea tintelor programului pentru autoritatile locale. Arieratele bugetului general consolidat au scazut cu 641 milioane RON intre finele lunii septembrie 2012 si finele lunii decembrie 2012, ajungand la 0,14% din PIB (aproape integral la autoritatile locale). La IS monitorizate in cadrul programului, arieratele s-au situat la finele anului 2012 la 2% din PIB, peste plafonul indicativ din program stabilit la 1,5% din PIB. ￯ Prevenirea aparitiei unor arierate in viitor nu se poate realiza pana cand un sistem de control al angajamentelor nu va fi functional pentru toate nivelurile administratiei. Elaboram o definitie detaliata a arhitecturii structurale a sistemului ce integreaza sistemul de raportare contabila cu sistemul de plati al Trezoreriei, ce include modulul de control si raportare a angajamentelor pentru toate nivelurile administratiei. Am semnat deja un contract cu un consultant ce ne va ajuta sa proiectam sistemul si activitatea este in curs de derulare. Am aprobat de asemenea actele normative prin care sa se asigure controlul mai bun al angajamentelor bugetare de catre ministerele ordonatoare. ￯ Arieratele la nivelul autoritatilor locale reprezinta o provocare esentiala. Vom adopta masuri mai stricte de monitorizare si aplicare a Legii finantelor publice locale (LFPL). Sunt strict implementate masuri care sa permita: (i) utilizarea resurselor din cotele defalcate alocate autoritatilor locale in scopul achitarii arieratelor; si (ii) plata directa de catre autoritatile centrale a arieratelor autoritatilor locale din cotele defalcate. Am achitat cea mai mare parte a arieratelor autoritatilor locale printrun imprumut de 800 de milioane RON de la bugetul de stat, imprumut ce se va recupera din veniturile viitoare provenite din cotele defalcate si din alte resurse proprii. Am realizat o inspectie a arieratelor autoritatilor locale, in urma careia s-a constatat ca o parte semnificativa a arieratelor, 360 milioane RON, sunt sume contestate pentru unul dintre urmatoarele motive: nerespectarea dispozitiilor sau reglementarilor legale relevante; facturare ori achizitie inadecvata; sau lipsa evidentelor privind efectuarea lucrarilor facturate. Aceste sume contestate nu vor fi luate in calculul sumei totale a arieratelor restante pe care le au autoritatile locale. Curtea de Conturi va audita sumele contestate si hotararea definitiva va fi validata de instantele judecatoresti. Am luat de asemenea o serie de masuri menite sa previna aparitia in viitor a arieratelor, prin care ne vom asigura ca: (i) autoritatile locale ce inregistreaza arierate au majorat nivelul taxelor pe proprietate in concordanta cu inflatia; (ii) angajamentele aferente investitiilor efectuate de autoritatile locale in cadrul proiectelor cofinantate de la bugetul de stat sunt limitate la alocarile prevazute in buget; si (iii) recenta Ordonanta de urgenta nr. 46/2013 privind procedura de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale este implementata. Introducerea legii privind coplata pentru spitale va contribui de asemenea la reducerea presiunilor de cheltuieli in spitalele de la nivel local prin incurajarea asistentei medicale ambulatorii. ￯ In sectorul sanitar, taxa de clawback a generat venituri de 1,8 miliarde RON in anul 2012, utilizate integral pentru plata facturilor restante la medicamente. Am revizuit formula taxei de clawback in consultare cu industria farmaceutica. Toate veniturile obtinute din taxa de clawback vor fi utilizate pentru reducerea perioadelor de plata si pentru a se asigura neacumularea de arierate la produsele farmaceutice. Pentru implementarea Directivei UE privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, ce a intrat in vigoare la finele lunii martie 2013, bugetul include o alocare de 3,5 miliarde RON pentru achitarea la timp a facturilor neplatite. In vederea eliminarii arieratelor la spitale am alocat sume suplimentare de la buget. ￯ In ceea ce priveste IS, am realizat progrese in reducerea arieratelor la unele dintre companiile monitorizate, prin operatiuni de swap, de plata si prin alte operatiuni financiare. Cu toate acestea, am ratat tinta indicativa pentru arieratele totale la finele lunii decembrie 2012 datorita acumularii de noi arierate mai ales in companiile feroviare de stat. Ne vom continua eforturile de reducere a arieratelor la IS (paragrafele 24, 25 si 29).

6. Pentru a rezolva dezechilibrele financiare din sectorul sanitar suntem determinati sa implementam urmatoarele masuri principale:  In luna martie 2013 am inceput sa introducem coplata, bazata pe o suma fixa modesta in functie de serviciile oferite, in sectorul spitalicesc, excluzand serviciile de urgenta.  Pentru a controla cheltuielile si a asigura castiguri in termeni de eficienta pe termen scurt, vom continua sa revizuim lista pozitiva a medicamentelor care se deconteaza si, in contractele-cadru cu furnizorii de servicii medicale, vom introduce mecanisme de reducere a perioadelor de spitalizare si cresterea nivelului de utilizare a serviciilor ambulatorii. In anul 2012 am inceput sa implementam Planul national de paturi de spital si am redus numarul de paturi de spital ce poate fi contractat. Nu vom introduce medicamente sau indicatii noi in lista medicamentelor compensate fara a dispune de o evaluare interimara a tehnologiei sanitare (ETS) ce va deveni operationala in luna iulie. In acest scop, vom finaliza instruirea propusa pentru ETS. Am inceput sa implementam sistemul de achizitii al medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru spitale, pentru a realiza economii de costuri, si vom evalua sistemul la finele anului 2013. Pentru a evita acumularea de arierate pe viitor in sectorul sanitar am transferat unele resurse financiare de la spitalele cu competente limitate catre spitalele din reteaua spitalelor regionale de urgenta. Obiectivul va fi realizat prin ajustari ale tarifului pe caz ponderat, asigurandu-ne in acelasi timp ca nu vor aparea arierate la celelalte spitale la care finantarea a fost redusa. In acelasi timp, vom amenda contractele managerilor de spitale in sensul prevederii posibilitatii ca acestia sa fie inlocuiti in urma evaluarilor trimestriale in cazul in care spitalul inregistreaza arierate timp de 3 luni consecutiv.  Vom continua sa monitorizam bugetele spitalelor publice pentru a ne asigura ca acestea corespund cu cheltuielile programate in bugetul general consolidat. In luna octombrie 2012 am inceput sa publicam online situatiile financiare la zi ale tuturor spitalelor publice (criteriu structural de referinta). Totodata, Ministerul Sanatatii a inceput sa efectueze audituri financiare obligatorii la spitalele publice si audituri financiare ale modului in care sunt cheltuite fondurile publice.  Vom continua implementarea noilor componente ale sistemului de tehnologia informatiei in cadrul sectorului sanitar. Auditarea registrelor de asigurati a fost finalizata la finele anului 2012, aceasta activitate urmand sa fie continuata in acest an. Am inceput distribuirea cardurilor electronice de sanatate la finele anului 2012, cu intarziere, si vom continua acest proces in anul 2013. Acestea vor ajuta la procesul de control al fraudelor si abuzurilor din sistem, permitand in acelasi timp o mai buna monitorizare a cheltuielilor angajate. Un nou modul de prescriptii electronice pentru Sistemul informatic national sanitar a devenit functional in luna iunie 2012. Acesta va contribui la optimizarea comportamentului de prescriere si eliberare a medicamentelor. Se fac eforturi in cadrul unui proiect finantat din fonduri UE aflat in derulare pentru crearea unei baze de date sanitare centralizate care sa contina dosarele electronice de sanatate.

7. Ne continuam eforturile de introducere a unor reforme cuprinzatoare in sectorul sanitar. In locul adoptarii unei noi legi- cadru am elaborat un nou plan strategic, ce stabileste obiectivele principale ale reformei si termene de realizare. Planul strategic enumera de asemenea masurile propuse pentru realizarea obiectivelor, iar legislatia existenta va fi modificata in consecinta. Vom publica dovezile justificative si analizele de impact ale propunerilor de reforma. Reforma va viza eficientizarea cheltuielilor din sistemul sanitar din Romania, sporirea calitatii serviciilor si deci a rezultatelor in materie de sanatate si rezolvarea deficientelor bugetare persistente. In acest sens, vom defini pachetul de servicii de baza ce va fi finantat din bani publici in limitele fondurilor disponibile, vom deplasa furnizarea de servicii medicale dinspre sistemul spitalicesc catre sistemul ambulatoriu si catre medicina primara, vom reevalua sistemul de finantare a spitalelor, vom revizui programele nationale de sanatate, vom imbunatati cadrul de reglementare pentru furnizarea si monitorizarea serviciilor de asistenta medicala si vom crea cadrul pentru o piata a asigurarilor private suplimentare. Pe parte de venituri, am inceput sa largim baza de contributie la schema de asigurari de sanatate.

8. Continuam sa crestem eficienta sistemului fiscal. In luna ianuarie 2013 am adoptat masuri de introducere a platii TVA la incasarea facturii pentru companiile cu o cifra de afaceri anuala de pana la 500.000 euro. Am implementat masuri de largire a bazei de impunere in agricultura printr-un impozit prezumtiv, de limitare a deducerilor pentru impozitul pe profit si de majorare a accizelor in scopul mentinerii valorii reale a acestora. A fost introdus un impozit obligatoriu de 3% pe cifra de afaceri pentru companiile mici cu o cifra de afaceri anuala de pana la 65.000 euro. Am introdus de asemenea o taxa de solidaritate aplicata castigurilor extraordinare realizate din dereglementarea preturilor la gaze. Pana la data de 1 iulie: (i) vom adopta masuri de simplificare a schemelor de amortizare a mijloacelor fixe; (ii) vom revizui baza impozabila pentru impozitele pe proprietate, acestea urmand a varia in functie de destinatia proprietatii, si nu in functie de statutul juridic al proprietarului; si (iii) vom incepe elaborarea unei strategii pentru noul regim de impozitare in domeniul petrolului si gazelor in perioada 2015-2024. Vom cauta de asemenea sa asiguram o mai buna corelare intre cotele de accize la bauturile alcoolice si continutul de alcool si procesul de productie. Inainte de finalizarea proiectului de buget pe anul 2014 se va realiza o analiza cuprinzatoare a sistemului de contributii sociale, avand ca scop imbunatatirea colectarii, largirea bazei de contributie si limitarea scutirilor pentru a se asigura stimularea muncii si a reduce diferenta intre nivelul salariilor anterior impunerii si cel ulterior impunerii. Inainte de a aduce orice alte modificari sistemului fiscal ne vom consulta cu echipele FMI/CE.

9. Realizam progrese in reforma cuprinzatoare a administratiei fiscale (ANAF):  Am aplicat criteriile de scoatere din evidente a platitorilor mici de TVA si am redus numarul total de contribuabili mici inregistrati in scopuri de TVA cu peste 20% in perioada decembrie 2011-decembrie 2012. La finele anului 2012, numarul de contribuabili mici a fost de 154.300, fata de 253.800 in anul anterior. In anul 2013 ne vom continua eforturile de reducere a numarului de mici contribuabili inregistrati in scopuri de TVA. Am finalizat o lista de contribuabili persoane fizice cu averi mari (PFAM) pentru programul nostru destinat asigurarii conformarii si o lista cu persoane fizice ce prezinta riscuri si am demarat procedurile de verificare prealabila. Au fost transmise scrisori de notificare amiabila si in prima jumatate a anului 2013 au inceput verificarile. Pentru a dezvolta capacitatea, vom realiza programe de pregatire profesionala cu asistenta specialistilor administratiilor fiscale din tarile partenere si cu asistenta tehnica din partea FMI.  Ca parte a procesului de restructurare si modernizare a ANAF, consolidam actualul numar de 221 unitati fiscale in 8 directii regionale (pana la mijlocul anului 2013) si 47 de unitati fiscale locale (pana in anul 2015). Am convenit cu Banca Mondiala un proiect de sustinere a modernizarii administratiei fiscale.  ANAF a preluat colectarea contributiilor de sanatate datorate de persoanele fizice autorizate, conform calendarului, in luna iulie 2012. In luna decembrie 2012 am adoptat reglementarile necesare pentru finalizarea integrarii contributiilor sociale in cadrul proceselor de colectare fiscala ale ANAF si pentru a permite contribuabililor persoane fizice ca din ianuarie 2013 sa depuna o singura declaratie atat pentru impozitul pe venit, cat si pentru contributiile sociale. Vom crea o baza de date centrala ce ne va permite sa administram si sa evaluam impreuna cu autoritatile locale datele privind impozitele si contributiile datorate bugetului general consolidat si informatiile despre proprietati.

10. Continuam sa avansam in procesul de implementare a planurilor de actiune bazate pe recomandarile analizelor functionale realizate in anul 2011 impreuna cu Banca Mondiala la ministerele din administratia centrala si la agentii. Am semnat majoritatea contractelor cu Banca Mondiala pentru implementarea unui numar de actiuni-cheie pe termen mediu si lung. Totodata, prin Secretariatul General si in coordonare cu Ministerul Finantelor Publice (MFP), lucram cu Banca Mondiala la elaborarea si implementarea unui sistem de monitorizare si evaluare a politicilor publice in concordanta cu Programul de convergenta si Programul national de reforma, inclusiv pentru urmarirea implementarii planurilor de actiune. Pe baza analizelor functionale, vom elabora norme de personal pentru fiecare minister ordonator si vom asigura o aplicare mai flexibila a regulii de 1 la 7, mentinand in acelasi timp nivelul cheltuielilor de personal aproape de 7% din PIB. Aceasta activitate se va realiza sub coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si MFP. Vom revizui de asemenea Legea salarizarii unitare in vederea identificarii blocajelor si problemelor de implementare.

11. Absorbtia mai rapida a fondurilor UE reprezinta o prioritate principala. Desi am inregistrat unele progrese in absorbtia fondurilor UE, se impun eforturi suplimentare. Vom lua masuri imediate pentru corectarea tuturor iregularitatilor trecute din sistem ce au condus anul trecut la corectii financiare, mai ales in ceea ce priveste problemele legate de achizitiile publice. Ne vom asigura ca toate sistemele si procedurile corespund cerintelor UE si celor mai bune practici pentru a minimiza riscul unor viitoare derapaje. Unele programe continua totusi sa fie intrerupte. Avand in vedere riscul dezangajarii, am continuat sa realocam resurse bugetare catre proiecte de mare prioritate finantate din fonduri UE acolo unde rambursarile au fost intrerupte. Pentru a limita riscurile pentru buget, vom monitoriza indeaproape cheltuielile neeligibile efectuate si ne vom asigura ca acestea se incadreaza in limitele stabilite in buget. Rezultatele mai bune in materie de absorbtie certificata de fonduri UE se vor reflecta intr-o flexibilitate sporita a alocarilor bugetare aferente proiectelor UE, cu incadrarea in tintele bugetare stabilite. Totodata, ne vom intensifica eforturile pentru a impulsiona absorbtia si lucram indeaproape cu CE in directia simplificarii procedurii, fapt ce va contribui la absorbtia mai rapida a fondurilor pana la nivelul beneficiarilor. Totodata, vom continua sa implementam in totalitate Planul de actiuni prioritare din aprilie 2011 pentru absorbtia fondurilor structurale si de coeziune.

12. Continuam sa imbunatatim portofoliul de investitii cu toate proiectele guvernamentale pentru a asigura monitorizarea si prioritizarea adecvata, astfel incat finantarea sa poata fi asigurata integral intr-un orizont mediu de timp (3-5 ani). Vom asigura finantarea integrala a programelor nationale cofinantate impreuna cu bugetele locale si neinitierea de noi proiecte de acest tip. Noile proiecte de investitii din resurse proprii vor fi strict limitate, iar in anul 2013 vor beneficia de prioritate proiectele ce pot fi finalizate in cursul unui an. Baza de date cu investitii a fost initial actualizata in luna martie si, conform Ordonantei de urgenta nr. 28/2013, va fi finalizata la inceputul lunii iunie pentru a se identifica proiectele prioritare finantate din fonduri bugetare si fonduri UE (criteriu de referinta structural). Pe baza acestui exercitiu de prioritizare, am intrerupt proiectele de prioritate redusa. Vom lucra cu Banca Mondiala, printr-un proiect finantat din fonduri UE, la dezvoltarea capacitatii MFP de a elabora criterii pentru evaluarea si monitorizarea proiectelor de investitii.

13. Suntem determinati sa consolidam institutiile fiscale in concordanta cu angajamentele pe care ni le-am asumat prin Pactul fiscal. Elaboram amendamente la Legea finantelor publice si Legea responsabilitatii fiscale in vederea adoptarii unei reguli fiscale structurale si a actiunilor corective in conformitate cu prevederile UE. Vom depune totodata eforturi de dezvoltare a capacitatii Consiliului Fiscal.

14. Conditiile de piata pentru finantarea datoriei publice s-au imbunatatit considerabil datorita reducerii incertitudinii politice interne si conditiilor mai bune de pe pietele externe. Am continuat sa consolidam rezervele fiscale si ne-am realizat obiectivul de a avea un nivel de acoperire a necesarului brut de finantare pe 4 luni cu scopul de a proteja finantele publice impotriva unor socuri externe neprevazute. Dobanda neta platita pentru aceste rezerve constituie un cost necesar al asigurarii impotriva socurilor. Ne continuam eforturile de largire a bazei de investitori si de sensibilizare a comunitatii internationale investitionale. Includerea Romaniei in indicele pietelor emergente majore va contribui la diversificarea bazei de investitori si la consolidarea pietelor de capital. Intreprindem un proiect finantat din fonduri UE si implementat cu asistenta de la Banca Mondiala al carui scop este acela de consolidare a departamentului nostru de management al datoriei. Am publicat versiunea actualizata a strategiei de gestionare a datoriei pe perioada 2013-2015 in luna martie a anului 2013. Politica monetara

15. Inflatia IPC (headline inflation) a crescut in principal datorita preturilor mai ridicate la produsele alimentare, in cea de a doua jumatate a anului 2012, ca urmare a recoltei sarace, depasind in luna decembrie 2012 intervalul tintit de 3￯1%. Inflatia a ramas peste 5% in primele luni ale anului 2013, ca urmare a efectelor de baza si a majorarilor preturilor administrate si accizelor, dar ne asteptam sa revina treptat la limita superioara a noului interval tintit de 2,5￯1%, in a doua jumatate a anului. Inflatia de baza (baza HICP) a scazut pana la 2,4% in luna aprilie si se preconizeaza ca aceasta se va mentine scazuta tot restul anului, in principal datorita disiparii presiunilor venite din partea preturilor la produsele alimentare si a output gapului persistent negativ.

16. Am mentinut rata de politica monetara la nivelul de 5,25% incepand din luna mai a anului 2012, insa ratele interbancare au crescut si au depasit temporar rata de politica la finele lui 2012 dupa trecerea la un management ferm al lichiditatii. Ratele interbancare au scazut din nou din luna ianuarie, odata cu reluarea de catre BNR a unui management corespunzator al lichiditatilor in sistemul bancar. Ca o consecinta a actiunilor intreprinse de banca centrala pentru contracararea volatilitatii excesive pe piata cursului de schimb, cursul de schimb s-a stabilizat la mijlocul lunii octombrie, inainte de a se aprecia cu inca 3 procente de la finele lunii noiembrie, ca urmare a cresterii apetitului investitorilor fata de activele romanesti, cu precadere titlurile de stat. Cu toate acestea, actiunea BNR menita sa limiteze volatilitatea ratei de schimb a condus si la neindeplinirea tintei AEN la finele lunii decembrie, dupa luarea in considerare a factorului de ajustare la titlurile de stat emise pe pietele externe. Am profitat ulterior de sentimentul imbunatatit al pietei pentru a asigura un buffer corespunzator al rezervelor internationale, in paralel cu efectuarea rambursarilor substantiale catre FMI. Conditiile de lichiditate s-au imbunatatit dupa prima perioada a anului 2013, fapt datorat printre altele si faptului ca BNR a majorat si ulterior a eliminat plafonul aferent tranzactiilor de rascumparare, in luna martie. Am restrans de asemenea coridorul ratei dobanzii in jurul ratei de politica, de la  4% la 3%, pentru a tempera volatilitatea ratei dobanzii pe piata interbancara de capital si pentru a consolida transmiterea semnalului ratei de politica.

17. Riscurile asociate proiectiilor inflatiei sunt echilibrate, cu posibile devieri in oricare dintre directiile scenariului de baza, datorita unei volatilitati mai mari a fluxurilor internationale de capital, ce continua sa impuna o conduita de politica monetara prudenta, sprijinita de implementarea consecventa a mixului de politici macroeconomice. Actuala conduita de politica monetara pare sa fie in linii generale potrivita, insa ea va fi ajustata la nevoie pentru a continua ancorarea anticipatiilor inflationiste, in paralel cu asigurarea mentinerii rezervelor internationale pe o traiectorie adecvata. Vom continua derularea operatiunilor obisnuite de tip repo, pentru a asigura conditiile corespunzatoare de lichiditate in sistemul bancar, odata cu sprijinirea unei bune functionari a pietelor monetare si consolidarea transmiterii semnalelor de politica monetara. Cerintele privind rezervele minime sunt preconizate a ramane neschimbate. Mai mult, in incercarea de a imbunatati redistribuirea lichiditatilor in sectorul bancar, continuam sa incurajam finalizarea acordurilor-cadru de rascumparare, acord pentru care a fost intocmit un draft, precum si a tuturor procedurilor necesare pentru a permite bancilor sa se angajeze in tranzactii de tip repo colateralizat pe piata interbancara. Sectorul financiar

18. Sectorul bancar din Romania continua sa dispuna de rezerve de capital si provizioane incurajatoare, insa se confrunta cu presiuni persistente in ceea ce priveste calitatea activelor si determinate de efectele de contagiune din mediul international. Criza din Cipru a avut pana in prezent doar un impact limitat asupra sistemului bancar. Cresterea anuala a creditarii, atat pentru persoanele juridice, cat si pentru populatie, a devenit negativa. Creditele neperformante (CNP) au crescut semnificativ, in principal datorita deteriorarii mediului economic si intensificarii masurilor de supraveghere, ajungand la 19,1% in martie 2013, comparativ cu 14,3% la finele lui 2011. Valoarea totala a provizioanelor prudentiale la sfarsitul lunii martie era suficienta pentru a acoperi 102,6% din valoarea creditelor neperformante, in timp ce rata provizionarii conform IFRS se situa la 78%. Auditul garantiilor autorizat de BNR a evidentiat un decalaj de provizionare de aproximativ 600 milioane euro (in jur de 1% din valoarea totala a portofoliului de credite si partial datorata fluxului curent de provizionare in perioada supusa examinarii), care a fost eliminat in intregime. Profitabilitatea bancilor ramane redusa, pe fondul unei pierderi sistemice globale in anul 2012, in principal ca urmare a majorarii provizioanelor, slabirii economiei si bazei ridicate de costuri in cazul unor banci. Totusi, sistemul bancar a inregistrat un profit in primul trimestru din 2013. Capitalizarea sectorului bancar ramane puternica, situandu-se la nivelul de 15% la finele lunii martie 2013, desi unele diferente au fost inregistrate intre banci. In general, depozitele populatiei si ale persoanelor juridice au crescut cu aproximativ 9% de la finele anului 2011. Desi situatia lichiditatilor s-a imbunatatit in sistemul bancar, conditiile de finantare raman inegale in cazul unor banci. Procesul de dezintermediere a bancilor cu capital strain a fost pana in acest moment ordonat, finantarea institutiilor-mama scazand cu 13￯% pe parcursul anului 2012 si cu 8% in perioada ianuarie - aprilie 2013, insa riscurile legate de continuarea reducerii acestei finantari raman la un nivel ridicat si ar putea constitui un impediment in privinta cresterii creditarii in situatia in care cererea de creditare va creste considerabil. Raportul credite acordate/depozite atrase s-a situat pe intregul sistem la aproximativ 114% la finele lunii martie 2013, fiind in scadere de la 117% la finele anului 2012.

19. BNR va continua sa supravegheze intens sistemul bancar si sa adopte toate masurile necesare pentru a asigura suficienta capitalului si lichiditatii bancilor, in special in lumina mediului economic incert care ar putea sa genereze in continuare probleme unor banci legat de profitabilitatea si calitatea activelor. BNR va continua efectuarea testelor de stres periodice privind solvabilitatea si lichiditatea in industria bancara. BNR, Fondul de garantare a depozitelor (FGD) si MFP vor continua sa coordoneze implementarea planurilor de pregatire operationala si a aranjamentelor pentru competentele dobandite conform atributiilor acestora. Ca urmare a succesului exercitiului de simulare pentru bancile-punte (bridge-bank), BNR va actualiza procedurile interne pentru bancile-punte. Pe baza finalizarii acestor proceduri interne, detaliile cadrului actualizat de planificare pentru situatii neprevazute vor fi diseminate si convenite cu expertii FMI si CE. BNR elaboreaza in permanenta planuri detaliate pentru situatii neprevazute.

20. In baza Memorandumului de intelegere dintre BNR si FGD, cele doua institutii au finalizat aranjamentele interne necesare pentru a permite accesul FGD la setul convenit de informatii financiare si prudentiale relevante. Consiliul BNR a aprobat transferul datelor de la BNR la FGD in luna ianuarie 2013. FGD va capata cu rapiditate experienta in analizarea informatiilor financiare furnizate de BNR. Mai mult, FGD va separa functiile de solutionare bancara si lichidare in doua departamente diferite, fiecare dintre ele cu politici si proceduri interne specifice. FGD va imbunatati de asemenea structura guvernantei managementului de varf, in conformitate cu bunele practici internationale. Ca parte a aranjamentelor prudentiale care vor continua sa fie aplicate in 2013, filtrul prudential va fi pastrat in forma sa actuala, tinand cont de evolutia reglementarilor Uniunii Europene. In afara adoptarii, in anul 2012, a masurilor de reducere a creditelor in valuta acordate populatiei neacoperite fata de riscul valutar, BNR a implementat si alte masuri cu scop similar care vizeaza creditarea persoanelor juridice in anul 2013, in concordanta cu recomandarile ESRB privind creditarea in valuta.

21. BNR va continua sa supravegheze indeaproape practicile bancare pentru a evita practica de reintinerire (evergreening), astfel incat sa se asigure ca provizionarea pentru pierderi din credite si evaluarea garantiilor conform IFRS, precum si evaluarea riscului de credit al creditelor restructurate continua sa se mentina prudente si in concordanta cu cele mai bune practici internationale. BNR va continua sa colecteze date de supraveghere periodice si detaliate privind creditele restructurate, inclusiv cele acordate IS. Avand in vedere povara considerabila a CNP (credite neperformante), acolo unde este posibil, vom elimina impedimentele de restructurare a debitelor extrajudiciare ale populatiei si persoanelor juridice si de solutionare a creditelor neperformante. De asemenea, vom analiza optiunile existente in interiorul cadrului IFRS, pentru a permite bancilor eliminarea mai devreme, din bilanturile proprii, a imprumuturilor neperformante care au fost provizionate in totalitate (in concordanta cu IAS 39 privind scoaterea din evidente a activelor financiare), inter alia prin clarificarea, impreuna cu Asociatia Romana a Bancilor si alte parti implicate relevante, a regulilor contabile aplicabile scoaterii imprumuturilor din evidenta contabila.

22. Ne vom asigura ca aranjamentele de ordin legislativ si institutional privind autoritatea integrata de reglementare a sectorului financiar nonbancar, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), vor fi revizuite pentru a respecta cele mai bune practici internationale, mai ales in ceea ce priveste calificarile profesionale minime impuse membrilor Consiliului ASF si conflictul de interese. Legea prin care se amendeaza Legea nr. 503/2004 privind falimentul societatilor de asigurare a fost adoptata prin Legea nr. 139/2013 in luna mai. Pentru ca mentinerea disciplinei creditarii in randul debitorilor contribuie in mod semnificativ la imbunatatirea stabilitatii financiare, vom face toate eforturile pentru a evita adoptarea initiativelor legislative (cum ar fi, de exemplu, propunerile privind legea insolventei personale si legea colectarii datoriilor sau modificarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2010), care ar submina disciplina creditarii. In acest sens, am initiat un studiu de impact si consultare publica cu toate partile relevante, pe tema legii procedurale de aplicare a Codului civil, cu precadere privitor la prevederile legate de clauzele abuzive din contractele de imprumut, premergator adoptarii acestei legi. Reforme structurale A. Reforme strategice si de reglementare in sectoarele transporturi si energie

23. Reforma comprehensiva a sectoarelor transporturi si energie reprezinta un element crucial al acestui program economic de crestere si majorare a investitiilor. In sectorul transporturi urmarim imbunatatirea calitatii serviciilor si extinderea retelei pentru a promova investitiile si valorifica pozitia geografica favorabila. Exploatarea rezervelor importante de energie implica o mai mare participare a sectorului privat, care ar aduce investitii semnificativ mai mari.

 24. In sectorul de cale ferata am rambursat principalul la arieratele catre furnizorii de electricitate si am asigurat renuntarea la penalitatile asociate printr-un imprumutat garantat de stat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. O conditie-cheie a acestui imprumut a fost numirea unui consiliu de administratie si a unei echipe de management profesioniste la compania de infrastructura (CFR Infrastructura). Insa am demis consiliul dupa cateva luni, deoarece nu am fost multumiti de planul administrativ intocmit de acesta. Vom incerca sa evitam pe viitor astfel de situatii. Arieratele s-au reacumulat repede, reflectand astfel problemele sistemice din sectorul feroviar. Pe langa afectarea functionarii corespunzatoare a economiei, arieratele pot fi un obstacol in obtinerea electricitatii de catre companiile feroviare, odata cu dereglementarea pietei de electricitate.

25. In vederea stoparii acumularii arieratelor si pregatirilor pentru dereglementarea in totalitate a preturilor la electricitate, implementam masuri semnificative de restructurare. Pachetul majoritar al companiei de marfa (CFR Marfa) este in proces de vanzare catre un investitor strategic. A fost numit un consiliu de administratie si o conducere profesionista la operatorul de cale ferata pentru pasageri (CFR Calatori). Am modificat formula de calcul al subventiei acordate pentru obligatia de serviciu public (OSP) companiei de calatori si am eliminat din aceasta obligatie trenurile intercity si internationale, pentru a incuraja astfel compania de calatori sa majoreze incasarile din vanzarea biletelor si pentru a facilita plata de catre CFR Calatori catre CFR Infrastructura a tarifului de utilizare a liniilor de cale ferata. Avand aproximativ 1.000 kilometri linie deja inchiriati, compania de infrastructura feroviara va inchide restul de 230 kilometri linie din segmentele de cale ferata cu cea mai redusa recuperare a costurilor pentru a aduce reteaua feroviara totala aflata in administrarea CFR Infrastructura la 15.500 kilometri linie. Recunoastem faptul ca aceste masuri reprezinta doar un inceput. In mod special, vom sprijini eforturile consiliilor de administratie si ale echipelor de conducere ale companiilor de infrastructura si calatori de a reduce costurile si majora veniturile. Odata ce acumularea de noi arierate va fi stopata, vom avea in vedere o noua operatiune financiara pentru a elimina stocul de arierate al acestor companii.

26. Am realizat progrese in implementarea reformei cadrului de reglementare in sectorul transporturi. Incepand cu luna februarie 2013, cadrul revizuit va permite companiei CFR Infrastructura sa stabileasca in mod independent taxele de utilizare a infrastructurii. Organismul de reglementare in domeniul feroviar a devenit mai independent odata cu scoaterea reprezentantilor Ministerului Transporturilor din consiliul de supraveghere catre sfarsitul anului 2012. De asemenea, in concordanta cu cerintele legislatiei UE, pana la finele anului 2013 se vor stabili schemele de performanta pentru reducerea intarzierilor si intreruperilor de trafic intre CFR Infrastructura, pe de o parte, si CFR Calatori si CFR Marfa, pe de alta parte. Mai mult, facilitatile pentru reducerea costurilor unitare si a taxelor au fost introduse in CFR Infrastructura.

27. In sectorul energie am demarat implementarea cadrului de reglementare pe care l-am stabilit pentru imbunatatirea eficientei acestui sector. Legea privind asigurarea independentei ANRE a fost promulgata in luna octombrie 2012. Am implementat primele 3 etape ale procesului de dereglementare a preturilor la electricitate, in concordanta cu foaia de parcurs convenita prin care se prevede dereglementarea totala a preturilor la electricitate pentru consumatorii industriali pana la 1 ianuarie 2014, iar pentru consumatorii casnici pana la 31 decembrie 2017. Preturile reglementate la electricitate au fost majorate cu aproximativ 5% de la 1 ianuarie 2013. Am majorat de asemenea preturile la gaze cu 5% pentru consumatorii industriali incepand cu 1 februarie 2013, desi am realizat acest lucru cu o usoara intarziere fata de momentul planificat. Intentionam sa implementam ceea ce a mai ramas din foaia de parcurs pentru dereglementarea preturilor reglementate la gazul natural conform planificarii, pentru a finaliza dereglementarea preturilor pentru consumatorii industriali pana cel tarziu la 31 decembrie 2015, iar pentru cei casnici pana cel tarziu la 31 decembrie 2018. Vom transmite rapoarte de progres trimestriale privind implementarea foilor de parcurs atat pentru gazul natural, cat si pentru electricitate. Am aprobat de asemenea o ordonanta de urgenta prin care se majoreaza venitul minim garantat si ajutoarele familiale incepand cu luna iulie, pentru a proteja mai bine gospodariile cele mai vulnerabile de majorarea preturilor la electricitate si gaze.

28. Ne propunem sa dezvoltam in continuare cadrul de preturi si reglementare in sectorul energie prin adoptarea pasilor urmatori: ￯ Se va aplica in continuare mecanismul de transmitere a electricitatii si gazelor achizitionate de catre companiile de furnizare, in conformitate cu cadrul de reglementare, in scopul sporirii investitiilor in acest sector. Pentru a alinia mai bine preturile reglementate actuale ale gazului natural la consumatorul final cu costul efectiv al furnizarii si distributiei, am majorat tarifele pentru consumatorii industriali cu 10% si pentru consumatorii casnici cu 5% in septembrie 2012. In aprilie 2013 am publicat pentru consultari noile tarife de transmisie in sectorul gazelor naturale si pana la mijlocul lunii mai am publicat cadrul pentru a treia perioada de reglementare si noile tarife de distributie la gaze. Suntem in curs de revizuire a sustenabilitatii schemelor de sustinere pentru energia regenerabila. ￯ Avansam in procesul de consolidare a OPCOM ca platforma de tranzactionare. ANRE a aprobat un nou instrument de tranzactionare a electricitatii adaptat nevoilor marilor consumatori. Pentru ca acest instrument de tranzactionare sa devina functional, a fost introdus un set de proceduri si criterii de precalificare pentru vanzatori si pentru cumparatori, inclusiv un model standard de contracte. OPCOM a lansat in luna decembrie o noua platforma de tranzactionare a gazelor naturale prin intermediul modului de testare/instruire a participantilor si va demara operatiunile de tranzactionare dupa primirea licentei de la ANRE1. Intentionam de asemenea sa stabilim reguli si proceduri pentru operarea pietei de gaze naturale, inclusiv pentru piata zilei urmatoare si pentru pietele de echilibrare pana in luna iulie 2013. ￯ In concordanta cu obligatiile de stat membru al Uniunii Europene, suntem pregatiti sa demaram negocierile pentru Acordul interguvernamental cu Rusia si ne vom stradui sa avansam pe calea diversificarii ofertei de gaze naturale. Eliminam treptat restrictiile de export implicite existente in paralel cu implementarea foii de parcurs pentru dereglementarea preturilor la gaze. Am inregistrat progrese in construirea infrastructurii fizice la granita romano-ungara si vom crea posibilitatea fluxurilor inverse la interconectorii de gaze pana la finele anului 2013. Am inceput procesul de unbundling certificat al retelelor de transmisie pentru gaze si electricitate in concordanta cu legislatia europeana. Procesul preliminar de certificare a operatorilor de transport (Transgaz si Transelectrica) a fost demarat prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la data de 1 aprilie 2013. B. Intreprinderile de stat

29. A fost atinsa tinta indicativa stabilita pentru finele anului 2012 privind soldul operational al companiilor aflate sub monitorizare, dar tinta de arierate a fost ratata. De atunci, arieratele s-au redus semnificativ ca urmare a intrarii Oltchim in insolventa si a lichidarii C.N. Huilei si Termoelectrica. Companiile de stat aflate in competenta unitatilor specializate de control financiar din cadrul MFP vor transmite bugetele pe 2013 pentru analiza in conformitate cu prevederile legii bugetului. Aceste bugete transmise vor include tintele cantitative care vor reflecta obiectivele de restructurare pe termen mediu. Vom monitoriza trimestrial performanta tinand cont de aceste tinte. MFP a intocmit si a publicat un raport privind performanta IS in anul 2011. Atat MFP, cat si ministerele de linie relevante au elaborat si vor publica pana la finele lunii mai 2013 rapoarte pentru companiile de stat din portofoliile proprii, incluzand o analiza a tendintelor de proprietate, exploatare si financiare, in concordanta cu prevederile art. 58 din Ordonanta Guvernului nr. 109/2011.

30. Am intensificat eforturile de accelerare a reformei IS axandu-ne pe vanzarea actiunilor detinute la Transgaz, Oltchim, Romgaz, Hidroelectrica si Nuclearelectrica (companii aflate in portofoliul Ministerului Economiei), precum si la CFR Marfa si Tarom (companii aflate in portofoliul Ministerului Transporturilor) si suntem decisi sa evitam orice alte intarzieri in finalizarea vanzarilor de actiuni. ￯ Am lansat procedura pentru privatizarea Oltchim la finele lunii august (actiune prealabila contand pentru a sasea evaluare), insa ofertantul castigator nu a dispus de resursele financiare pentru a realiza vanzarea si am plasat compania in insolventa in luna ianuarie. Consecinta acestui fapt va fi o reducere semnificativa a companiei, intentia noastra fiind de a privatiza oricare parte a companiei care va iesi din insolventa. Am transmis un raport privind principalii pasi implementati de administratorul judiciar pentru restructurarea companiei.  In luna septembrie 2012 am depus la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare documentele de licitatie publica pentru oferta publica secundara (SPO) a actiunilor detinute de stat in compania Transgaz. Dupa redepunerea documentatiei am derulat procedura de oferta publica secundara pentru actiunile SPO Transgaz in luna aprilie (actiune prealabila). Intentionam sa respectam criteriul de referinta structural (jumatatea lunii martie 2013) stabilit pentru vanzarea actiunilor Romgaz si Hidroelectrica, desi cu intarziere.  Am angajat in luna ianuarie consultantul pentru realizarea evaluarii detinerilor de gaze naturale ale companiei Romgaz, o etapa a carei finalizare, la recomandarea consultantului de tranzactie, ar trebui finalizata inainte de lansarea ofertei publice initiale (OPI). Suntem angajati ferm sa lansam OPI pentru Romgaz inainte de finele lunii octombrie 2013.

 Progrese considerabile au fost realizate de administratorul judiciar in procesul de restructurare a companiei Hidroelectrica in procedura de insolventa. Administratorul judiciar a anulat toate contractele sub pretul pietei incheiate cu firmele de tranzactionare in domeniul energiei, a renegociat 400 de contracte comerciale, a stopat finantarea proiectelor de investitii in care generarea energiei este o componenta secundara si a demarat negocierile cu sindicatele pentru contractele colective de munca in vederea unei mai bune stimulari a performantei si reducerii costurilor cu forta de munca. Hidroelectrica ramane in procedura de insolventa. Totodata, vom adopta o hotarare a Guvernului, in concordanta cu toate procedurile necesare, pentru o oferta publica initiala de 10% din actiunile Hidroelectrica imediat dupa ce va fi rezolvata situatia juridica a acesteia. Noul complex energetic Oltenia joaca un rol esential in securitatea energetica a Romaniei. [Am semnat un contract cu un consultant de tranzactie la inceputul lunii mai 2013 (actiune prealabila) pentru o IPO de 15 procente din capitalul social pana la finele lunii octombrie 2013. Avand in vedere investitiile de mari proportii de care are nevoie Complexul Oltenia, vom reevalua pasii viitori referitori la sporirea implicarii sectorului privat prin parteneriate mixte sau prin privatizarea majoritara catre un investitor strategic.] 

Pentru CFR Marfa, pregatirile sunt avansate pentru vanzarea pachetului majoritar catre un investitor strategic. Am publicat anuntul de privatizare in aprilie, vom tine o licitatie publica pentru selectarea investitorului castigator in luna iunie si intentionam sa initiem contractul de vanzare-cumparare 1 Noile reglementari de acordare a licentelor si autorizatiilor pentru gaze vor fi adoptate de ANRE in urma unui proces amplu de consultare pana la finele lunii mai 2013. Aceasta reglementare va fi publicata numai dupa abrogarea Hotararii Guvernului nr. 784/2000. Doar ulterior OPCOM si/sau alte companii au posibilitatea de a solicita licenta comerciala. a actiunilor pe data de 21 iunie 2013 (actiune prealabila). Intentionam sa incheiem tranzactia in cel mai scurt timp, odata ce vor fi indeplinite toate conditiile prevazute in contractul de vanzare-cumparare.  Privatizarea minoritara a companiei Tarom (OPS pentru 20%) va avea loc dupa imbunatatirea rezultatelor operationale si financiare ale companiei de catre noul management si noul consiliu de administratie al companiei, pentru cresterea atractivitatii companiei fata de investitorii potentiali.  Am semnat un contract cu un consultant de tranzactie pentru vanzarea a cel putin 10% din actiunile companiei Nuclearelectrica prin IPO pana la finele lunii octombrie 2013.

31. Facem de asemenea progrese in procesul de pregatire pentru privatizare a altor IS.  Am aprobat o hotarare a Guvernului in luna februarie si vom semna un contract cu un consultant de tranzactie pentru vanzarea pachetului majoritar la Electrica (o companie de stat de distributie, furnizare si servicii de electricitate) pana la finele lunii iulie 2013. Intentionam sa finalizam tranzactia pana la finele lunii noiembrie 2013.  Fuzionarea noului producator de energie Hunedoara cu cele 4 mine viabile ale C.N. Huilei a fost demarata odata cu publicarea Deciziei Consiliului de administratie privind planul de fuzionare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, din data de 24 mai 2013; asadar, se anticipeaza ca fuzionarea va avea loc pana la finele lunii iulie 2013. Pentru pregatirea privatizarii majoritare a companiei rezultate in urma fuzionarii, am aprobat o hotarare a Guvernului in luna februarie pentru vanzarea pachetului majoritar Hunedoara prin majorare de capital catre un investitor strategic si in luna martie am semnat un contract cu un consultant juridic pentru privatizare. Dupa fuzionare vom trece la privatizarea companiei. Daca nu va exista interes din partea niciunui investitor, intentionam sa trecem compania in insolventa.  In pofida tuturor eforturilor pe care le-am depus, niciun investitor strategic nu a depus vreo oferta pentru Posta Romana. Prin urmare, vor prelungi procesul de privatizare pana la finele anului 2013. Am plasat C.N. a Huilei si Termoelectrica in procedura de lichidare odata cu publicarea deciziilor AGA privind dizolvarea si lichidarea voluntara in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la inceputul lunii aprilie 2013.

32. In baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, este in curs de aprobare de catre Parlament legea privind guvernanta corporativa a intreprinderilor de stat, cu modificarile cerute de Guvern. Modificarile stabilesc o lista negativa limitata de 3 companii exceptate de la prevederile legii din ratiuni legate de aparare, ordine publica si securitate nationala. Prin aceste modificari se solicita de asemenea intreprinderilor de stat implementarea prevederilor de numire a consiliilor de administratie profesioniste si a directorilor generali si finalizarea acestui proces in termen de cel mult 9 luni. Mai mult, modificarile vor specifica faptul ca numirea membrilor in consiliile de administratie si a managerilor interimari se va face doar pe o perioada limitata si vor fi prevazute sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale.

33. Legea guvernantei corporative prevede numirea consiliilor de administratie si a managerilor profesionisti la intreprinderile de stat aflate in proces de monitorizare care raman majoritare de stat. Vom selecta membrii consiliilor si managerii doar pe baza listelor de candidati eligibili intocmite de firmele independente angajate pentru a ne sprijini in acest proces. Admitem ca orice alt demers ar submina credibilitatea programului de reforma in randul publicului larg si al potentialilor investitori. In plus, nu vom interveni in implementarea planurilor administrative, a planurilor de management sau in operatiunile zilnice ale intreprinderilor de stat unde au fost numite consilii profesionale. Am facut progrese recente in procesul de numire a consiliilor de administratie si a conducerilor profesioniste la intreprinderile de stat monitorizate, inclusiv numirea consiliului de administratie si conducerii companiei Posta Romana. Printre celelalte masuri implementate se numara urmatoarele: La Hidroelectrica, dupa finalizarea procedurilor de insolventa va fi numit un consiliu profesionist de supraveghere. Am numit un director general si vom numi un nou consiliu de supraveghere la Complexul Oltenia. Pentru a accelera procesul, am incheiat un acord-cadru cu un numar de 5 consortii precalificate pentru ofertarea pe pachete de companii in vederea intocmirii listelor de candidati. Romgaz, Transgaz si Nuclearelectrica s-au aflat in primul pachet de companii si pentru aceste companii s-au numit consiliul si conducerea profesioniste. Toate numirile au fost publicate pentru o totala transparenta.  Pentru companiile de stat aflate la Ministerul Transporturilor am angajat o firma de resurse umane pentru selectarea candidatilor eligibili pentru consiliul director si conducerea a 11 firme din portofoliu. Am facut numirile pentru consilii si conducere la CFR Infrastructura, Tarom, CFR Marfa (interimar) si CFR Calatori. Pentru alte firme ne-am dublat eforturile si am finalizat numirea consiliului si managementului profesional in concordanta cu prevederile legii guvernantei corporative pana la finele lunii iunie 2013.

34. In conformitate cu Legea nr. 132/2012, toate contractele bilaterale noi ale producatorilor de electricitate se vor incheia in mod transparent si nediscriminatoriu prin intermediul OPCOM (pentru electricitate) si prin alte proceduri competitive (pentru gaze naturale), iar termenii contractuali vor fi publicati. Totodata, am introdus reglementari pentru publicarea obligatorie a clauzelor-cheie (contrapartida, pret, volum si durata) din contractele derulate pe platforma OTC de catre intreprinderile de stat. C. Alte reforme structurale

35. Continuam sa facem progrese in implementarea noii legislatii privind piata muncii si asistenta sociala. Noul Cod al muncii a imbunatatit in mod semnificativ functionarea pietei muncii. Aproape o treime din contractele noi sunt incheiate pe perioada determinata. Vom continua monitorizarea implementarea Legii dialogului social, asigurandu-ne ca toate amendamentele vor fi implementate prin consultare cu partile implicate printr-un proces legislativ normal, si vom continua cooperarea cu Organizatia Internationala al Muncii (OIM) pentru a asigura respectarea conventiilor OIM de catre noua legislatie.

36. Avand in vedere somajul ridicat in randul populatiei tinere din Romania, vom modifica legislatia actuala pentru a imbunatati tranzitia tinerilor catre piata muncii sub umbrela noului Plan national de locuri de munca. Aceste masuri se concentreaza in principal pe dezvoltarea pregatirii profesionale si pe facilitarea uceniciei. Luam de asemenea masuri pentru consolidarea sistemului national de invatamant vocational, care pot fi suportate din fonduri structurale si de coeziune UE. Vom elabora de asemenea un pachet cuprinzator de reforma de reducere a nivelului ridicat de impozitare a muncii, pachet ce urmeaza a fi implementat intr-o maniera neutra sub aspectul veniturilor.

37. Ne vom coordona cu toate celelalte parti relevante implicate pentru implementarea accelerata a recomandarilor incluse in Raportul Bancii Mondiale cu privire la standardele si codurile privind insolventa si drepturile creditorilor, odata ce raportul va fi finalizat. Pe langa adoptarea cu modificari a codului privind insolventa, implementarea eficienta a amendamentelor va fi de o importanta cruciala.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

2950 vizualizari

 • +1 (1 vot)    
  Vanzarea Carbunelui si a Termocentralelor (Marţi, 2 iulie 2013, 18:40)

  tanase_v [utilizator]

  "Fuzionarea noului producator de energie Hunedoara cu cele 4 mine viabile ale C.N. Huilei a fost demarata odata cu publicarea Deciziei Consiliului de administratie privind planul de fuzionare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, din data de 24 mai 2013; asadar, se anticipeaza ca fuzionarea va avea loc pana la finele lunii iulie 2013.

  //-------------------------------------------------------------
  Pentru pregatirea privatizarii majoritare a companiei rezultate in urma fuzionarii,
  //-------------------------------------------------------------

  am aprobat o hotarare a Guvernului in luna februarie pentru vanzarea pachetului majoritar Hunedoara prin majorare de capital catre un investitor strategic si in luna martie am semnat un contract cu un consultant juridic pentru privatizare."
 • +1 (1 vot)    
  Nenorocirea fortei de munca (Marţi, 2 iulie 2013, 18:42)

  tanase_v [utilizator]

  Nenorocirea fortei de munca. prin modificarea codului muncii

  " Aproape o treime din contractele noi sunt incheiate pe perioada determinata."

  continuatea in munca va disparea, lumea nu va mai avea anii necesari pentru pensionare
 • +1 (1 vot)    
  Vinderea pe nimic a Taromului si a Nuclearelectric (Marţi, 2 iulie 2013, 18:43)

  tanase_v [utilizator]

  //----------------------------------------------------------------
  "Privatizarea minoritara a companiei Tarom (OPS pentru 20%)
  //----------------------------------------------------------------
  va avea loc dupa imbunatatirea rezultatelor operationale si financiare ale companiei de catre noul management si noul consiliu de administratie al companiei, pentru cresterea atractivitatii companiei fata de investitorii potentiali. Am semnat un contract cu un consultant de tranzactie
  //----------------------------------------------------------------
  pentru vanzarea a cel putin 10% din actiunile companiei Nuclearelectrica prin IPO pana la finele lunii octombrie 2013. "
  //----------------------------------------------------------------

  De notat ca procente din aceste Companii au fost deja instarinate in trecut Fondul Proprietatea
 • +1 (1 vot)    
  Vanzarea pe nimic a Hidroelectrica si ComEnOlteni (Marţi, 2 iulie 2013, 18:45)

  tanase_v [utilizator]

  //---------------------------------------------------
  "Totodata, vom adopta o hotarare a Guvernului, in concordanta cu toate procedurile necesare, pentru o oferta publica initiala de 10% din actiunile Hidroelectrica
  "
  //---------------------------------------------------
  imediat dupa ce va fi rezolvata situatia juridica a acesteia. Noul complex energetic Oltenia joaca un rol esential in securitatea energetica a Romaniei. [Am semnat un contract cu un consultant de tranzactie la inceputul lunii mai 2013 (actiune prealabila) pentru o IPO de 15 procente din capitalul social pana la finele lunii octombrie 2013.
  //---------------------------------------------------
  Avand in vedere investitiile de mari proportii de care are nevoie Complexul Oltenia, vom reevalua pasii viitori referitori la sporirea implicarii sectorului privat
  //---------------------------------------------------
  prin parteneriate mixte sau prin privatizarea majoritara catre un investitor strategic.]
  "

  De notat ca procente importante din Hidroelectrica au fost deja instrainate prin Fondul Proprietatea
 • +1 (1 vot)    
  Vanzarea pe nimic a Transgaz si Romgaz (Marţi, 2 iulie 2013, 18:48)

  tanase_v [utilizator]

  "In luna septembrie 2012 am depus la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare documentele de licitatie publica pentru oferta publica secundara (SPO) a actiunilor detinute de stat in compania Transgaz.

  //------------------------ S-A VINDUT TRANSGAZ
  Dupa redepunerea documentatiei am derulat procedura de oferta publica secundara pentru actiunile SPO Transgaz in luna aprilie (actiune prealabila). Intentionam sa respectam criteriul de referinta structural (jumatatea lunii martie 2013) stabilit pentru vanzarea actiunilor Romgaz si Hidroelectrica, desi cu intarziere.

  Am angajat in luna ianuarie consultantul pentru realizarea evaluarii detinerilor de gaze naturale ale companiei Romgaz, o etapa a carei finalizare, la recomandarea consultantului de tranzactie, ar trebui finalizata inainte de lansarea ofertei publice initiale (OPI).
  //----------------------------------------- SE VINDE ROMGAZ
  Suntem angajati ferm sa lansam OPI pentru Romgaz inainte de finele lunii octombrie 2013
  //-------------------------------------------
 • +1 (1 vot)    
  S-a vandut sub pret de fier vechi CFR Marfa (Marţi, 2 iulie 2013, 18:52)

  tanase_v [utilizator]

  s-a deja vandut sub pretul "de fier vechi" CFR Marfa

  "Pentru CFR Marfa, pregatirile sunt avansate pentru vanzarea pachetului majoritar catre un investitor strategic. Am publicat anuntul de privatizare in aprilie, vom tine o licitatie publica pentru selectarea investitorului castigator in luna iunie si intentionam sa initiem contractul de vanzare-cumparare"

  Ati vazut si cine este "investitor strategic"

  E este fosta "capusa" a CFR-Marfa

  Practic "Capusa" a mancat "oaia"
 • +1 (1 vot)    
  Se vinde pe nimic si Electrica (Marţi, 2 iulie 2013, 18:55)

  tanase_v [utilizator]

  "Facem de asemenea progrese in procesul de pregatire pentru privatizare a altor IS. Am aprobat o hotarare a Guvernului in luna februarie si vom semna un contract cu un consultant de tranzactie pentru vanzarea pachetului majoritar la Electrica (o companie de stat de distributie, furnizare si servicii de electricitate) pana la finele lunii iulie 2013."


  Si Plagiatorul "face progrese " deosebite in a vinde pe nimic si altye Intreprinderi de stat


  Deci tot programul economic al Guvernului Plagiatorului consta din
  //-----------------------------------------------------------
  Vanzarea Resurselor si a Companiile Tarii
  //-----------------------------------------------------------
  (atentie in marea lor majoritatea ultra-profitabile: Electrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica etc..etc..)
 • +1 (1 vot)    
  Sa ne fie Rusine ca noi ca Romani stam pasivi (Marţi, 2 iulie 2013, 19:02)

  tanase_v [utilizator]

  1. Sa ne fie Rusine ca noi ca Romani stam si privim pasiv cum tot cea mai Ramas Nevandut din Tara Asta se vinde pe nimic de catre Venetici...


  Rusine si ne fie ca permitem asa ceva!


  2. Ne vor blestema copiii nostri si urmasii urmasilor lor
  ca am asistat pasivi cum o mana de venetici au
  vandut o tara intreaga in doar 23 de ani !

  3. Altii inaintea nopastra si-au dat viata pentru tara asta vreme de mai bine de 2000 de ani pentru ca noi sa asistam pasivi cum se vinde altora pe nimic

  4. Rusine si ne fie ca permitem asa ceva!
 • +1 (1 vot)    
  Pretul la gaze si electricitate se va tripla (Marţi, 2 iulie 2013, 19:08)

  tanase_v [utilizator]

  "m implementat primele 3 etape ale procesului de dereglementare a preturilor la electricitate, in concordanta cu foaia de parcurs convenita prin care se prevede dereglementarea totala a preturilor la electricitate pentru consumatorii industriali pana la 1 ianuarie 2014, iar pentru consumatorii casnici pana la 31 decembrie 2017. Preturile reglementate la electricitate au fost majorate cu aproximativ 5% de la 1 ianuarie 2013. Am majorat de asemenea preturile la gaze cu 5% pentru consumatorii industriali incepand cu 1 februarie 201"

  a urmat 8% la gazele de la 1 iulie si vor urma cresteri suiccesive de tipul asta pana in 2017 cand Plagiatorul isi va face "pretul" la care "s-a angajat"

  De ce vrei sa ne vinzi gazul Nostru, Plagiatorule,
  gaz care e scos la 168$ / 1000 mc la preturi halucinante de
  368 $ / 1000 mc vara si
  de peste aproape 500 $ / 1000 mc iarna ?

  De ce ne vinzi noua gazul nostru
  (extras din pamantul nostru
  de Romgaz companie de stat pe care vrei s ao nvinzi pe nimic)
  de 3 ori mai scump decat pretul de productie,
  daca gazul este al nostru, Plagiatorule?

  De ce faci bisnita pe pielea noastra, Plagiatorule?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by