Ministerul Finantelor Publice va introduce de la 1 septembrie accize la bijuteriile din aur si platina, cu exceptia verighetelor, nivelul accizei fiind de 1 euro pe gram pentru aurul sub 14K si doi euro pe gramul de aur de peste 14K, potrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal. Confectiile din blanuri naturale vor suporta o acciza de 50 de euro pentru cele care costa sub 1.500 de euro, acciza crescand gradual. Masinile noi si rulate (din import) cu motoare peste 3.000 cmc vor fi accizate cu 1 euro pe cmc, pentru cilindreea care depaseste nivelul mentionat, armele si cartusele vor fi accizate gradual, la fel ca si navele cu vele. Vezi in text toate modificarile

Principalele schimbari, pe capitole si subcapitole:

A. Titlul I "Dispozitii generale"

 • Taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care  persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care dau drept de deducere potrivit Titlului VI, se deduce in primul decont de taxa prevazut la art.1562 depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.
 • Beneficiarii care achizitioneaza bunuri/servicii de la contribuabili declarati inactivi fiscal sau de la alte catregorii de persoane, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit.a) - e) din Codul fiscal, pot deduce taxa aferenta achizitiilor respective daca furnizorii se afla in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Titlul II "Impozit pe profit"

Urmare a aderarii Croatiei la Uniunea Europeana, incepand cu data de 1 iulie 2013 se completeaza lista societatilor pentru care sunt aplicabile prevederile Directivei 2011/96/CE a Consiliului, din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor - mama si filialelor acestora din diferite state membre si prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, cesionarii de active si schimburilor de actiuni intre societatile din state membre diferite si transferului sediului social al unei societati europene sau societati cooperative europene intre statele membre cu societatile aflate sub incidenta legislatiei croate.

C. Titlul III "Impozitul pe venit"

 •  Pentru a evita o posibila declansare a unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru, intrucat nu poate fi identificat un mecanism si o autoritate interna care sa confirme categoria corespunzatoare a institutiei de credit, se propune abrogarea prevederii actuale privind acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ. Pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la abrogarea prevederii respective, se aplica reglementarile in vigoare la data efectuarii acestora. Cheltuielile efectuate in perioada respectiva se deduc din veniturile impozabile din salarii obtinute la functia de baza, aferente anului 2013, in limita unei sume maxime de 300 lei.
 • Prin prezentul proiect de ordonanta se propune exceptarea de la impunere in cazul transmiterii dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de mostenire, indiferent de data decesului autorului succesiunii, pentru proprietatile imobiliare inscrise in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara care fac obiectul lucrarilor de inregistrare sistematica. Eliminarea din sfera impozabila are in vedere caracterul din oficiu si gratuit al acestor lucrari, precum si beneficiile aduse statului, prin crearea unei evidente imediata cresterea veniturilor la bugetul de stat.
 • Totodata, prin modificarea dispozitiilor alin. (6) al art. 771 din Codul fiscal, a fost clarificata cerinta privind solicitarea dovezii achitarii impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in vederea inscrierii in cartea funciara a imobilelor numai in situatia in care impozitul se datoreaza. In cazul transmiterii dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de mostenire, pentru proprietatile imobiliare inscrise in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara nu va fi solicitata dovada achitarii impozitului.

Reglementarile propuse au in vedere faptul ca in anul 2013 incep efectiv lucrarile de inregistrare sistematica la teren, in peste 130 de unitati administrativ-teritoriale, in scopul efectuarii activitatii de inregistrare sistematica a proprietatilor imobiliare in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara, asa cum este prevazut in Programul national de cadastru si carte funciara, cuprins in Strategia Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobata de Consiliul de Administratie.

D. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania"

Urmare a aderarii Croatiei la Uniunea Europeana, incepand cu data de 1 iulie 2013 se completeaza lista impozitelor si a societatilor cu impozitele si societatile aflate sub incidenta legislatiei croate, pentru care sunt aplicabile prevederile Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003 privind un sistem comun de impozitare aplicabil platilor de dobanzi si redevente efectuate intre societati asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare.

E. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata"

 • Se implementeaza cota redusa de TVA de 9% pentru livrarea de paine, grau si faina. Masura este conforma cu prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Pentru a asigura eficienta masurii introducerii cotei reduse de TVA in procesul de combatere a fraudei fiscale in domeniul comertului cu paine se propune aplicarea cotei reduse pe tot lantul de productie si distributie, respectiv atat pentru paine cat si pentru materia prima principala, respectiv graul si faina. In scopul identificarii corecte a produselor pentru care se aplica cota redusa de TVA au fost utilizate codurile corespunzatoare din  Nomenclatura combinata, in cazul graului si a fainii, precum si codurile CAEN in cazul painii.
 • Inregistrarea in scopuri de TVA  a unei persoane impozabile se anuleaza in cazul in care asociatii persoanei impozabile infiintate potrivit Legii societatilor nr. 31/19 au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura infractiunilor, dar numai in situatia in care acestia sunt reprezentativi, respectiv daca detin minimum 10% din capitalul social al societatii. Masura are drept scop evitarea situatiilor in care datorita unui asociat nesemnificativ, care nu poate influenta activitatea unei societati, dar care ar avea astfel de fapte in cazierul fiscal, ar conduce la prejudicii pentru societatea comerciala datorita anularii inregistrarii sale ca platitor de TVA.
 • Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA pentru ca nu au depus deconturi de TVA pe o perioada de 6 luni sau doua trimestre calendaristice consecutive, se pot reinregistra oricand in scopuri de TVA, daca prezinta deconturile nedepuse la termen si o cerere motivata din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa. Aceste prevederi se aplica tuturor persoanelor carora li s-a anulat inregistrarea incepand cu data de 1 august 2012. Au fost eliminate prevederile potrivit carora aceste persoane nu mai aveau posibilitatea sa se reinregistreze in scopuri de TVA daca fapta era repetata, intrucat interzicerea inregistrarii pe termen nelimitat contravine principiilor echitatii fiscale.
 • Persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA pentru ca in deconturile depuse pentru 6 luni sau doua trimestre consecutive nu au declarat achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii se pot reinregistra in scopuri de TVA oricand. Aceste prevederi se aplica tuturor persoanelor carora li s-a anulat inregistrarea incepand cu data de 1 august 2012. Au fost eliminate prevederile potrivit carora aceste persoane nu mai aveau posibilitatea sa se reinregistreze in scopuri de TVA daca nu solicitau in termen de 180 de zile reinregistrarea, intrucat interzicerea inregistrarii pe termen nelimitat contravine principiilor echitatii fiscale. In plus, exista contribuabili care deruleaza activitati finantate din fonduri comunitare si care din motive obiective, respectiv pana la deschiderea finantarii, nu aveau posibilitatea sa desfasoare activitati pe perioade care uneori depaseau 6 luni.
 • S-a prevazut ca anularea inregistrarii in scopuri de TVA produce efecte in cazul beneficiarului de la data operarii anularii inregistrarii in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, nu de la data la care autoritatea fiscala a anulat codul de inregistrare, care in cele mai multe situatii era anterioara. Masura a fost luata ca urmare a numeroaselor reclamatii primite din partea contribuabililor de buna credinta care la data la care achizitionau bunuri/servicii de la furnizori, acestia erau inregistrati in scop de TVA, iar dupa o perioada constatau ca organele fiscale au anulat codul furnizorului cu o data anterioara, ceea ce conducea la pierderea dreptului de deducere a TVA.
 • In cazul inregistrarii eronate in scopuri de TVA s-a stabilit ca in perioada cuprinsa intre data inregistrarii eronate si data anularii acesteia, persoana inregistrata eronat nu este obligata sa factureze cu TVA, dar daca factureaza cu TVA plateste acest TVA, iar beneficiarul sau are drept de deducere. In cazul anularii eronate a inregistrarii in scopuri de TVA s-a stabilit ca in perioada cuprinsa intre data anularii eronate si data reinregistrarii, atat persoana in cauza cat si beneficiarii acesteia isi mentin drepturile conferite de calitatea de platitor de TVA.
 • Se implementeaza taxarea inversa pentru livrarile de energie catre comercianti persoane impozabile si pentru tranzactiile cu certificate verzi. Implementarea taxarii inverse pentru aceste categorii de bunuri/servicii este posibila ca urmare a adoptarii in data de 22 iulie 2013 de catre Consiliul Uniunii Europene a Propunerii de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE cu privire la aplicarea optionala si temporara a mecanismului de taxare inversa in legatura cu furnizarea anumitor bunuri si servicii care prezinta risc de frauda. Aceasta masura este destinata prevenirii fenomenului de evaziune fiscala in domeniile vizate, risc semnalat de mai multe state membre si recunoscut de institutiile europene care au aprobat propunerea de directiva. Totodata, prin aceasta masura vor fi solutionate problemele de cash-flow semnalate de operatorii economici care efectueaza livrari de energie si tranzactii cu certificate verzi.

F. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale"

 •  Prin Scrisoarea de intentie adresata Fondului Monetar International, Romania si-a asumat angajamentul de a implementa masuri de crestere a veniturilor colectate din accize. In acest sens, prezentul proiect de act normativ vizeaza majorarea nivelului accizelor pentu alcool etilic de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur.
 • Totodata, avand in vedere perioada dificila declansata pe fondul crizei economico-financiare, precum si necesitatea cresterii veniturilor bugetare se impune luarea unor masuri de natura legislativa, respectiv extinderea sferei de aplicare a accizelor nearmonizate pentru o serie de produse de lux:

- bijuterii din aur si/sau din platina, mai putin verighete;

- confectii din blanuri naturale;

- autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizitionate intracomunitar, noi sau rulate, a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3.000 cm3;

- arme de vanatoare si arme de uz personal, altele decat cele de uz militar sau de uz sportiv, precum si munitia aferenta;

- iahturi si alte nave si ambarcatiuni, cu sau fara motor, pentru agrement, cu exceptia celor destinate utilizarii in sportul de performanta.

 • De asemenea, proiectul de act normativ prevede excluderea de la obligatia marcarii si colorarii a uleiurilor uzate, rezultate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., care sunt utilizate pentru incalzire.

Se are in vedere faptul ca masura marcarii si colorarii uleiurilor uzate - care sunt asimilate din punct de vedere al nivelului de accize cu pacura - este disproportionata in raport cu scopul urmarit de cadrul legal in vigoare, respectiv prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu astfel de produse.

 • Proiectul de act normativ propune reducerea garantiei ce trebuie constituita de expeditorul inregistrat la nivelul de 6 % din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate in regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an, in vederea evitarii declansarii de catre Comisia Europeana a procedurii de infringement impotriva Romaniei, angajament asumat de Romania in urma declansarii procedurii precontencioase in dosarul EU Pilot 25811/11/TAXU.

G. Titlul IX2 "Contributii sociale obligatorii"

Se clarifica modalitatea de retinere la sursa a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din agricultura si din asocieri fara personalitate juridica.

II. Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

 • Proiectul de act normativ propune introducerea unor prevederi distincte pentru acoperirea pierderii contabile reportate rezultate din actualizarea la inflatie.

Potrivit metodologiei contabile, efectele ajustarii la inflatie sunt evidentiate distinct in contul de rezultat reportat. Intrucat rezultatul reportat determinat de actualizarea la inflatie are o semnificatie diferita de rezultatul reportat obtinut din activitatea operationala, din corectarea erorilor contabile si din ajustarile determinate de schimbarea sistemului contabil, proiectul de act normativ propune ca din profitul contabil al persoanelor juridice care intra sub incidenta Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 sa se acopere pierderea contabila din anii precedenti, mai putin pierderea contabila reportata rezultata din actualizarea la inflatie, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si IAS 29- Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste.

Motivele imperative de interes general care justifica elaborarea proiectului de act normativ sunt legate de faptul ca prin introducerea acestei modificari se aduc clarificari cu privire la pierderea contabila care se acopera din profitul contabil inregistrat de societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care aplica IFRS.

Deoarece pierderea contabila rezultata din ajustarea la inflatie este determinata de o operatiune contabila, fara a genera iesiri de resurse din entitate, si, intrucat aceasta pierdere are o semnificatie diferita de pierderea contabila inregistrata din activitatea operationala desfasurata, este necesara introducerea unor prevederi distincte privind acoperirea pierderii contabile.

Efectul direct al modificarii legislative este acela al protejarii dividendelor cuvenite statului, si in cazul institutiilor bancare cu capital integral sau majoritar de stat, similar cu situatia operatorilor economici cu acest tip de capital.

III. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Avand in vedere situatia creata prin aplicarea prevederilor art. 8 lit.f) din OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv a exceptiei privind neplata timbrului de mediu in cazul inmatricularii autovehiculelor "dobandite prin partaj", propunem abrogarea literei f) a articolului 8, deoarece:

a) a limita aplicarea exceptiei la inmatricularea autovehiculelor dobandite prin incetarea regimului matrimonial in urma desfacerii casatoriei sau dobandite prin partaj prin buna invoiala/pe cale judecatoreasca pentru un autovehicul deja inmatriculat, ar putea constitui, pentru persoanele carora exceptia nu s-ar aplica, o incalcare

a principiului nediscriminarii taxelor si impozitelor fiscale, conform caruia impozitul trebuie sa fie stabilit potrivit unor reguli unitare pentru toti, fara discriminari directe sau indirecte fata de unele grupuri sociale.

b) inlatura prejudiciul adus bugetului Fondului pentru mediu si, implicit, bugetului general consolidat.

 • Totodata, tinand cont de faptul ca persoanele juridice manifesta interes si au putere de cumparare a autovehiculelor electrice, in vederea incurajarii achizitiilor de astfel de masini nepoluante, propunem modificarea art. 15 alin(1) in sensul completarii categoriei de beneficiari a ecotichetului cu "persoane juridice".

Impactul macroeconomic

Impactul macroeconomic este pozitiv, atat ca urmare a impactului financiar rezultat din accize si TVA, cat si indirect prin reducerea evaziunii fiscale si implicit a muncii la negru. In concordanta cu impactul financiar evaluat in sectiunea a 4-a, rezulta ca formarea bruta de capital fix ca urmare a investitiilor publice s-ar majora suplimentar cu 0,1% anual, se arata in Niota de Fundamentare care insoteste proiectul.

Impactul asupra mediului de afaceri

1. Reducerea cotei de TVA pentru livrarea de paine, grau si faina va avea un efect pozitiv asupra mediului de afaceri avand in vedere ca prin aceasta masura se combate evaziunea fiscala in domeniu.

2. Posibilitatea reinregistrarii in scopuri de TVA are efecte benefice asupra mediului de afaceri, deoarece deblocheaza activitatea contribuabililor care nu mai puteau sa-si desfasoare activitatea, in special al celor care derulau fonduri structurale.

3. Implementarea taxarii inverse pentru livrarile de energie si pentru tranzactiile cu certificate verzi are efecte benefice pentru mediul de afaceri din doua perspective, si anume: elimina riscul evaziunii fiscale in aceste domenii ceea ce favorizeaza comerciantii corecti si solutioneaza o serie de probleme specifice de cash-flow pe care le intampina operatorii.

4. Actul normativ aduce clarificari atat pentru entitatile care intra sub incidenta acestuia, cat si pentru utilizatorii de informatii din situatiile financiare intocmite de aceste entitati.

Impactul social

1. Cota redusa de TVA pentru livrarea de painea are un efect pozitiv asupra populatiei prin crearea premiselor pentru reducerea pretului la paine, aliment de baza in consumul populatiei.

2. Stabilirea de accize pentru o serie de produse de lux nu are un impact negativ asupra populatiei, deoarece vizeaza un segment restrans de consumatori.