In Monitorul oficial de vineri, 09 august 2013, au fost publicate doua ordine ANAF privind formularele utilizate in activitatea de inspectie fiscala efectuata la persoanele fizice si la persoanele ce desfasoara activitati independente in mod individual sau intr-o forma de asociere.

Actele normative sunt destul de vaste si cuprind deciziile de impunere ce se intocmesc la finalizarea inspectiilor fiscale efectuate de organele abilitate.

Consultati primul act normativ aici!

sau aiciConsultati al doilea act normativ!

Actele normative aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale mai multor formulare:

a. „Decizie de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale stabilite suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere”;

b. „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere”.

a. Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale stabilite suplimentar de plata de inspectia fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere” reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala pentru stabilirea diferentelor de impozit pe venit.

  • Acest formular se intocmeste de catre organul de inspectie fiscala, la finalizarea unei inspectii fiscale generale sau partiale, ca urmare a constatarii unor diferente de impozit pe venit suplimentar si a unor accesorii afernte acestora.
  •  Aceste elemente sunt inscrise si in „Raportul de inspectie fiscala”. Decizia se emite pentru fiecare persoana fizica platitor de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie fiscala din care face parte echipa de inspectie fiscala.

b. Formularul „Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere” reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala pentru stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plata, cu exceptia impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoana fizica.

  • Acest formular de utilizeaza si pentru comunicarea modului de solutionare cu inspectie fiscala anticipata a decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, in situatia in care se stabilesc diferente fata de suma solicitata.
  • Decizia se intocmeste la incheierea inspectiei fiscale generale sau partiale, de catre organul de inspectie fiscala si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie fiscala.
  •   Pentru ambele decizii de impunere, diferentele de impozit pe venit sau contributii, precum si diferentele de obligatii fiscale stabilite suplimentar de organele de inspectie fiscala  se achita in urmatorul termen:  pana pe data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii deciziei este cuprinsa intre data de 01 si 15 din luna;   pana pe data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii deciziei este cuprinsa intre data de 16 si 31 din luna.

Actul normativ aproba modelul, continutul si instructiunile de completare pentru urmatoarele formulare:

a. „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspectia fiscala pentru persoanele fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”;

b. „Decizie de impunere pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare la persoane fizice”;

c. „Decizie de impunere privind TVA si alte obligatii accesorii stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”.

a. Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspectia fiscala pentru persoanele fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale” se emite de catre organele de inspectie fiscala pentru obligatii fiscale constatate suplimentar la persoanele fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate.

  •  Formularul se completeaza de catre organul de inspectie fiscala, la finele inspectiei fiscale, ca urmare a stabilirii de obligatii privind impozitul pe venit la persoanele fizice, inregistrate sau neinregistrate la organul fiscal, care au desfasurat activitati economice supuse impozitarii, in baza constatarilor din „Raportul de inspectie fiscala”.

b. Formularul „Decizie de impunere pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare la persoane fizice” se emite de organele de inspectie fiscala la finalizarea inspectiei fiscale pentru solutionarea deconturilor de TVA cu optiune de rambursare.

Decizia va cuprinde TVA si accesoriile aferente stabilite suplimentar de organele de inspectie fiscala la persoanele fizice pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.

  • Pentru ambele decizii, impozitul pe venit şi diferenţe de TVA stabilite de inspectia fiscala se achita in urmatorul termen:
  •  pana pe data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii deciziei este cuprinsa intre data de 01 si 15 din luna;
  •  pana pe data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii deciziei este cuprinsa intre data de 16 si 31 din luna.

c. Formularul „Decizie de impunere privind TVA si alte obligatii accesorii stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale” se emite de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea inspectiei fiscale pentru stabilirea TVA si a altor obligatii fiscale, cu exceptia impozitului pe venit, la persoanele fizice sau asocierile de persoane fizice neinregistrate la organele fiscale.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta

Vezi aici actele normative emise in perioada aprilie-august din acest an