Pentru achizitii intracomunitare de cafea, bijuterii, blanuri naturale, iahturi si alte nave, masini cu o capacitate cilindrica mai mare de 3000 cm cubi, arme de vanatoare si arme de uz personal, precum si cartuse cu glont, exigibilitatea are loc la data receptionarii acestor produse, plata accizei se face pana pe data de 25 a lunii urmatoare. Pentru aceleasi produse provenite din import, exigibilitatea accizei are loc la data punerii in libera circulatie iar plata se face la data formalitatilor de import. Pentru bere si bauturi fermentate, exigibilitatea intervine la ¬eliberarea in consum¬. Consultati actul normativ aici!

In Monitorul oficial de vineri 30 august 2013, au fost publicate doua acte normative cu incidenta in domeniul financiar contabil: OG nr. 28/2013 privind modificarea Codului fiscal si OG nr. 31/2013 privind modificarea OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu.

Sa ne ocupam acum de modificarile aduse Codului fiscal prin OG nr. 28/2013 si noii proceduri de completare a declaratiei 311, adoptata prin Ordin ANAF nr. 2224/29.08.2013.

OG nr. 28/2013 publicata in Monitorul oficial din data de 30 august 2013, intra in vigoare la data de 01 septembrie 2013 si reglementeaza trei aspecte legale diferite:

 • a.    modificarea Codului de procedura fiscala, prin care se permite plata cu numerar la Directiile de specialitate ale primariilor, a impozitului datorat de persoanele fizice pentru venituri din activitati agricole;
 • b.    modificarea Codului fiscal, din punctul de vedere al taxarii inverse pentru TVA, aplicate la livrarea de energie electrica catre un comerciant ( cumparator revanzator), ocazie cu care se reglementeaza mai exact calitatea de comerciant ce beneficiaza de taxare inversa;
 • c.    modificarea Codului fiscal, cu privire la accizele nearmonizate, data platii accizei, extinderea categoriilor de produse accizabile.

Din punctul de vedere al platii impozitului pe venitul din activitati agricole, amintim ca pentru impozitele datorate de persoanele ce au calitatea de contribuabil, scadenta impozitului este data de 25 octombrie, respectiv data de 15 decembrie, impozitul putand fi achitat in doua transe egale.

Actul normativ recent adoptat permite persoanelor fizice sa achite impozitul direct la Directia de specialitate a unitatii administrativ teritoriale de unde domiciliaza contribuabilii, cand nu exista o unitate ANAF in aceasta localitate.

 • Pentru a se putea beneficia de aceasta facilitate, trebuie sa existe un acord/protocol semnat intre ANAF si unitatea administrativ teritoriala.
 • Odata achitate aceste impozite, unitatile administrativ teritoriale vor centraliza incasarile si le vor depune in cel mult 5 zile in contul deschis la Trezoreria statului.

In termen de 2 zile, Trezoreria statului va deconta aceste sume in conturile corespunzatoare bugetului de stat.

Nota: impozitul pe venitul din activitati agicole se achita catre bugetul general consolidat si nu se supune redistribuirii catre bugetele locale.

 •  Din punctul de vedere al taxarii inverse pentru livrarile de energie electrica catre un ¬comerciant persoana impozabila¬, actul normativ detaliaza mai exact notiunea de comerciant persoana impozabila.
 • Potrivit recentelor modificari, un comerciant persoana impozabila beneficiaza de achizitii de energie electrica in regim de taxare inversa ( fara plata TVA intre furnizor si cumparator), cand aceasta persoana impozabila detine licenta de operator cu energie electrica.
 • Conditia aplicarii taxarii inverse este ca energia electrica sa fie destinata revanzarii, iar consumul propriu al operatorului economic este neglijabil. Prin consum propriu se intelege consumul de maxim 1% din energia electrica achizitionata in perioada ianuarie ¬ noiembrie a fiecarui an calendaristic.

Este considerat de asemenea comerciant, orice persoana ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-detine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de ANRDE;

-activitatea sa principala o constituie revanzarea energiei electrice, iar consumul propriu este neglijabil.

-Persoana ce indeplineste aceste conditii va depune pana pe data de 10 decembrie o declaratie la ANAF cu privire la consumul propriu. ANAF va centraliza toate aceste declaratii si le va publica pe site pana pe data de 31 decembrie.

-Aplicarea acestei prevederi in anul 2013 se efectueaza cu aplicarea masurii de taxare inversa, daca cumparatorul transmite vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca este un cumparator revanzator de energie electrica, iar consumul propriu este neglijabil. Consumul propriu se considera neglijabil cand acesta nu depaseste 1% din cumpararile de energie din perioada ianuarie ¬ iulie 2013.

 • Din punctul de vedere al accizei, pentru produsele supuse accizelor nearmonizate ce vor intra in vigoare la data de 01 septembrie 2013, legiuitorul clarifica cateva aspecte foarte importante, dintre care amintim cine are calitate de platitor de acciza si data la care se datoreaza plata accizei.
 • Este reglementata si situatia cand o persoana fizica plateste acciza in nume propriu cand efectueaza achizitii intracomunitare sau importuri.
 • In afara produselor deja cunoscute, supuse accizelor nearmonizate ( cafea, bere, bauturi fermentate, blanuri naturale, bijuterii, iahturi, arme de vanatoare, cartuse cu glont etc.), legiuitorul a extins lista produselor accizabile cu un nou produs, respectiv motoare pentru iahturi si barci, cu o capacitate de peste 100 CP.

Cine datoreaza acciza?

Sunt platitori de acciza operatorii economici ( societati comerciale sau persoane ce desfasoara activitati independente) cand produc, achizitioneaza din comunitate sau importa cafea, bijuterii, blanuri naturale, iahturi si alte nave, autoturisme cu o capacitate cilindrica mai mare de 3000 cm cubi, arme de vanatoare si arme de uz personal, precum si cartuse cu glont.

Sunt de asemenea platitori de acciza persoanele fizice care achizitioneaza din teritoriul comunitar sau importa iahturi si alte nave, autoturisme cu o capacitate mai mare de 3000 cm cubi si motoare cu o capacitate de peste 100 CP destinate navelor si ambarcatiunilor.

Nota: acestea sunt supuse inmatricularii si probabil este singura modalitate de a obliga persoanele fizice la plata accizei.

Cand intervine exigibilitatea accizei?

Exigibilitatea accizei nu urmeaza aceeasi regula generala, ci va tine cont de natura produsului si provenienta acestuia, astfel:

 • pentru achizitii intracomunitare de cafea, bijuterii, blanuri naturale, iahturi si alte nave, autoturisme cu o capacitate cilindrica mai mare de 3000 cm cubi, arme de vanatoare si arme de uz personal, precum si cartuse cu glont, exigibilitatea are loc la data receptionarii acestor produse;

Pentru acestea, plata accizei se face pana pe data de 25 a lunii urmatoare.

 • pentru aceleasi produse provenite din import, exigibilitatea accizei are loc la data punerii in libera circulatie. Plata accizei in acest caz se va efectua la data formalitatilor de import.
 • pentru bere si bauturi fermentate, exigibilitatea intervine la ¬eliberarea in consum¬, conform prevederilor generale privind accizele.
 • Pentru persoanele fizice ce efectueaza achizitii intracomunitare sau importuri de  iahturi si alte nave, autoturisme cu o capacitate mai mare de 3000 cm cubi si motoare cu o capacitate de peste 100 CP destinate navelor si ambarcatiunilor, exigibilitatea accizei intervine la punerea in libera circulatie a produselor, respectiv inainte de efectuarea primei inmatriculari in Romania.

Aceste persoane vor putea inmatricula autoturismele daca prezinta un certificat care atesta plata accizelor, eliberat de ANAF.

Din punctul de vedere al declaratiei de acciza, atat operatorii economici cat si persoanele fizice ce efectueaza achizitii intracomunitare de produse in sfera accizei, vor depune o declaratie cu acciza datorata bugetului, numai atunci cand se datoreaza accize.

 •  Retinem astfel o modificare foarte importanta pentru operatorii economici, ce aveau obligatia de a declara acciza si cu valoarea ¬zero¬ in lunile cand nu datorau plata acesteia.

Despre declaratia 311 "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" :

 • In principiu, o persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA, pentru care codul de TVA a fost anulat din oficiu de catre autoritatea fiscala, are urmatoarele obligatii pe perioada cat nu are codul de TVA valabil:
 • colecteaza TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate in aceasta perioada;
 • isi pierde dreptul de deducere atat pentru cheltuieli, cat si pentru TVA de la achizitiile efectuate in aceasta perioada.

Declaratia 311 este formularul prin care se va declara la ANAF TVA colectata conform procedurilor anterior amintite si reglementate de altfel de art. 11 alin. (1^1) si (1^3) din Codul fiscal.

Acelasi formular se utilizeaza si cand intervine obligatia de colectare a TVA pentru aceleasi cauze, in cazul operatorilor economici ce aplica sistemul de TVA la incasare.

Termenul de depunere al declaratiei 311 este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc exigibilitatea taxei, data pana la care trebuie efectuata si plata taxei.

Ordinul ANAF nr. 2224 - ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

poate fi consultat aici!

Text realizat cu ajutorul consultantului fiscal Adrian Benta