Ministerul Finantelor a publicat vineri un proiect de Ordonanta de Urgenta care plafoneaza la 5 salarii medii brute (2 223 lei X 5 = 11 115 lei -valabil pentru 2013) obligatia de plata a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din chirii (indiferent daca acestea mai realizeaza sau nu si alte venituri). Proiectul mai introduce obligatia organului fiscal competent de a determina venitul anual realizat, in categoria veniturilor din chirii si mai aduce clarificari in privinta clasificarii investitiilor publice care vor fi finantate cu prioritate de la buget. Pana la mijlocul lunii octombrie 2013, Guvernul aproba prin memorandum lista proiectelor de investitii publice semnificative ce urmeaza a se finanta din fonduri publice in anul 2014, se arata in proiectul de OUG.

Daniel ChitoiuFoto: AGERPRES

Vezi in atasament proiectul de OUG integral.

Cele mai importante modificari propuse in proiect:

  • La  Impozitul pe venit

1. Introducerea obligatiei organului fiscal competent de a determina, pe categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, venitul anual realizat (suma de venituri nete anuale) in vederea aplicarii prevederilor referitoare la verificarea incadrarii in plafonul corespunzator anului fiscal respectiv pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

2. Contributiile de asigurari sociale de sanatate efectuate in cursul anului se vor deduce din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligatiilor fiscale anuale.

3. Introducerea obligatiei organului fiscal competent de a recalcula baza impozabila in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate si de a determina impozitul pe venit datorat.

4. Procedura de aplicarea a prevederilor noi introduse urmeaza a fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

  • La Contributiile sociale obligatorii:

Se instituie obligatia de plata a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca acestea mai realizeaza sau nu si alte venituri, cu conditia plafonarii bazei lunare de calcul a contributiei, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, in limita a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

  • In privinta investitiilor publice:

Argumentele finantistilor in privinta prioritizarii investitiilor publice tin de "imbunatatirea planificarii bugetare si prioritizarea proiectelor de investitii publice semnificative, pentru a spori absorbtia fondurilor UE, in vederea crearii spatiului fiscal si a sustinerii cresterii economice".

Mai buna prioritizare a proiectelor de investitii publice semnificative, mutand finantarea de la resursele nationale catre sursele UE, va contribui la imbunatatirea deficitului fiscal, se sustine in argumentarea proiectului de OUG.

Pana la mijlocul lunii octombrie 2013, Guvernul aproba prin memorandum lista proiectelor de investitii publice semnificative ce urmeaza a se finanta din fonduri publice in anul 2014, se arata in proiectul de OUG

"In acest sens, in cadrul Ministerului Finantelor Publice s-a infiintat Unitatea de Evaluare a Investitiilor Publice, care va contribui la intarirea controlului calitatii in procesele de elaborare, prioritizare, evaluare si gestionare a proiectelor noi de investitii publice.

Totodata, in cadrul negocierilor purtate de Romania cu Fondul Monetar International si Comisia Europeana in cursul lunii iulie 2013 in contextul semnarii unui potential nou aranjament stand-by de tip preventiv, unul din angajamentele asumate il constituie aprobarea prin ordonanta de Guvern, pana la mijlocul lunii septembrie 2013, a unor criterii de prioritizare a proiectelor de investitii publice semnificative (actiune prealabila)", se mai arata in nota de fundamentare a proiectului.

Prin prevederile Capitolului II -"Criterii de prioritizare a investitiilor publice semnificative" din proiect se propune emiterea unui nou set de criterii de prioritizare a caror aplicare sa determine o utilizare a fondurilor bugetare alocate proiectelor de investitii semnificative de o maniera mai echilibrata si mai eficienta.

Precizam faptul ca de la aplicarea prevederilor Capitolului II - criterii de prioritizare a investitiilor publice semnificative al prezentei ordonante de urgenta sunt exceptate proiectele de investitii publice din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. Acest tip de investitii beneficiaza de un regim special stabilit prin Legea nr.157 / 2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse in listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. Potrivit prevederilor mentionate, obiectivele specifice acestor sectoare a caror detaliere contine informatii clasificate potrivit legii se prevad in pozitii globale in programul de investitii publice.

  • Sistemul de raportare contabila al institutiilor publice va fi integrat cu sistemul de plati al Trezoreriei

Prin proiectul de OUG se are in vedere integrarea sistemului de raportare contabila al institutiilor publice cu sistemul de plati al Trezoreriei statului si care va include un modul pentru raportarea si controlul angajamentelor legale pentru toate nivelurile administratiei publice si un modul pentru raportare si modificare bugete, se mai arata in proiectul de OUG

Prin implementarea sistemului national de verificare, monitorizare, raportare si control a situatiilor financiare, angajamentelor legale si bugetelor entitatilor publice se asigura :

- introducerea in sistem de catre entitatile publice a unor date si formulare de raportare simplificate, in format electronic, standardizat, securizat avand ca efect cresterea gradului de incredere a datelor colectate prin validari incrucisate cu date din sistem si furnizarea de informatii de incredere pentru uzul intern al MFP, al institutiilor publice, al altor institutii abilitate;

- reducerea timpilor de intocmire a situatiilor financiare si a altor situatii de raportare ale institutiilor publice si a costurilor aferente;

- crearea unor mecanisme electronice pentru agregarea, centralizarea, consolidarea si reconcilierea datelor si formularelor introduse in sistem pe ierarhii de entitati raportoare, surse de finantare, sectoare ale administratiei publice, etc;

- imbunatatirea disciplinei financiar-bugetare prin prevenirea si reducerea arieratelor institutiilor publice, ca urmare a introducerii de functionalitati de monitorizare si control electronic al angajamentelor legale;

- validarea automata a platilor efectuate din fondurile publice din punct de vedere al incadrarii acestora in limitele bugetelor aprobate si a programelor actualizate la nivelul fiecarei institutii publice.

Astfel, reglementarea propusa stabileste obligatiile ordonatorilor de credite privind accesul la sistemul national si introducerea datelor de identificare ale institutiilor publice precum si regulile de baza privind: raportarea situatiilor financiare si altor tipuri de rapoarte, controlul angajamentelor entitatilor publice, raportarea bugetelor entitatilor publice inclusiv interactiunea Sistemului national cu entitatile publice raportoare.

Citeste integral proiectul de OUG in atasament.