Impozitul datorat de barurile si cafenelele de 70mp din centrul vechi al Capitalei va fi calculat in baza unei noi formule stabilite de Ministerul Finantelor, potrivit proiectului Legii impozitului forfetar, media anuala fiind de circa 8000 de lei/an. Un restaurant de cartier va plati circa 14.500 de lei/an impozit forfetar, potrivit aceluiasi document. Statul spera sa colecteze de pe urma forfetarului circa 11,3 milioane de lei in 2014, an de la inceputul caruia se va aplica noul impozit. Majoritatea cafenelelor, barurilor si restaurantelor lucreaza in prezent la negru, iar proprietarii spun ca nu exclud ca anumite tarife sa creasca. Noul impozit se va aplica firmelor din sectorul intretinerii si repararii autovehiculelor, turistic, restaurante si alimentatie publica. (citeste proiectul in atasament)

Proprietarii de baruri spun insa ca s-ar putea ca socoteala de acasa a Finantelor sa nu se potriveasca cu cea din piata reala. "Mie imi convine, dar Finantele s-ar putea sa aiba o surpriza. Teoretic, impozitul ar fi mai mic decat ceea ce platim in prezent, dar se uita un lucru: nu exista o concurenta corecta intre noi. Am in vecini un bar care declara ca vinde 3 cafele intr-o zi si 5 sticle de Cola. Pana acum nu platea impozite fiindca iesea pe pierdere. Acum, daca i se va cere 8000 de lei impozit, o sa dea bon fiscal, dar probabil ca va mari preturile. Iar daca el le va mari, o sa le mareasca si ceilalti. Ori, preturi mai mari inseamna si clienti mai putini, deci e greu de spus cine pierde si cine castiga", spune Radu, unul din proprietarii unui bar de pe strada Selari.

Ce spune proiectul de lege?

Schimbari preconizate

A. Titlul I „Dispozitii generale”

Pentru corelare cu dispozitiile nou introduse la titlul IV2 „Impozitul forfetar”, se introduce aceasta categorie de impozit in lista impozitelor reglementate de Codul fiscal.

B. Titlul II „Impozit pe profit”

Pentru corelare cu dispozitiile nou introduse la titlul IV2 „Impozitul forfetar”, se introduc:

- dispozitii de eliminare a persoanelor juridice care aplica impozitul forfetar din categoria contribuabililor platitori de impozit pe profit;

- reguli de stabilire a perioadei de recuperare a pierderii fiscale in situatia in care contribuabilul a avut ani fiscali in care a platit impozit forfetar;

- reguli pentru aplicarea sistemului de plata anuala cu plati anticipate a impozitului pe profit in cazul contribuabililor care au fost platitori de impozit forfetar.

C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”

Pentru corelare cu dispozitiile nou introduse la titlul IV2 „Impozitul forfetar”, se introduc dispozitii de eliminare a persoanelor juridice care aplica impozitul forfetar din categoria contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

D. Titlul IV2 „Impozitul forfetar”

Se instituie un nou sistem de impozitare pentru persoanele juridice române din sectorul intretinerii si repararii autovehiculelor, turistic, restaurante si alimentatie publica ale carui elemente principale sunt contribuabili:

  •  persoane juridice române care desfasoara activitati principale indomeniile serviciilor de cazare si alimentatie publica: hoteluri, pensiuni,restaurante, baruri – cafenele – coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629 si 5630 si in domeniul intretinerea si repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
  •  au realizat o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro,echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul inlei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate;
  •  ponderea veniturilor obtinute in anul precedent din desfasurareaactivitatilor cu codurile CAEN vizate in total venituri, este de peste 70%;
  •  au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; nu se afla in dizolvare, potrivit legii.

Impozitul forfetar anual este calculat pe baza formulelor stabilite distinct pentru fiecare domeniu in parte, astfel:

  • Impozitul forfetar corespunzator codului CAEN 4520 „intretinerea si repararea autovehiculelor”, se calculeaza astfel:

Impozit forfetar anual/unitate = 12*(s*A+z*A+t*A+m*A+v*A), unde:

12 – numarul de luni

s – coeficient activitati de spalatorie auto

z – coeficient activitati de vopsitorie

t - coeficient activitati de tinichigerie

m – coeficient activitati de mecanica si ITP

v – coeficient activitati de vulcanizare

A – suprafata in care se desfasoara activitatea (m2)

Unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

  •  Impozitul forfetar corespunzator codurilor CAEN 5610 „Restaurante” , 5621 „Activitati de alimentatie(catering) pentru evenimente” 5629 „Alte servicii de alimentatie”, se calculeaza astfel:

Impozit forfetar anual/unitate= k*(x +y*q)*z, unde:

k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)

x - variabila in functie de rangul localitatii

y – variabila in functie de suprafata utila a locatiei

z – coeficient de sezonalitate

q – 0,8 coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic;

  • Impozitul forfetar corespunzator codului CAEN 5630 - „Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”, se calculeaza astfel:

Impozit forfetar anual = k*(x + y*q)*z, unde:

k - 900, valoarea impozitului standard (lei)

x - variabila in functie de rangul localitatii

y – variabila in functie de suprafata utila a locatiei

q – 0,9 coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic

z – coeficient de sezonalitate

  • Impozitul forfetar corespunzator codurilor 5510 – „Hoteluri si alte facilitati de cazare”, 5520 – „Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, 5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, se calculeaza astfel :

Impozit forfetar anual/unitate = k*y, unde:

k - valoarea impozitului standard (lei)

y – numarul de locuri cazare pe unitate

• in situatia in care in cursul anului fiscal, contribuabilii realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati decât cele care intra sub incidenta impozitului forfetarse datoreaza impozit forfetar calculat prin aplicarea unui procent de 3% la veniturile respective;

• pentru contribuabilii care desfasoara mai multe din activitatile vizate de impozitul forfetar, cu exceptia celor care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, determinarea impozitului datorat se realizeaza prin insumarea impozitului determinat conform formulelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate;

• impozitul este anual, declararea si plata impozitului se efectueaza trimestrial, in suma egala cu o patrime din impozitul forfetar anual, stabilit conform formulelor. Pentru stabilirea coeficientilor aferenti activitatilor din codul CAEN 4520

“intretinerea si repararea autovehiculelor” s-au efectuat analize asupra unui numar de 10.075 contribuabili. Din datele A.N.A.F numai 2.867 contribuabili au fost platitori efectivi de impozit pe profit in anul 2011. Cei 2.867 de contribuabili au contribuit la bugetul de stat cu impozit pe profit in suma de aproximativ 32.686.751 lei. Rezulta un impozit mediu pentru contribuabilul care activeaza in cadrul acestui domeniu de activitate si plateste impozit de aproximativ 11.401 lei. Raportând impozitul colectat la totalul contribuabililor care desfasoara activitatea in acest domeniu a rezultat un impozit mediu pe total contribuabili de aproximativ 3.250 lei.

Pentru determinarea coeficientilor necesari calculului impozitului forfetar pentru contribuabilii care desfasoara activitati conform codului CAEN 4520, s-au luat in calcul mai multe particularitati. Aceste particularitati provin din faptul ca atât service-urile auto, vulcanizarile, cât si spalatoriile auto sunt guvernate de acelasi cod CAEN, iar in cadrul unei societati comerciale se pot desfasura activitati de spalatorie auto, vulcanizare, vopsitorie, tinichigerie auto, mecanica auto/ITP cât si vulcanizare auto, atât individual sau cumulate intre ele.

Pentru a elimina particularitatile si pentru a crea o varianta de calcul de impozitare transparenta si echitabila, s-au luat in calcul mai multi coeficienti relevanti, care sa elimine posibilitatile de interpretare pentru fiecare caz particular in parte, dupa cum urmeaza:

- suprafata utila in m² pentru fiecare locatie in parte;

- activitatile desfasurate in cadrul unitatilor (spalatorie, vulcanizare, service mecanica si ITP, tinichigerie/vopsitorie);

- perioada de calcul la care se aplica impozitul forfetar,care este anul calendaristic.

Pentru determinarea valorii impozitului standard in domeniul turism, restaurante, alte activitati de cazare, s-au luat in calcul urmatorii indicatori relevanti:

- capacitatea de a produce venit (numar de locuri de cazare, suprafata utila a locatiei);

- zona si amplasamentul (vadul comercial);

- sezonalitatea activitatii;

- categoria hotelurilor/pensiunilor (numar stele/flori).

Modelul pentru unitatile care au ca activitate principala hoteluri si alte facilitati de cazare (cod CAEN 55) a avut ca baza de calcul valoarea impozitului pe profit declarata de catre contribuabilii din acest domeniu la nivelul anului 2011, valoare care a fost determinata in baza datelor fiscale din cadrul A.N.A.F.

Fundamentare calcul impozit hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 5510 in anul 2011, valoarea impozitului pe profit declarat de contribuabilii care desfasoara activitatea principala conform acestui cod CAEN, a fost de aproximativ 29.775.684 lei. Din datele furnizate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism (INCDT) si cele disponibile la Institutul National de Statistica, a reiesit ca aceasta suma a fost generata de aproximativ 120.000 locuri de cazare, obtinând o valoare medie a impozitului pe profit/ loc de cazare/ an, declarata la nivelul anului 2011, de aproximativ 55 euro. Dupa ponderarea cu coeficientii de ajustare specifica (zona, sezonalitate, categorie hotel), a rezultat valoarea impozitului standard pentru acest sector de activitate.

De exemplu, totalul unitatilor de impozitare pentru hotelurile de trei stele din zona B a municipiului Bucuresti este de 2662 = 1479 locuri de cazare * 1,2 (Bucuresti zona B coeficient de zona amplasament)* 1,5 (3 stele coeficient clasificare hotel).

Astfel , prin aplicarea algoritmului explicitat mai sus, vom obtine 132.095 unitati de impozitare existente in Romania, la nivelul anului 2011, calcul care a condus la determinarea impozitului de referinta de 50 euro/ loc de cazare/ an/.

Fundamentarea coeficientilor de ajustare a luat in considerare:

- pentru coeficientul de zona: s-a realizat o impartire dupa zone in patru categorii mari: 1.Bucuresti, 2. municipii, 3. orase si statiuni de interes national, 4. zona rurala, Delta Dunarii si statiuni de interes local. Primele 3 categorii, au fost impartite la rândul lor in 4 subdiviziuni de zona, in functie de distanta fata de centrul localitatii, respectând regulile administratiilor publice locale, si anume: subdiviziunea A (zona centru), subdiviziunea B, subdiviziunea C, subdiviziunea D (periferie).

- pentru coeficientul sezonier – in functie de perioada de functionalitate a unitatilor de cazare in timpul unui an, s-au atribuit valori coeficientului sezonier pentru unitatile aflate in: 1. mediu rural, 2. statiuni de pe litoral, 3. zona Delta Dunarii, 4. statiuni montane, 5. Bucuresti - municipii – orase, 6. statiuni balneare.

- coeficientul de categorie a hotelurilor – a fost stabilit in functie de numarul de stele pe care il are fiecare hotel in urma clasificarii (de la 1 la 5 stele/flori pentru pensiuni).

Pe baza rationamentului prezentat anterior, a rezultat un impozit standard (k) declarat in medie de aproximativ 6 euro/ loc de cazare/ an, valoare care a fost determinata prin raportarea valorii impozitului declarat la numarul unitatilor de impozitare.Realizânduse o comparatie intre valoarea declarata a impozitului pe profit de catre pensiuni, cu cea a valorii impozitului pe profit declarate de hoteluri, si raportat la numarul locurilor de cazare (la pensiuni este de aprox 1,8 ori mai mare), rezulta ca neconformarea in rândul pensiunilor este foarte ridicata.

Prin urmare, nici valoarea impozitului de referinta per loc/ an, nu este relevanta, deoarece este de 8 ori mai mica decât cea a unui hotel, in conditiile in care preturile practicate de pensiuni sunt in medie cu 20% mai reduse decât cele ale hotelurilor din aceeasi categorie.

Astfel, aceasta valoare a impozitului standard nu a putut fi punctul de pornire in stabilirea noii valori a impozitului forfetar/loc cazare/an.

Un alt rezultat al analizei efectuate arata ca exista companii care declara pierderi considerabile timp de mai multi ani la rând, desi cifra de afaceri obtinuta, este cu mult peste media sectorului.

c. Fundamentarea pentru restaurante si alte activitati de alimentatie cod CAEN 56

1. Fundamentare calcul impozit restaurante, catering, alte activitati de alimentatie cod CAEN 5610, 5621, 5629 in urma studiilor efectuate pentru anul 2012, valoarea impozitului pe profit

declarat de contribuabilii care desfasoara activitatea principala conform acestor coduri CAEN si in concordanta cu datele fiscale de la A.N.A.F, a fost de aproximativ 35.824.412 lei, platita de un numar de 11.444 contribuabili. Pe baza rationamentului anterior, rezulta un impozit standard (k) de aproximativ 1.400 lei/ per an/ unitate, valoare care a fost determinata prin raportarea valorii impozitului declarat la numarul unitatilor de impozitare, cu ajustarile necesare.

  • Exemple de calcul:

De exemplu, totalul de impozitare pentru restaurantele de 100 mp din zona B a municipiului Bucuresti, se calculeaza, astfel:

Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y*q)*z, unde:

k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)

x - 15, variabila in functie de rangul localitatii

y – 10, variabila in functie de suprafata utila a locatiei

q – 0,8 , coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic

z – 0,45 , coeficient de sezonalitate

unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

Impozit forfetar anual/unitate=1400*(15+10*0,8)*0,45=14.490 lei

Valoarea impozitului de referinta este punctul de pornire in stabilirea noii valori a impozitului anual/ restaurant, la care se adauga corectiile prin coeficentii de ajustare specifici fiecarui local.

Fundamentare calcul impozit baruri si cafenele cod CAEN 5630 in anul 2012 valoarea impozitului pe profit declarat de contribuabilii care desfasoara activitatea principala conform acestui cod CAEN, din datele fiscale ale ANAF, a fost de aproximativ 10.060.706 lei, la un numar de 13.023 contribuabili. Pe baza rationamentului prezentat anterior, rezulta un impozit standard (k) declarat in medie ponderata, de aproximativ 900 lei, valoare care a fost determinata prin raportarea valorii impozitului declarat la numarul unitatilor de impozitare, cu ajustarile necesare.

Valoarea impozitului se calculeaza in functie de: variabila asociata rangului localitatii, variabila asociata suprafetei utile a locatiei, variabila de sezon si a coeficientului de ajustare pentru spatiul tehnic.

Valoarea de impozitare se determina prin adunarea variabilei asociata rangului localitatii, cu variabila asociata suprafetei utile a locatiei, ajustata cu 0,9 pentru spatiul tehnic, ajustat cu variabila de sezon conform formulei din anexa 3 din actul normativ. Aceste valori se inmultesc cu impozitul standard (k).

De exemplu, impozitul datorat de barurile si cafenelele de 70mp din zona A a municipiului Bucuresti, se calculeaza, conform formulei, astfel: municipiului Bucuresti, se calculeaza, conform formulei, astfel Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y *q)* z, unde:

k - 900 , valoarea impozitului standard (lei)

x -14,5 , variabila in functie de rangul localitatii

y – 6, variabila in functie de suprafata utila a locatiei

q – 0,9 , coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic

z – 0,45 , coeficient de sezonalitate

unitate = locatie de desfasurare a activitatilor, rezultând un

Impozit forfetar anual/unitate =900*(14,5+6*0,9)*0,45=8.060 lei