Executia bugetului general consolidat aferenta primelor opt luni ale anului s-a incheiat cu un deficit de - 7,9 miliarde lei, respectiv 1,27% din PIB, nivel ce permite incadrarea in tintele convenite cu partenerii externi (CE, FMI, BM) atat la finele trim. III cat si la sfarsitul anului. Subliniem ca pe primele 8 luni ale acestui an Romania a inregistrat un excedent primar de 0,05% din PIB (diferenta dintre deficitul bugetar si cheltuielile cu dobanzi), ceea ce arata ca politica bugetara este prudenta si sustenabila, se arata intr-un comunicat al Finantelor. Dupa ce in iulie bugetul a fost pe excedent, in august veniturile au scazut cu 1,7% fata de august 2012, in timp ce cheltuielile au urcat cu 10%.

Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 131,2 miliarde lei, reprezentand 20,9% din PIB, au fost cu 4,4% mai mari in termeni nominali fata de aceeasi perioada a anului precedent.

  • Incasarile din impozitul pe profit s-au redus cu 0,8% fata de aceeasi perioada a anului 2012, aceasta evolutie fiind determinata de reducerea incasarilor de la bancile comerciale.
  • Incasarile din impozitul pe venit au crescut cu 8,2% datorita cresterii veniturilor salariale, ca urmare a reintregirii salariilor personalului bugetar, a cresterii punctului de pensie si a majorarii salariului minim de la 1 februarie 2013 si respectiv 1 iulie 2013.
  • Fata de aceeasi perioada a anului precedent, veniturile din TVA au crescut cu 3,7%, in conditiile in care incasarile din TVA au crescut cu 4,1%, in timp ce rambursarile de taxa au fost cu 6,9% mai mari.
  •  Accizele au crescut cu 1,5% ca urmare a majorarii accizei la motorina, bere si tigarete precum si a influentei cursului de schimb luat in calcul la plata accizelor.
  • Cresteri semnificative s-au inregistrat la incasarile din dividende (+ 242 mil. lei) precum si la taxa pe utilizarea bunurilor (+2,0 mld. lei), in principal, ca urmare a incasarii taxelor de licenta pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio.
  • Incasarile din contributiile de asigurari sociale au crescut cu 4,5%, datorita cresterii veniturilor salariale, ca urmare a reintregirii salariilor personalului bugetar si a majorarii salariului minim de la 1 februarie 2013 si respectiv 1 iulie 2013.

Incasarile din contributiile de asigurari au fost afectate de obligatia de restituire a contributiilor de asigurari sociale de sanatate catre pensionari dar si de cresterea in anul 2013 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contributii aferenta fondurilor de pensii administrate privat de la 3,5% la 4%.

La nivelul administratiilor locale s-au inregistrat, de asemenea, cresteri fata de anul precedent la veniturile din impozite si taxe pe proprietate cu 8,9 % si la venituri nefiscale cu 8,4%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate au continuat evolutia ascendenta fiind cu 18% mai mari fata de cele din luna precedenta.

Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 139,1 miliarde lei, reprezentand 22,2% din PIB, au crescut in termeni nominali cu 4,8% fata de aceeasi perioada din anul precedent, dar ca pondere in PIB au scazut cu 0.4 puncte procentuale.

S-au inregistrat cresteri la cheltuielile de personal (+15,2%), ca urmare a reintregirii salariilor personalului bugetar si a platii obligatiilor stabilite prin hotararilor judecatoresti.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut de asemenea cu 10,8%, ca urmare a platii arieratelor de catre autoritatile locale si a platilor din fondul national de sanatate. Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 17,3 miliarde lei (2,8% din PIB).