Din punct de vedere al orientarii pe ramuri economice investitiile straine directe (ISD) din 2012 s-au localizat preponderent in industria prelucratoare (31,3% din total). In cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare titei, produse chimice, cauciuc si mase plastice (6,7% din total ISD), industria mijloacelor de transport (5,4%), metalurgia (4,9%), industria alimentara, a bauturilor si tutunului (3,7%) si ciment, sticla, ceramica (2,8%). Pe langa industrie, activitati care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare si asigurarile, se arata intr-o cercetare transmisa luni de Banca Nationala.

Fluxul net de investitii straine directe in anul 2012 a atins nivelul de 2,138 miliarde euro, din care: 795 milioane euro participatii la capital*(37,2%) si 1, 343 mld. euro credit net primit de la investitorii straini (62,8%).

Imobilizarile corporale si necorporale, cu un sold la finele anului 2012 in valoare de 27,412 miliarde euro, reprezinta 46,4% din soldul total al ISD, ceea ce conduce la un grad semnificativ de stabilitate al investitiei straine directe.

 • Repartizarea investitiilor straine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observa orientarea cu precadere a ISD spre regiunea de dezvoltare BUCURESTI-ILFOV (60,6%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea CENTRU (7,8%), regiunea VEST (7,6%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,2%), si regiunea SUD-EST (5,5%).

Mentionam ca ISD au fost localizate teritorial dupa sediul social al intreprinderilor investitie directa, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfasurare a activitatii economice.

 • Repartizarea investitiilor straine directe pe tari de origine

Repartizarea a fost realizata in functie de tara de rezidenta a detinatorului a cel putin 10% din capitalul social al intreprinderilor investitie directa din Romania.

 • Primele 4 tari clasate dupa ponderea detinuta in soldul ISD la 31 decembrie 2012 sunt: Olanda (22,4% din soldul ISD la sfarsitul anului 2012), Austria (18,5 %), Germania (11%) si Franta (8,9%), ierarhie neschimbata din anul 2009.

Tipuri de investitii straine directe

Fluxul de participatii la capital in intreprinderile ISD in valoare de 2,676 miliarde euro este diferentiat in greenfield, fuziuni si achizitii si dezvoltare de firme.

In anul 2012 investitiile greenfield au inregistrat un nivel foarte redus, de numai 18 milioane euro, iar investitiile din categoria fuziuni si achizitii (M&A) au avut un impact negativ de 5 milioane euro; ponderea predominanta in fluxul participatiilor la capital in 2012 este reprezentata de dezvoltarile de firme cu o valoare de 2,663 miliardee euro, respectiv 99,5% din participatii.

Pentru a aprecia impactul de durata al investitiilor greenfield asupra economiei, au fost evidentiate si acumularile de investitii straine directe (solduri) in intreprinderile infiintate prin investitii greenfield denumite intreprinderi greenfield.

La finele anului 2012 distribuirea pe principalele activitati economice a soldului investitiilor straine directe in intreprinderi greenfield se prezenta astfel:

 •  Exporturile si importurile intreprinderilor investitie straina directa

Activitatea intreprinderilor investitie straina directa, in ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra comertului exterior al Romaniei, contributia acestora la exporturile de bunuri fiind de 70,3%, in timp ce la importuri de 62,6%.

Metodologia utilizata la realizarea cercetarii statistice ISD 2012 este cea prevazuta de manualul balantei de plati al Fondului Monetar International.

Ce sunt de fapt ISD (cateva definitii pentru a intelege mai bine la ce se refera datele BNR):

 • Investitia straina directa: relatie investitionala de durata, intre o entitate rezidenta si o entitate nerezidenta; de regula, implica exercitarea de catre investitor a unei influente manageriale semnificative in intreprinderea in care a investit.
 • Sunt considerate investitii straine directe: capitalul social varsat si rezervele ce revin unui investitor nerezident care detine cel putin 10% din capitalul social subscris al unei intreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta si intreprinderea in care a investit, precum si profitul reinvestit de catre acesta.
 • De asemenea, sunt considerate investitii straine directe, capitalurile din companiile rezidente asupra carora investitorul nerezident exercita o influenta semnificativa pe cale indirecta si anume: capitalurile proprii ale asociatelor si filialelor rezidente ale intreprinderii rezidente in care investitorul nerezident detine cel putin 10% din capitalul social subscris.
 • Investitorul strain direct: persoana juridica, persoana fizica sau grup de persoane ce actioneaza concertat, care detine cel putin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entitatilor fara personalitate juridica) sau cel putin 10% din voturi, intr-o intreprindere situata in afara propriei tari de rezidenta.
 •  Intreprinderea investitie straina directa: este o intreprindere rezidenta cu sau fara personalitate juridica, in care un investitor nerezident detine cel putin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare in cazul intreprinderilor fara personalitate juridica (sucursale). Detinerea a cel putin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordiala in stabilirea relatiei de investitie directa.
 • Intreprinderea investitie straina directa de gradul II: este o intreprindere rezidenta, cu personalitate juridica, in care un investitor strain direct controleaza, prin intermediul unei intreprinderi investitie straina directa, cel putin 10% din capitalul social subscris. Intreprinderile investitie straina directa de gradul II sunt filiale sau asociate ale intreprinderilor investitie straina directa. Filialele reprezinta companiile rezidente in care intreprinderile ISD detin cel putin 50% din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente in care intreprinderile ISD detin intre 10 si 50 % din capitalul social subscris.
 •  Investitia directa reversibila: relatia investitionala de sens invers investitiei straine directe pe care o intreprindere investitie directa rezidenta o are cu investitorul strain direct, daca intreprinderea rezidenta are o participatie de sub 10% din capitalul social al investitorului strain direct.

Componentele investitiilor straine directe:

 •  Capitaluri proprii: capitalul social subscris si varsat, atat in numerar cat si prin contributii in natura, detinut de nerezidenti in companii rezidente, precum si cota aferenta din rezerve; in mod corespunzator, in cazul sucursalelor, se ia in considerare capitalul de dotare aflat la dispozitia acestora.
 • Creditul net: creditele primite de catre intreprinderea investitie straina directa de la investitorul strain direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai putin creditele acordate de catre intreprinderea investitie straina directa investitorului strain direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
 • Tipurile investitiilor straine directe (diferentiate dupa contributia fluxului de participatii straine la capital in intreprinderile investitie straina directa):
 • Greenfield: infiintarea de intreprinderi de catre sau impreuna cu investitori straini (investitii pornite de la zero);
 • Fuziuni si achizitii: preluarea integrala sau partiala de intreprinderi de catre investitori straini de la rezidenti;
 • Dezvoltare de firme: majorarea detinerilor de capital ale investitorilor straini in intreprinderi investitie straina directa.

Baza de sondaj a cercetarii statistice a cuprins circa 39.300 de intreprinderi investitie straina directa.