Dupa negocieri cu Fondul National de Garantare a Crecitelor pentru IMM acare au durat circa 4 luni, Finantele au elaborat proiectul de OUG care va duce la demararea programului Kogalniceanu II. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, FNGCIMM a insistat ca procedurile sa fie asemanatoare celei din programul Prima Casa, iar marja la credite sa nu depaseasca cu 4 p.p. dobanda Robor.

Vezi proiectul integral in atasament.

  • Garantia FNGCIMM este neconditionata, in sensul ca daca IMM-ul nu plateste in cadrul graficului de rambursare, la solicitarea bancii ei sunt obligati sa faca platile. Anul trecut dee pilda Fondul a achitat circa 40 de milioane de lei. Ca idee, cele mai multe neperformante ale creditelor garantate de FNGCIMM vin din comert.

Potrivit proiectului, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.- IFN (F.N.G.C.I.M.M.), in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea bancilor creditoare care urmeaza sa acorde credite I.M.M.-urilor definite potrivit Legii nr. 346/2004 cu

modificarile si completarile ulterioare, eligibile in cadrul Programului.

  • Atentie, 90% din companiile definite ca IMM nu sunt si microintreprinderi, astfel incat [rogramul s-ar putea sa nu le vizeze si pe acestea!

Fata de Programul Mihail Kogalniceanu, s-a urmarit scurtarea timpului necesar acordarii finantarilor garantate de stat si un acces mai rapid Ial MM-urilor la capitalul de lucru. De asemenea, programul tinteste IMM-urile care au un business sustenabil si a caror activitate are un efect multiplicator mai mare in economia reala.

  • Mecanismul Programului este similar cu cel al Programului Prima Casa. Programul va fi disponibil pe o perioada de 36 luni de la intrarea in vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioada de maxim 24 luni si garantarea creditului de catre stat, in procent de maxim 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare.

Programul vizeaza sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de credite destinate finantarii capitalului de lucru, cu posibilitatea prelungirii pe o perioada de maxim 12 luni, in vederea rambursarii liniei de credit, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a OUG.

  • Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finantarea capitalului de lucru, neputand fi utilizat pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.

Avand in vedere experienta institutiilor de credit in acordarea de facilitati de creditare similare s-a prevazut in cadrul criteriilor de eligibilitate, obligatia I.M.M.-urilor de a prezenta institutiei de

credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 50% din valoarea creditului.

Intrucat garantia acopera maxim 50% din principal s-a prevazut obligatia de a constitui o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la banca finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate.

e asemenea, actionarii sau asociatii IMM-ului finantati, cei care detin cel putin 50% din capitalul social al beneficiarului, precum si intreprinzatorului -persoana fizica ce organizeaza o activitate economica, vor semna o garantie personala pentru creantele rezultate din plata garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. cu renuntarea la beneficiul de discutiune si diviziune.

Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garantiilor in cadrul programului, precum si pentru finantarea anuala a capitalului se constituie Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Sursele fondului de risc sunt:

a) comisionul de risc incasat de la beneficiarii Programului de garantare pentru intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii cat si de la beneficiarii Programului Mihail Kogalniceanu pentru

intreprinderi mici si mijlocii aprobat p rin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012, denumite in continuare programe;

b) sumele recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice;

c) obligatiile fiscale accesorii la nivelul celor prevazute pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor in cadrul programelor, calculate si recuperate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

d) dobanzile bonificate la disponibilul fondului de risc in cadrul programelor;

e) in cazul in care disponibilul fondului de risc nu acopera valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimenteaza de la bugetul de stat prin alocatiile bugetare anuale pe perioada 2013 -

2018 prin bugetul Ministerului Finantelor Publice Actiuni Generale.

Modul de gestionare a fondului de risc, precum si inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Statului se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru

buget, care modifica si completeaza in mod corespunzator Ordinul ministrului finantelor publice nr.2595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si reflectarea acestuia in contabilitatea Trezoreriei Statului

Nivelul comisionului de risc la valoarea creditului garantat datorat de catre beneficiari se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget. Sumele rezultate din executarea garantiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., prin Program, in numele si in contul statului se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. si se recupereaza de la beneficiarul Programului.

  • Prin aplicarea prevederilor acestui proiect de ordonanta de urgenta se urmareste, totodata, ca, valorificand oportunitatile aparute pe piata, I.M.M.-urile sa poata evolua sanatos, astfel incat sa creasca durata vietii lor active.

Mecanismul de garantare inclus in program trebuie sa respecte pct. 3.5. din Comunicarea Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garantiilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, seria C. In acest sens, MFP va transmite in termen de 15 zile lucratoare Consiliului Concurentei, toate informatiile referitoare la Program, inclusiv fundamentarea primei unice de garantare ce va fi stabilita prin ordin al ministrului finatelor publice si al ministrului delegat pentru buget.

Citeste proiectul integral in atasament