In Monitorul oficial de luni, 07 octombrie 2013, a fost publicata Legea de aprobare pentru Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind impozitul de 0.5% aplicat asupra veniturilor din exploatarea resurselor naturale, altele decat gazele naturale ( exploatari forestiere, cariere, extractia minereurilor neferoase etc.). Partea buna a actului normativ consta in detalierea modului de calcul a impozitului, iar partea mai dificila consta in faptul ca cei carora li se adreseaza ordonanta trebuie sa aiba o foarte buna calculatie a costului de productie si identificarea exacta a veniturilor din productie. Impozitul se aplica si pentru resursele exploatate inainte de 01 februarie 2013, comercializate dupa aceasta data

Incepand cu data de 01 februarie 2013, prin OG nr. 6/2013, se instituie impozitul pe venitul din exploatarea resurselor naturale, iar activitatile care intra sub incidenta prevederilor sunt: exploatarea forestiera (cod CAEN 0220); extractia carbunelui superior (cod CAEN 0510); extractia carbunelui inferior (cod CAEN 0520); extractia petrolului brut (cod CAEN 0610); extractia minereurilor feroase (cod CAEN 0710); extractia minereurilor de uraniu si toriu (cod CAEN 0721); extractia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729); alte activitati extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).

  • Procentul impozitului este de 0,5%, insa forma in care a fost aprobata ordonanta conduce la opinii diferite cu privire la modul de calcul al impozitului.
  •  Noutatea adusa de Legea nr. 261/2013 consta in detalierea mult mai exacta a modului de calcul pentru baza la care se datoreaza impozitul pe venit.
  • Partea buna a actului normativ consta in detalierea modului de calcul a impozitului, iar partea mai dificila consta in faptul ca operatorii ce intra in sfera impozitului trebuie sa aiba o foarte buna calculatie a costului de productie si identificarea exacta a veniturilor din productie in cifra de afaceri, aferenta acestor resurse.

Scenarii posibile:

  • operatorii economici care revand si comercializeaza aceste resurse rezultate in urma unei prelucrari, iar bunurile nu sufera transformari, respectiv nu sunt incluse in alte produse, datoreaza impozitul de 0,5% aplicat la veniturile obtinute din valorificarea acestora;
  • operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obtinerea altor produse (de exemplu, produse energetice) si al caror pret este cotat la bursa datoreaza impozit pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii materiilor prime.

Formula de calcul pentru venitul din valorificarea produselor finite este:

VMP = QV*K*PM , K= QC/(QO + ΔS),

unde

VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii materiilor prime;

QV = cantitatea totala de produse finite vandute in luna de referinta (fara a considera marfurile reprezentand produse similare achizitionate de la terti);

K = coeficientul de productie mediu;

PM = media aritmetica a preturilor de referinta pe sortimente de resurse naturale, stabilita de autoritatea competenta in raport de cotatiile internationale ale acestor resurse naturale, valabile pentru luna pentru care se calculeaza impozitul;

QC = cantitatea de resurse naturale consumata n procesul de productie in luna de referinta (fara a lua in considerare resursele naturale achizitionate de la terti);

QO = cantitatea totala de produse finite obtinute in luna de referinta;

ΔS = variatia neta a semifabricatelor realizata n luna de referinta (cantitatea de semifabricate la sfarsitul lunii de referinta minus cantitatea de semifabricate la inceputul lunii de referinta).

  • in cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obtinerea altor produse (de exemplu, caramida, tigla, ciment, BCA, mixturi asfaltice, betoane etc.) si al caror pret nu este cotat la bursa, impozitul se datoreaza pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obtinerea produselor finite astfel comercializate, valoare in care sunt incluse si toate taxele platite pentru exploatare.

Partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obtinerea produselor finite astfel comercializate, se calculeaza dupa urmatoarea formula:

VMP = QV*K*CME , K= QC/(QO + ΔS),

VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii materiilor prime;

QV = cantitatea totala de produse finite vandute in luna de referinta (fara a considera marfurile reprezentand produse similare achizitionate de la terti);

K = coeficientul de productie mediu;

CME = costul mediu de extractie resurse naturale pentru luna de referinta;

QC = cantitatea de resurse naturale consumata in procesul de productie in luna de referinta;

QO = cantitatea totala de produse finite obtinute in luna de referinta;

ΔS = variatia neta a semifabricatelor realizata n luna de referinta (cantitatea de semifabricate la sfarsitul lunii de referinta minus cantitatea de semifabricate la inceputul lunii de referinta).

  • Observam asadar ca baza de calcul a impozitului este venitul rezultat din exploatarea resurselor, numai pentru partea de venit ce corespunde resurselor proprii si nu pentru resursele achizitionate de la terti fie sub forma de materii prime, fie sub forma de marfuri.
  •  Daca un operator economic nu desfasoara activitate de procesare a resurselor intr-o luna si vinde produsele finite existente in stoc realizate in perioada anterioara, pentru determinarea bazei de calcul se va utiliza coeficientul mediu al ultimei luni in care s-a realizat activitate de procesare.
  • Amintim si faptul ca legea precizeaza in mod special ca impozitul se aplica si pentru resursele exploatate inainte de 01 februarie 2013, comercializate dupa aceasta data.

Material realizat cu ajutorul consultantului fiscal Adrian Benta.