Conform recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic, Guvernul va infiinta un Comitet National pentru Supraveghere Macroprudentiala, format din 8 membri, care vor asigura coordonarea supravegherii macroprudentiale la nivel national, preluand si responsabilitatea coordonarii gestiunii crizelor financiare. Comitetul va fi condus de un Consiliu format din 8 membri: guvernatorul, prim-viceguvernatorul si economistul sef al bancii centrale, presedintele si prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara , trei reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice cu rang de ministru sau secretar de stat. Guvernatorul BNR va avea drept de veto.

Astfel, avand in vedere functia de autoritate nationala de supraveghere financiara detinuta de Banca Nationala a Romaniei si de Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si rolul Ministerului Finantelor Publice in mentinerea unui mediu macroeconomic stabil, cu efecte pozitive asupra stabilitatii financiare, prezentul proiect de ordonanta de urgenta prevede infiintarea unui Comitet National pentru Supraveghere Macroprudentiala, ce reuneste in componenta sa aceste autoritati.

Comitetul, fara personalitate juridica, va avea rolul de a asigura coordonarea supravegherii macroprudentiale la nivel national. De asemenea, prezentul proiect de ordonanta de urgenta stipuleaza obligativitatea mentinerii independentei Bancii Nationale a Romaniei, conform art. 130 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in ceea ce priveste deciziile privind politica macroprudentiala.

Obiectivul fundamental al Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala este

mentinerea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea capacitatii sistemului financiar de a

rezista la socuri si prin diminuarea acumularii de riscuri sistemice.

Proiectul stabileste atributiile Comitetului, acestea vizand elaborarea strategiei privind politica macroprudentiala, analiza informatiilor disponibile si identificarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare, identificarea institutiilor de importanta sistemica, emiterea de recomandari si avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor si monitorizarea implementarii acestora, precum si monitorizarea implementarii recomandarilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic. In plus, Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala este responsabil si de coordonarea gestiunii crizelor financiare.

In cazul in care sunt identificate riscuri la adresa stabilitatii financiare, Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala poate emite recomandari si avertizari privind riscurile. Destinatarii recomandarilor sunt fie autoritatile de supraveghere financiara microprudentiala, fie guvernul Romaniei. In urma primirii unor astfel de recomandari sau avertizari, destinatarii trebuie sa adopte masurile recomandate sau sa intreprinda actiuni in vederea diminuarii riscurilor asupra carora au fost avertizati, in caz contrar fiind necesara oferirea de explicatii cu privire la lipsa de actiune.

In consens cu atributiile legate de supravegherea macroprudentiala, Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala ii sunt conferite responsabilitati pe linia coordonarii gestiunii crizelor financiare, in sensul identificarii masurilor necesare in vederea reducerii riscului de contaminare in cazul unui impact sistemic al eventualelor dificultati cu care se pot confrunta participantii la piata financiara.

Organismul decizional al Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala este Consiliul general. Acest consiliu este format din 8 membri, respectiv: guvernatorul, prim-viceguvernatorul si economistul sef al bancii centrale, presedintele si prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara , trei reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice cu rang de ministru sau secretar de stat. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei va avea drept de veto.

Avand in vedere responsabilitatile Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar in procesul de solutionare a situatiei institutiilor de credit aflate in dificultate, directorul acestei institutii va participa la intrunirile Comitetului, dar nu va avea drept de vot.

Aceasta structura a organismului decizional este propusa pentru a asigura conformarea la

recomandarea CERS/2011/3, potrivit careia banca centrala trebuie sa detina un rol major in

domeniul politicii macroprudentiale. Astfel, in contextul in care fiecare membru al Consiliului

general are dreptul la un vot, nicio decizie contrara pozitiei Bancii Nationale a Romaniei nu va

putea fi adoptata.

Structura organizatorica a Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala mai

cuprinde doua comitete de natura tehnica, respectiv Comitetul tehnic privind riscul sistemic si Comitetul tehnic privind gestiunea crizelor financiare, rolul acestora fiind de a sprijini activitatea Consiliului general, prin elaborarea de analize si propunerea de masuri in vederea indeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului. Banca Nationala a Romaniei asigura Secretariatul Comitetului.

In concordanta cu prevederile recomandarii CERS/2011/3 privind transparenta si raspunderea, Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala trebuie sa publice coordonatele strategiei sale de politica macroprudentiala, precum si recomandarile si avertizarile emise, cu exceptia cazului in care aceasta actiune poate avea repercusiuni la adresa stabilitatii financiare. Recomandarea CERS/2011/3 prevede ca autoritatea macroprudentiala nationala trebuie sa raspunda in fata Parlamentului national.

In acest sens, potrivit proiectului prezentei ordonante de urgenta, Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala intocmeste un raport anual, care este sustinut de Presedintele acestuia in sedinta comuna a celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, fara a fi supus votului.

Potrivit Recomandarii CERS/2011/3, statele membre trebuie sa asigure protectia legala a autoritatii macroprudentiale si a personalului sau. In acest sens, similar dispozitiilor existente in actele normative care guverneaza statutul autoritatilor de supraveghere micro-prudentiala a entitatilor care functioneaza in sistemul financiar, proiectul prezentei ordonante de urgenta prevede ca membrii Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala, precum si persoanele care au lucrat sau lucreaza pentru sau in legatura cu activitatea acestuia, nu raspund civil sau penal pentru indeplinirea sau omisiunea indeplinirii oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere macroprudentiala, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca au actionat cu rea-credinta si cu neglijenta grava.

In vederea respectarii prevederilor Recomandarii CERS/2011/3 privind independenta politicii

macroprudentiale, prezentul proiect de act normativ prevede ca, in indeplinirea obiectivului

fundamental, Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala si membrii Consiliului general nu solicita si nu accepta instructiuni din partea niciunei autoritati, institutii sau organism public ori privat.