In Monitorul oficial din data de 07 octombrie 2013, au fost publicate doua acte nomative ce aduc usoare modificari Codului fiscal si legislatiei privind activitatea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), astfel: se extinde competenta consiliului local sa acorde scutiri la plata impozitului pe teren si se precizeaza ca impozitul de 85% pentru platile compensatorii se aplica numai personalului ASF.

Ce noutati aduce actul normativ:

  • Legea modifica art. 286 din Codul fiscal, cadru normativ ce acorda competenta consiliilor locale sa acorde scutirea la impozitul pe teren datorat catre autoritatea publica locala.
  • Pana la aceasta modificare, a fost prevazut ca in cazul unei calamitati naturale, consiliul local are dreptul sa acorde scutirea la impozitul pe teren, precum si scutirea la plata a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism.
  • In acest moment, se extinde competenta consiliului local sa acorde scutire la plata impozitului pe teren, de care beneficiaza proprietarii de terenuri degradate sau poluate, neincluse in perimetrul de ameliorare.
  • Scutirea se acorda la solicitarea persoanelor interesate, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii si al Ministerului Mediului.
  •  Scutirea de la plata impozitului pe teren pentru aceste terenuri degradate sau poluate se aplica incepand cu data de 01 a lunii urmatoare obtinerii avizelor mai sus amintite.
  • Legea nr. 262/2013 nu mai introduce si alte modificari normative.
  • Legea aproba OUG nr. 55/2013, prin care este reglementata activitatea Autoritatii pentru Supraveghere Finanaciara (ASF).
  •  Ca si elemente de noutate, retinem doua aspecte, importante pentru cei carora li se adreseaza:

a) Comisia pentru buget si finante din cadrul Senatului poate dispune oricand verificarea activitatii ASF;

b) se precizeaza foarte exact ca impozitul de 85% pentru indemnizatii si sume compensatorii, se va aplica numai persoanelor din cadrul acestei institutii sau persoanelor ce au beneficiat de sumele compensatorii aferente institutiilor comasate ( CNVM, Comisia Asigurarilor, Comisia Pensiilor Private).

Material realizat cu sprijinul condultantului fiscal Adrian Benta.