Fluxul net de ISD in anul 2012 a inregistrat un nivel de 2,13 miliarde euro, a anuntat marti BNR impreuna cu Statistica, industria prelucratoare si cea fnanciara fiind cei mai consistenti investitori. Capitala a atras peste 60% dintre investitiile straine, urmata fiind la mare distanta de centrul tarii si de zona de vest (cu cate 7,5% in medie). Olanda, Austria si Germania sunt principalii investitori straini in economia locala, mai arata raportul.

  • Participatiile nete ale investitorilor straini directi la capitalul intreprinderilor investitie straina directa din Romania in valoare de 795 milioane euro (37,2% din fluxul net de ISD). Participatiile nete la capital rezulta din diminuarea participatiilor la capital, in valoare de 2,676 miliarde euro, cu pierderea neta, in suma de 1,881 miliarde euro.
  • Pierderea neta a rezultat prin scaderea din profitul intreprinderilor ISD realizat in anul 2012 in suma de 4,69 miliarde euro a dividendelor repartizate in anul 2012 in valoare de 2,212 miliarde euro, dupa care aceasta valoare a fost diminuata cu pierderile intreprinderilor ISD din anul 2012 in suma de 4,360 miliarde euro. Modul de calcul este in conformitate cu metodologia internationala de determinare a profitului reinvestit de catre intreprinderile ISD, respectiv a pierderii nete inregistrate de catre acestea.
  • Creditul net primit de catre intreprinderile investitie straina directa de la investitorii straini directi, inclusiv din cadrul grupului, in suma de 1,343 miliarde euro, reprezentand 62,8% din fluxul net de ISD.
  • In majoritatea domeniilor in care ISD au pondere importanta, se  constata majorari ale participatiilor la capital in intreprinderile ISD, ceea ce semnifica continuarea procesului investitional in anul 2012.
  • Domeniile care au inregistrat cele mai importante majorari de capital au fost industria (circa un miliard euro), iar in cadrul acesteia industria prelucratoare (529 milioane euro) si energia (497 milioane euro); alte domenii cu investitii importante de capital au fost intermedierile financiare si asigurarile (646 milioane euro), precum si constructiile si tranzactiile imobiliare (295 milioane euro).
  • Principalele domenii economice in care pierderile au excedat profiturilor au fost intermedierile financiare si asigurarile (376 milioane euro profit, 1 015 milioane euro pierderi) si constructiile si tranzactiile imobiliare (255 milioane euro profit, 747 milioane euro pierderi
  • Prin repartizarea in anul 2012 a unor importante sume ca dividende in domeniile mentionate anterior, s-a adancit pierderea neta (profitul, minus dividende repartizate, minus pierderi). Astfel, s-au repartizat dividende in valoare de 134 milioane euro in intermedieri financiare si asigurarisi in suma de 158 milioane euro in constructii si tranzactii imobiliare.
  • Cateva domenii de activitate au beneficiat de finantari importante pe calea creditului net  mama- fiica, respectiv: industria prelucratoare (606 milioane euro), energie (173 milioane euro), comert (423 milioane euro), constructii si tranzactii imobiliare (213 milioane euro).
  • In industrie, desi s-au inregistrat pierderi importante (1 491 milioane euro) si au fost repartizatedividende in valoare de 960 milioane euro, prin nivelul participatiilor la capital inregistrate (1,072 miliarde euro), al creditelor nete primite (862 milioane euro) si al profitului obtinut (2,345 miliarde euro), aceasta a beneficiat de un flux net de ISD de 1 828 milioane euro, reprezentand 85,5% din fluxul net de ISD al anului 2012.

Soldul investitiilor straine directe la sfarsitul anului

Soldul final al ISD la 31 decembrie 2012 a inregistrat nivelul de 59 126 milioane euro, mai mare cu 7,2% fata de soldul final de ISD aferent anului 2011. Acest rezultat a fost obtinut prin adaugarea la soldul initial al fluxului net de ISD a diferentelor valorice pozitive/negative provenite atat din reevaluarile datorate modificarii cursului de schimb al leului si a preturilor unor active, cat si din retratari contabile ale valorii soldurilor initiale ale unor intreprinderi raportoare. Participatiile la capitalul social (inclusiv profitul reinvestit) al intreprinderilor investitie straina directa inregistrau la sfarsitul anului 2012 valoarea de 39 266 milioane euro (66,4% din soldul final al ISD), iar creditul net total primit de catre acestea de la investitorii straini directi, inclusiv din cadrul grupului, a inregistrat nivelul de 19 860 milioane euro, reprezentand 33,6% din soldul final al ISD. Creditul net cuprinde creditele pe termen mediu si lung, cat si pe cele pe termen scurt acordate de catre investitorii straini intreprinderilor lor din Romania, atat direct, cat si prin intermediul altor firme nerezidente membre ale grupului.

Repartizarea soldului investitiilor straine directe pe principalele activitati economice

Din punct de vedere al orientarii ISD pe ramuri economice, acestea s-au localizat cu precadere in industria prelucratoare (31,3% din total). In cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrarea titeiului, produselor chimice, cauciucului si maselor plastice (6,7% din total ISD), industria mijloacelor de transport (5,4%), metalurgia (4,9%), industria alimentara, a bauturilor si tutunului (3,7%) si ciment, sticla, ceramica (2,8%).

Pe langa industrie, alte activitati care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare si asigurarile (reprezentand 18,5% din totalul ISD), comertul (11,4%), constructiile si tranzactiile imobiliare (9,2%), tehnologia informatiei si comunicatiile (4,8%).

Imobilizarile corporale si necorporale in intreprinderile investitie straina directa

Avand in vedere rolul foarte important pentru cresterea economica pe care il joaca imobilizarile corporale si cele necorporale, precum si caracterul de durata pe care acestea il imprima ISD, cercetarea statistica si-a propus sa determine ponderea acestor categorii de destinatii finale ale investitiilor in soldul ISD la finele anului 2012, precum si repartizarea lor pe principalele activitati economice.

Se constata ca imobilizarile corporale si necorporale, cu un sold la finele anului 2012 in valoare de 27 412 milioane euro, reprezinta 46,4% din soldul total al ISD, ceea ce conduce la un grad

semnificativ de stabilitate a investitiei straine.

Activitatile economice in care ISD se regasesc in imobilizari corporale si necorporale la un nivel

semnificativ sunt: industria (27,7% din total ISD, iar in cadrul acesteia industria prelucratoare cu 17,9% din total ISD), comertul (5,9%), precum si constructiile si tranzactiile imobiliare (4,8%).

Repartizarea soldului investitiilor straine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observa orientarea cu precadere a ISD spre regiunea de dezvoltare BUCURESTI-ILFOV (60,6%), urmatoarele regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea CENTRU (7,8%), regiunea VEST (7,6%), regiunea SUD-MUNTENIA (7,2 la

suta) si regiunea SUD-EST (5,5%). Mentionam ca ISD au fost localizate teritorial dupa sediul social al intreprinderilor investitie straina directa, ceea ce nu corespunde intotdeauna cu locul de desfasurare a activitatii economice.

Repartizarea soldului investitiilor straine directe pe tari de origine

Repartizarea soldului ISD a fost realizata in functie de tara de rezidenta a detinatorului nemijlocit al cel putin 10% din capitalul social al unei intreprinderi investitie straina directa din Romania.

Primele 4 tari clasate dupa ponderea detinuta in soldul ISD la 31 decembrie 2012 sunt: Olanda (22,4% din soldul ISD), Austria (18,5%), Germania (11%) si Franta (8,9%), ierarhie neschimbata din anul 2009.

Tipuri de investitii straine directe

Fluxul de participatii la capital in intreprinderile ISD in valoare de 2 676 milioane euro este diferentiat in greenfield, fuziuni si achizitii si dezvoltare de firme.

In anul 2012 investitiile greenfield au inregistrat un nivel foarte redus, de numai 18 milioane euro, iar investitiile din categoria fuziuni si achizitii (M&A) au avut un impact negativ de 5 milioane euro; ponderea predominanta in fluxul participatiilor la capital in 2012 o detin dezvoltarile de firme, cu o valoare de 2 663 milioane euro, respectiv 99,5% din participatii.

Pentru a aprecia impactul de durata al investitiilor greenfield asupra economiei, au fost evidentiate si acumularile de investitii straine directe (solduri) in intreprinderile infiintate prin investitii greenfield denumite intreprinderi greenfield.

Din punct de vedere al repartizarii pe principalele activitati economice, investitiile straine directe in intreprinderi greenfield s-au orientat cu precadere spre industria prelucratoare (30,4% din soldul ISD in intreprinderi greenfield). Alte ramuri in care aceste investitii au o pondere semnificativa sunt: comertul (20,0%), constructiile si tranzactiile imobiliare (14,0%), intermedierile financiare si asigurarile (12,8%).

Cea mai mare parte a investitiilor straine directe in intreprinderi greenfield se concentreaza, ca

si ansamblul ISD, in regiunea BUCURESTI-ILFOV (58,0% din soldul ISD in intreprinderi greenfield), urmata de regiunea CENTRU cu 11,6%, regiunea VEST cu 10,1% si SUD-MUNTENIA cu 6,5%. Considerata dupa marimea investitiilor straine directe in intreprinderi greenfield, ordinea tarilor de provenienta a acestora difera intr-o oarecare masura de ordinea stabilita in functie de originea soldului total al ISD. Astfel, cele mai mari investitii in intreprinderi greenfield provin din Olanda (20,6 la suta), urmate de cele din Germania (18,4%), Austria (11,1%) si Italia (7,7%).

Veniturile realizate din investitii straine directe

Veniturile nete obtinute de catre investitorii straini directi in anul 2012 au insumat 1,2 miliarde

euro, ceea ce reprezinta o crestere cu 856 de milioane euro comparativ cu anul precedent. Veniturile nete sunt constituite din veniturile din participatii la capital si din veniturile nete din dobanzi. Veniturile din participatii la capital reprezinta profiturile obtinute de intreprinderile ISD, in valoare de 4 691 milioane euro, diminuate cu pierderile inregistrate de intreprinderile ISD in suma de 4,36 mld euro, inregistrand pentru anul 2012 un nivel de 331 milioane euro.

Prin diminuarea veniturilor din participatii la capital cu valoarea dividendelor repartizate in anul 2012 investitorilor straini directi (in suma de 2 212 milioane euro) se obtine o pierdere neta, pe ansamblul ISD, de 1,88 mld euro, calculata conform metodologiei internationale de determinare a profitului reinvestit.

Veniturile nete din dobanzi primite de catre investitorii straini directi la creditele acordate intreprinderilor lor din Romania, atat direct, cat si prin alte companii nerezidente din cadrul grupului, au insumat 936 milioane euro.

Exporturile si importurile intreprinderilor investitie straina directa

Activitatea intreprinderilor investitie straina directa, in ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra

comertului exterior al Romaniei, contributia acestora la exporturile de bunuri fiind de 70,3%, in

timp ce la importuri este de 62,6%. In ceea ce priveste soldul balantei comertului cu bunuri a intreprinderilor ISD din diferitele ramuri economice, se constata ca industria prelucratoare este principala ramura cu excedent comercial (3,915 mld euro), aceasta datorandu-se in special subramurilor mijloace de transport (excedent de 2,2 mld euro), metalurgie (excedent de 1 398 milioane euro), produse din lemn, inclusiv mobila (excedent de 1 006 milioane euro) si textile, confectii si pielarie (excedent de 959 milioane euro).

Trebuie mentionat ca agricultura, silvicultura si pescuitul, desi inregistreaza ISD la un nivel relativ redus (2,4% din soldul ISD la 31 decembrie 2012), constituie singura ramura economica,

exceptand industria, in care intreprinderile ISD au inregistrat excedent in comertul cu bunuri (315 milioane euro). In toate celelalte ramuri intreprinderile ISD au inregistrat deficit comercial.

Exporturile si importurile intreprinderilor ISD sunt cele aferente companiilor cercetate in mod

exhaustiv (cu peste 20 de salariati). Datele privind exportul si importul pe ansamblul economiei,

luate in calcul la determinarea marimilor relative, sunt cele raportate de operatorii economici care au depasit pragurile valorice de raportare pentru anul 2012, stabilite pentru declaratiile Intrastat.