In Monitorul oficial de miercuri s-au publicat atat modificari aduse la legea zilierilor cat si o noua procedura de reinregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele impozabile la care anterior a fost anulat din oficiu codul de TVA. Schimbarile intra in vigoare incepand de la 1 noiembrie.

Cu privire la Legea zilierilor

Prezentul act normativ se aplica incepand cu data de 01 noiembrie 2013 si aduce cateva modificari destul de importante cu privire la reglementarea activitatii desfasurate de zilieri.

 • Incepand cu aceasta data, se extinde categoria de persoane ce pot angaja zilieri catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale sau persoanele fizice.
 • Anterior, puteau sa angajeze zilieri numai persoanele juridice. Practic, acum si PFA - urile pot angaja zilieri.
 • Angajarea poate fi facuta pentru activitati necalificate, cu caracter ocazional, prestate de persoane fizice, necalificate in urmatoarele domenii de activitate: agricultura; vanatoare si pescuit; silvicultura, exclusiv exploatari forestiere; piscicultura si acvacultura; pomicultura si viticultura; apicultura; zootehnie; spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural; manipulari de marfuri.
 • Zilierii nu mai pot fi angajati in domeniul activitatilor de intretinere si curatenie
 • Durata zilnica de munca pentru un zilier nu poate depasi 12 ore/zi.
 • Remuneratia bruta orara este intre 2 lei si 10 lei / ora si se achita fie la sfarsitul zilei de lucru, fie la sfarsitul unei perioade agreeata in scris de parti.
 • Venitul brut al zilierului este supus numai impozitului pe venit in procent de 16%, prin stopaj la sursa.
 • Nu se datoreaza asigurari sociale sau asigurari de sanatate si, implicit, zilierul nu are calitate de asigurat in sistemele de asigurari publice.
 • Nu se necesita angajarea in baza unui contract de munca, ci se necesita inregistrarea persoanelor in Registrul zilierilor.
 • Registrul zilierilor trebuie completat in fiecare zi in care se angajeaza zilieri. Angajatorul va transmite la ITM pana cel tarziu in data de 5 a lunii urmatoare, un extras din Registrul zilierilor.
 • Legea aduce posibilitatea ca transmiterea sa se faca si in format electronic.
 • Legea instituie si primele masuri mai concrete cu privire la protectia muncii. Astfel, angajatorul va instrui zilierul cu privire la riscurile si pericolele la care poate fi expus in desfasurarea activitatii, inainte de inceperea acestuia.
 • Instruirea se va consemna in Fisa de instruire colectiva, utilizand modelul din anexa nr. 12 la normele de aplicare pentru Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.

Cu privire la noua procedura de reinregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele impozabile la care anterior a fost anulat din oficiu codul de TVA

Potrivit actualelor prevederi normative, se anuleaza din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA pentru cazurile in care asociatii majoritari, administratorii sau asociatii unici au inscrise in cazier fapte de natura infractiunilor economice, daca nu au fost depuse deconturile de TVA pentru 6 luni sau daca nu au fost inregistrate activitati economice in deconturile de TVA timp de 6 luni.

 • Procedura de astazi introduce modul in care persoana impozabila poate solicita reinregistrarea in scopuri de TVA, la cerere, daca au fost eliminate cauzele ce au condus la invalidarea codului de TVA de catre autoritatea fiscala.
 • Cu aceasta ocazie, se adopta un nou formular al documentului formular 099 Cerere de inregistrare in scopuri de TVA.

Sa analizam fiecare dintre aceste situatii:

A. Procedura aplicabila pentru situatia in care administratorii, asociatii majoritari sau asociatii unici au avut fapte inscrise in cazier.

 • Persoana interesata va depune cererea, formularul 099 insotita de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, din care sa rezulte administratorii, asociatii majoritari. 
 • Autoritatea fiscala va verifica existenta in cazierul fiscal a faptelor ce au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA si va proceda fie la intocmirea referatului de aprobare a cererii, fie la respinderea cererii, cand nu au fost eliminate cauzele care au condus la invalidarea codului.
 • Desigur, se pune intrebarea cum ar putea sa dispara niste fapte de natura infractiunilor din cazierul fiscal al unei persoane? Sunt mai multe posibilitati dintre care amintim: schimbarea administratorului; cesiunea partilor sociale ale persoanei in cauza catre o alta persoana, atfel incat asociatii fara fapte in cazier sa fie majoritari;  prescrierea termenului de inscriere a faptei in cazierul fiscal al persoanei; corectarea unor erori ce au conduc la inscrierea acestor fapte in cazierul fiscal.

B. Procedura aplicabila cand anularea s-a datorat nedepunerii deconturilor de TVA.

 • Persoanele interesate vor depune formularul 099 insotit de urmatoarele documente:
 • toate deconturile de TVA nedepuse la termen;
 • o cerere motivata prin care se angajeaza sa depuna la termen deconturile de TVA pentru perioadele urmatoare;
 •  certificatul constatator emis de Registrul Comertului din care sa rezulte administratorii, asociatii majoritari si datele de identificare ale contribuabilului.
 • Desigur, chiar daca nu scrie in procedura, in practica se necesita ca societatea sa achite datoriile existente in fisa pe contribuabil, in vederea reinregistrarii in scopuri de TVA.

C. Procedura aplicabila cand anularea s-a datorat depunerii deconturilor de TVA fara a avea inscise activitati economice.

 • Procedura este simplificata in sensul ca se depune cererea formular 099 insotita de certificatul constatator emis de Registrul Comertului.
 • Prin bifarea casutei carespunzatoare din formularul 099, persoana impozabila se angajeaza sa desfasoare activitate economica in perioada urmatoare, astfel incat TVA sa aiba aplicabilitate pentru aceasta persoana.

Vezi aici toate modificarile legislatiei fiscale din acest an.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.