Cuantumul brut al salariilor de baza si sporurilor acordate bugetarilor va fi mentinut anul viitor la acelasi nivel cu luna decembrie 2013, fara sa fie aplicata valoarea de referinta din Legea salarizarii unitare, o crestere salariala de pana 10% fiind prevazuta doar pentru profesori debutanti, noteaza Mediafax. Masura va fi aprobata de Guvern prin ordonanta de urgenta si justificata prin faptul ca neaplicarea acesteia ar genera un impact suplimentar asupra asupra deficitului bugetului general consolidat de 4,6% din produsul intern brut, afectand in mod semnificativ sustenabilitatea finantelor publice. Vezi documentul integral in atasament.

Incepand cu 1 ianuarie 2014, medicii si farmacistii rezidenti cu un salariu lunar brut mai mic decat 3.000 lei, care nu include drepturile aferente garzilor efectuate pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza, beneficiaza de o bursa de rezidentiat in cuantum lunar de 670 lei. Bursa nu face parte din salariul brut, nu este supusa impozitului pe venit si nu constituie baza de calcul pentru contributiile de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, asigurari sociale de sanatate sau pentru accidente de munca si boli profesionale.

Plata bursei de rezidentiat se realizeaza din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sanatatii.

Duminica seara, premierul Victor Ponta a anuntat ca medicii rezidenti vor beneficia lunar de o bursa speciala in cuantum de circa 150 euro.

"Din totalul personalului platit din fonduri publice, personalul didactic din invatamantul preuniversitar si universitar reprezinta circa 21%. Avand in vedere importanta deosebita a acestui sector in dezvoltarea generala a societatii romanesti se impune asigurarea unei remuneratii mai atractive pentru aceasta categorie de personal si in special pentru cadrele didactice tinere. Astfel, o mai buna motivare a acestora ar putea conduce la cresterea performantelor profesionale si implicit la o mai buna pregatire a elevilor si studentilor. O alta categorie de personal, pentru pregatirea careia statul asigura fonduri importante, sunt medicii rezidenti. In prezent medicii rezidenti beneficiaza de venituri salariale care nu ii motiveaza sa isi desfasoare activitate in unitati sanitare din tara noastra, inregistrandu-se in ultima perioada migrari masive ale acestora catre unitati sanitare din alte tari", arata Guvernul.

Ordonanta pregatita de Guvern prevede ca, in anul 2014, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013 si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

In anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine tot la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

In anul 2014, cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se mentine la randul sau la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

In anul 2014, in ceea ce priveste salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile Legii nr. 63/2011. In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.

Valoarea de referinta se mentine si in anul 2014 la 600 lei.

Prin exceptie, incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de baza, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majoreaza cu pana la 10%, fara a depasi salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, pentru urmatoarele categorii de personal platit din fonduri publice : personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat prevazut la Anexa nr.II, capitolul I, lit.A, pct.5, la Legea-cadru nr.284/2010, cu modificarile ulterioare, cu o vechime in invatamant de pana la 6 ani si personalul didactic din invatamantul universitar de stat prevazut la Anexa nr.II, capitolul I, lit.A, pct.4, la Legea-cadru nr.284/2010, cu modificarile ulterioare, cu o vechime in invatamant de pana la 6 ani.

Salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificarile ulterioare, se determina prin inmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzator clasei de salarizare aferenta functiei detinute cu valoarea de referinta de 600 lei, prevazuta la art.10 alin.(4) din Legea-cadru nr.284/2010.

Salariul de baza stabilit pentru luna decembrie 2013 este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 si care cuprinde: salariul de incadrare al functiei didactice si, dupa caz, indemnizatia de conducere, indemnizatia pentru invatamant special, gradatia de merit, indemnizatia pentru personalul didactic care indeplineste activitatea de diriginte, pentru invatatori, educatoare, institutori si profesor pentru invatamantul prescolar si primar, sporul de vechime, sporul de predare simultana si compensatiile tranzitorii.

Incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza, de care beneficiaza personalul se majoreaza cu acelasi procent cu care a fost majorat salariul de baza, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.

Personalul al carui salariul de baza stabilit pentru luna decembrie 2013 este mai mare decat salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificarile ulterioare, isi mentine cuantumul brut al salariului de baza sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

In anul 2014, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 al art. II din Ordonanta de urgenta nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011. Prin exceptie, pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale carui contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea in anul 2014, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010.

In anul 2014, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata.

Pentru functionarii publici care se transfera, sunt redistribuiti din corpul functionarilor publici sau sunt reintegrati in functie, potrivit legii, in cursul anului 2014, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat.

In situatia in care, in cadrul institutiei/autoritatii publice nu exista functie similara, salariul pentru acea functie se stabileste aplicand din urma actele normative care au reglementat salarizarea personalului bugetar in luna decembrie 2009 si succesiv actele normative care au urmat dupa decembrie 2009.

In situatia in care, in cadrul institutiei/unitatii de invatamant nu exista functie similara, salariul pentru acea functie se stabileste aplicand prevederile Legii nr. 63/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si succesiv actele normative care au urmat dupa acest act normativ.

In anul 2014, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal.

In anul 2014, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata, fara acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevazut in anexele la Legea-cadru nr.284/2010, dupa caz.

In anul 2014, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator personalului de conducere, precum si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie personalului care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale ¬Justitie¬.

Personalul care, in cursul anului 2014, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, soldei/salariului de functie, respectiv a indemnizatiei de incadrare corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata.

Prin exceptie, pentru personalul al carui salariu de baza determinat potrivit prevederilor art. 2 este egal cu salariul de baza stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificarile ulterioare, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca, se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, personalul beneficiind de salariul de baza detreminat prin inmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzator noii clase de salarizare cu valoarea de referinta de 600 lei.

Sporurile pentru conditii de munca prevazute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care si-au reluat activitatea in anul 2014, numai in masura in care acesta isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca cu ale personalului care beneficiaza de aceste sporuri din institutia/autoritatea publica respectiva, intr-un cuantum egal cu cel stabilit pentru functiile similare in plata.

In anul 2014, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.

In anul 2014, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta. Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in anul 2014, se pot acorda premii pentru sportivii si colectivele tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale, pentru elevii care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile internationale pe obiecte de invatamant si pentru profesorii care i-au pregatit pe acestia.

In anul 2014 dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatiilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva nu se aplica.

In anul 2014, prevederile art. 12 din Anexa nr. II, capitolul I, lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.