In anul 2012, Romania a cheltuit 2,87 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, adica 0,49% din PIB, in crestere cu 0,01 puncte procentuale fata de anul 2011. La inceputul acestui an isi desfasurau activitatea in cercetare-dezvoltare 42.674 salariati, numar aproximativ la acelasi nivel fata de cel inregistrat la sfarsitul anului 2011. In atasament, aveti Rapotul INS pentru 2011. Cel pentru 2012 apare peste cateva zile.

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

In anul 2012, au fost cheltuite pentru activitatea de cercetare-dezvoltare in cele patru sectoare de performanta 2,87 miliarde lei, din care 2,35 miliarde lei cheltuieli curente, respectiv 82,0% si 517,2 milioane lei cheltuieli de capital, respectiv 18,0 %.

 • Ponderea cheltuielilor de capital pentru dotarea unitatilor care au desfasurat activitate de cercetare-dezvoltare, a scazut cu  1,2  puncte procentuale in anul 2012, fata de anul 2011. 
 • In anul 2012, cercetarea  fundamentala  a inregistrat o scadere de 2,0 puncte procentuale in cheltuielile totale destinate activitatii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2011, respectiv de la 43,4% la 41,4%.
 • Cercetarea aplicativa a avut in anul 2012 o crestere  de 2,2 puncte procentuale in cheltuielile totale, respectiv de la 39,2% la 41,4%. Dezvoltarea experimentala, s-a mentinut ca pondere la acelasi nivel in  cheltuielile totale in anul 2012, fata de anul 2011.
 • Dupa sursele de finantare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare in anul 2012, fondurile publice au cea mai ridicata pondere, respectiv 49,9%, urmate de sursele de la intreprinderi, respectiv 30,9%.
 • Din fondurile publice cele mai mari sume au primit unitatile din sectorul guvernamental (59,5%), urmate de unitatile din sectorul invatamant superior (25,0%). Sursele de finantare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare  din strainatate au fost orientate in cea mai mare parte catre unitatile din sectorul mediului de afaceri (37,7%) si sectorul invatamant superior  (35,9%).
 • Intensitatea cercetarii (calculata ca raport intre cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare si produsul intern brut) in anul 2012, a inregistrat  o pondere de 0,49%, in crestere cu 0,01 puncte procentuale fata de anul 2011.

Cheltuiala provenita din fondurile publice detine o pondere in produsul intern brut de 0,24% in anul 2012, in crestere cu 0,01 puncte procentuale fata de anul 2011.

Salariatii din activitatea de cercetare- dezvoltare

La 31 decembrie 2012, lucrau in activitatea de cercetare-dezvoltare 42.674 persoane, din care 19.774 erau femei, reprezentand 46,3%.

Dupa nivelul de pregatire profesionala, din numarul salariatilor care au lucrat in activitatea de cercetare-dezvoltare la sfarsitul anului 2012, 35.315 aveau studii superioare (82,8% din total), iar 7.359 aveau alt nivel de pregatire, exclusiv superioara.

 • Salariatii cu titlul de doctor si cei cu studii superioare de lunga durata au avut ponderea cea mai ridicata, respectiv 36,1% si 31,8%, iar cea mai mica pondere au avut salariatii cu studii superioare de scurta durata, de  2,3%.

In anul 2012, numarul persoanelor cu titlu de doctor care lucrau in activitatea de cercetare-dezvoltare a fost de 15.414 persoane, mai mult cu 773 persoane fata de anul 2011, din care femei cu titlu de doctor 6.938, respectiv 45,0%.

 • Pe categorii de ocupatii, in anul 2012, ponderea cea mai mare a salariatilor din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentata de cercetatori 65,2% din total, respectiv 27838 salariati, in crestere cu 2349 salariati, fata de anul 2011. Ponderea categoriei "tehnicieni si asimilati" a fost de 13,6%, respectiv 5800 de salariati.

Cercetarea-dezvoltarea experimentala reprezinta activitatea sistematica si creatoare initiata pentru a spori volumul de cunostinte, inclusiv cunostintele despre om, cultura si utilizarea acestor cunostinte pentru noi aplicatii.

Cercetarea-dezvoltarea experimentala (denumita in continuare cercetare-dezvoltare) cuprinde:

 • cercetarea fundamentala, activitate experimentala sau teoretica initiata in primul rand, pentru acumularea de noi cunostinte privind aspectele fundamentale ale fenomenelor si faptelor observabile fara sa aiba in vedere o aplicatie deosebita sau specifica;
 • cercetarea aplicativa, activitate de investigare originala in scopul acumularii de noi cunostinte, fiind insa orientata, in principal, spre un scop sau un obiectiv practic specific;
 •  dezvoltarea experimentala, activitate sistematica, ce se foloseste de cunostintele existente acumulate de pe urma cercetarii si/sau a experientei practice in vederea lansarii in fabricatie de noi materiale, produse si dispozitive, introducerea de noi procedee, sisteme si servicii sau imbunatatirea substantiala a celor deja existente.

Datele statistice aferente activitatii de cercetare-dezvoltare includ si proiectarea tehnologica.

Resursele umane si financiare din cercetare-dezvoltare sunt prezentate pe sectoare de performanta, conform metodologiei prevazuta in Manualul Frascati al OECD, editia 2002, dupa modelul celor din Sistemul Conturilor Nationale, astfel:

- sectorul de performanta mediul de afaceri (BES-business) cuprinde unitatile din mediul de afaceri al economiei nationale care au activitate principala sau secundara de cercetare-dezvoltare, cunoscute sau necunoscute la momentul realizarii esantionului de unitati raportoare.

Acest sector include: toate intreprinderile, organizatiile si institutiile din mediul de afaceri a caror activitate este producerea de bunuri si servicii destinate pietei.

Nucleul de baza al sectorului de performanta BES este format din intreprinderi private (corporatii sau cvasi-corporatii), chiar daca obtin sau nu profit. Printre aceste intreprinderi pot fi gasite unele firme, pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare este principala activitate (ca de exemplu: institutii comerciale de cercetare-dezvoltare si laboratoare).

Aditional, acest sector poate sa includa intreprinderi publice (corporatii publice sau cvasi-corporatii guvernamentale) angajate in productia si vanzarea unui anumit tip de bunuri si servicii care sunt de obicei furnizate de catre intreprinderi private.

Acest sector include de asemenea si institutiile non-profit care sunt direct producatoare de bunuri si servicii, altele decat serviciile de invatamant superior cum ar fi:

-institutiile non-profit angajate in productia de piata care au ca activitate principala producerea de bunuri si servicii in scopul vanzarii la un pret care acopera principalele costuri de productie. In acest sector se pot include institute de cercetare, anumite clinici si spitale private , firme cu diverse practici medicale contra unei taxe, care sunt in masura sa atraga fonduri suplimentare sub forma de donatii sau din active proprii.

-institutiile non-profit care deservesc sectorul mediului de afaceri. Acestea sunt create si indrumate de asociatii din mediul de afaceri care au ca scop promovarea propriei activitati , cum ar fi asociatiile comerciale sau agricole.