De majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata vor beneficia 804.225 salariati dintre care 238.143 salariati in sectorul bugetar si 566.112 salariati in sectorul concurential - in cazul cuantumului de 850 lei lunar. De asemenea, in cazul cuantumului de 900 de lei lunar, vor beneficia 966.405 salariati dintre care 281.542 salariati in sectorul bugetar si 684.863 salariati in sectorul concurential, se arata in nota de fundamentare a Proiectului de Hotarare publicat miercuri.(vezi atasament)

Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, Guvernul si partenerii sociali, Patronatele si Confederatiile Sindicale negociaza cu luarea in considerare a elementelor prevazute in art. 3 din Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime, ratificata de Romania in 1975, respectiv nevoile lucratorilor si ale familiilor lor fata de nivelul general al salariilor in tara, costul vietii, prestatiile de securitate sociala si nivelul de trai al altor grupuri sociale, ca si factorii de ordin economic, inclusiv cerintele dezvoltarii economice, productivitatea si interesul care exista pentru a realiza si a mentine un inalt nivel de folosire a fortei de munca.

  • In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 23/2013.

Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat dupa cum urmeaza:

  •  La 850 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2014, pentru un program complet de lucru de 168 ore in medie pe luna, respectiv sa fie majorat cu 6,25% fata de anul 2013;
  • La 900 lei lunar incepand cu data de 1 iulie 2014, pentru un program complet de lucru de 168 ore in medie pe luna, respectiv sa fie majorat cu 12,50% fata de anul 2013.

De majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata vor beneficia 804.225 salariati dintre care 238.143 salariati in sectorul bugetar si 566.112 salariati in sectorul concurential - in cazul cuantumului de 850 lei lunar;

De asemenea, in cazul cuantumului de 900 de lei lunar, vor beneficia 966.405 salariati dintre care 281.542 salariati in sectorul bugetar si 684.863 salariati in sectorul concurential.

Incheierea unui contract individual de munca cu stabilirea unui salariu de baza mai mic decat cel prevazut in prezenta hotarare de Guvern constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1000 lei la 2000 lei, fiind distincta de cea prevazuta de Codul muncii. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se realizeaza de catre inspectorii de munca.

Prin prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 republicata - Codul muncii, s-au stabilit zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Durata medie lunara a timpului de munca, potrivit acestei legi, se modifica in mod corespunzator in functie de calendarul anului respectiv si de distributia zilelor de sarbatoare legala, fata de cele de repaus saptamanal.

Pentru anul 2014, durata medie lunara a timpului de munca, determinata in conditiile Legii nr. 53/2003 republicata, este de 168 ore.

Ca urmare, pentru un program complet de lucru de 168 ore in medie pe luna, valoarea medie orara a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta:

  • 5,059 lei/ora pentru cuantumul de 850 lei lunar;
  • 5,357 lei/ora pentru cuantumul de 900 lei lunar.