In anul 2014 cheltuielile destinate investitiillor reprezinta 39,7 miliarde lei, cu 3,5 miliarde mai mult ca in anul 2013, reprezentand 6% in PIB si o pondere in total cheltuieli bugetare de 17,2 % mai mult cu 0,9 puncte procentuale mai mult ca in anul 2013, se arata in Raportul privind situatia macroeconomica pe 2014 si perspectiva acesteia pe anii 2015-2017, publicat miercuri de Finante. Vezi intregul document in atasament

Din cuprins:

  • Pentru anul 2014 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 3,75% (respectiv 3,33% - inflatia si 0,42% - 50% din cresterea reala a  castigului salarial mediu brut) indicatorii fiind cei realizati pe anul 2012.
  • Valoarea punctului de pensie va creste in anul 2014 de la 762,1 lei la 790,7 lei.
  • Refinantarea datoriei publice guvernamentale se va asigura de pe piata pe care s-a emis initial datoria.
  • Pentru finantarea de pe piata interna, MFP va actiona pentru extinderea maturitatilor emisiunilor de titluri de stat precum si pentru consolidarea  si extinderea curbei de randament a titlurilor de stat, astfel incat titlurile de stat sa reprezinte o referinta pentru finantarea in lei pe piata interna de capital.
  • Ponderea detinerilor nerezidentilor in totalul titlurilor emise a crescut pana la un nivel de 24% la sfarsitul lunii septembrie
  • In ceea ce priveste finantarea externa, aceasta se va asigura in principal, prin emisiuni de euroobligatiuni pe pietele externe de capital, MFP actionand pentru mentinerea unei curbe de randament pentru emisiunile denominate in Euro, in special pentru maturitatile de 5 si 10 ani, si de consolidare a pozitiei detinute pe pietele internationale de capital.
  • Emisiunile de titluri pe pietele externe denominate in USD sau in alte valute vor avea un caracter ocazional, avand in vedere avantajele oferite de aceste piete. Imprumuturile de la institutiile financiare internationale reprezinta o alta sursa de finantare externa, foarte avantajoasa din punct de vedere al costurilor si maturitatilor

Executia bugetara pe anul 2012

Pe ansamblu, conform datelor operative, executia bugetului general consolidat in anul 2012 s-a incheiat cu un deficit cash de 14,8 miliarde lei, respectiv 2,5% din PIB, fata de un deficit anual prevazut de 13,7 miliarde lei.

Procesul de consolidare fiscala a continuat in anul 2012, deficitul bugetar diminuandu-se cu peste 38% fata de 2011, de la 4,3% din PIB la 2,5%.

Comparativ anul anterior, cheltuielile bugetului general consolidat au inregistrat o crestere nominala de 1% in conditiile in care ponderea acestora in PIB s-a diminuat cu 1,6pp.

In anul 2012, s-au inregistrat diminuari ale cheltuielilor bugetare fata de anul precedent in cazul cheltuielilor cu subventiile cu 4,4%, cheltuielilor cu asistenta sociala cu 1,4%, dar si in cazul celor aferente programelor cu finantare rambursabila cu 23,6%.

Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, in anul 2012, au crescut cu 6,2% fata de anul precedent, ca urmare a reintregirii salariilor in sectorul bugetar cu 8% incepand cu luna iulie, precum si acordarii unor drepturi salariale in urma unor hotarari judecatoresti.

In anul 2012 s-au mentinut restrictiile cu privire la angajarile din sistemul bugetar, precum si cele cu privire la acordarea anumitor sporuri personalului bugetar.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au inregistrat o crestere nominala de 8,4% fata de anul precedent, iar ca pondere in PIB au crescut cu 0,2. Cresterile au fost inregistrate, in principal, la administratiile locale, precum si la fondul national de sanatate, ca urmare a platilor facute pentru servicii medicale si medicamente.

Cheltuielile cu dobanzile au inregistrat o crestere cu 20,6% fata de anul precedent, ca rezultat al majorarii deficitelor bugetare acumulate din anii precedenti si angajarii imprumuturilor pentru acoperirea acestora, inregistrandu-se astfel un efort suplimentar in ceea ce priveste plata ratelor de capital si a dobanzilor.

Citeste intregul document in atasament