In Monitorul oficial de luni a fost publicat un ordin ANAF prin care se modifica procedura obtinerii certificatului de scutire de TVA in vama pentru importuri. Actul normativ se adreseaza in principal marilor importatori. Documentul actualizeaza conditiile de obtinere a certificatului si extinde categoriile de persoane ce il pot obtine. Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2016

Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, beneficiaza de scutire de TVA in vama importurile efectuate de operatori economici ce au obtinut "certificat de amanare la plata". Actul normativ ce reglementeaza obtinerea certificatului este OMFP nr. 500/2007 cu modificarile ulterioare.

Ordinul ANAF publicat luni actualizeaza conditiile de obtinere a certificatului si extinde categoriile de persoane ce il pot obtine.

  • Cine poate obtine certificatul?

Pot beneficia de acesta:

a. persoanele care in anul calendaristic precedent, sau in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului, au realizat importuri a caror valoare cumulata este de cel putin 100 milioane lei. In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate.

b. operatorii economici autorizati care sunt inregistrati in scopuri de TVA in Romania si care au obtinut certificat de operator economic autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93.

c. persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania si care au obtinut autorizatie pentru procedura de vamuire la domiciliu.

  • Ce conditii trebuie sa se respecte?

Conditiile care trebuie sa se indeplineasca sunt urmatoarele:

a. nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate/suspendate;

b. nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;

c. sa fie inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin un an calendaristic inaintea depunerii cererii;

d. sa nu fie in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara;

Nota: aceste conditii nu se aplica operatorului ce a obtinut deja autorizatia pentru vamuire la domiciliu sau autorizatia de operator.

  • Ce documente sunt necesare?

Dosarul solicitantului trebuie sa cuprinda:

a. cererea tip, aprobata prin prezentul ordin;

b. copie de pe documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA;

c. certificat de atestare fiscala, in original;

d. declaratie pe propria raspundere privind valoarea cumulata a importurilor din teritorii si state terte realizate in anul calendaristic precedent sau in ultimele 12 luni anterioare;

e. declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in stare de insolventa si nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.

  • In ce termen se emite certificatul ce atesta scutirea de TVA in vama? Cand se poate revoca certificatul ?

Actul normativ stabileste eliberarea certificatului in termen de 15 zile de la depunerea documentatiei in forma completa si corecta.

Certificatul se revoca atunci cand nu se mai indeplinesc conditiile de la acordare.

Foarte important: Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2016.

Materiale realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta, managing partener al Bentaconsult.