Executia bugetului general consolidat aferenta primelor zece luni ale anului s-a incheiat cu un deficit de 7,6 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB, nivel ce se mentine in limitele tintelor politicii bugetare stabilite pentru acest an. Totodata, este de subliniat ca soldul primar aferent aceleiasi perioade este pozitiv (+0,32 % din PIB), se arata intr-un comunicat al Finantelor. Executia bugetara aferenta lunii octombrie a inregistrat un excedent de 577,8 mil lei care se datoreaza, in principal, incasarilor din impozitul pe profit, aferente trimestrului III, mai arata documentul.

1. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 166,7 miliarde lei, reprezentand 26,7% din PIB, au fost cu 4,6% mai mari in termeni nominali fata de aceeasi perioada a anului precedent.

  •  Incasarile din impozitul pe profit au crescut cu 1,5% fata de aceeasi perioada a anului 2012.
  • Incasarile din impozitul pe venit au crescut cu 7,8% datorita cresterii veniturilor salariale, ca urmare a reintregirii salariilor personalului bugetar, a cresterii punctului de pensie si a majorarii salariului minim de la 1 februarie 2013 si respectiv 1 iulie 2013.
  • Fata de aceeasi perioada a anului precedent, veniturile din TVA au crescut cu 4,2%, in conditiile in care incasarile din TVA au crescut cu 4,0%, in timp cerambursarile de taxa au fost cu 4,6% mai mari.
  •  Accizele au crescut cu 3,4% ca urmare a majorarii accizei la motorina, bere si tigarete, precum si a influentei cursului de schimb luat in calcul la plata accizelor.

Cresteri semnificative s-au inregistrat la incasarile din dividende (+199,6 mil), taxa pe utilizarea bunurilor (+1.826,4 mil. lei, in principal, ca urmare a incasarii taxelor de licenta pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio), precum si din sumele din vanzarea certificatelor de emisie (+ 293,7 mil. lei)

Incasarile din contributiile de asigurari sociale au crescut cu 5,2%, datorita cresterii veniturilor salariale, ca urmare a reintregirii salariilor personalului bugetar si a majorarii salariului minim de la 1 februarie 2013 si respectiv 1 iulie 2013. Incasarile din contributiile de asigurari au fost afectate de obligatia de restituire a contributiilor de asigurari sociale de sanatate catre pensionari dar si de cresterea in anul 2013 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contributii aferenta fondurilor de pensii administrate privat de la 3,5% la 4%.

La nivelul administratiilor locale s-au inregistrat, de asemenea, cresteri fata de anul precedent la veniturile din impozite si taxe pe proprietate cu 6,2 % si la venituri nefiscale cu 4,6%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate au continuat evolutia ascendenta fiind cu 18,9% mai mari fata de cele din luna precedenta.

  • Subliniem faptul ca veniturile rambursate de Uniunea Europeana aferente fondurilor europene inregistrate in bugetul general consolidat, au in vedere numai pe cele la care beneficiari sunt institutiile publice si nu sunt cuprinse cele ale caror beneficiari sunt clasificati in sectorul privat.

Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 174,3 miliarde lei, reprezentand 27,9% din PIB, au crescut in termeni nominali cu 4,6% fata de aceeasi perioada din anul precedent, dar ca pondere in PIB au scazut cu 0,5 puncte procentuale.

S-au inregistrat cresteri la cheltuielile de personal (+14,5%), ca urmare a reintregirii salariilor personalului bugetar si a platii obligatiilor stabilite prin hotarari judecatoresti.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut de asemenea cu 11,9%, ca urmare a masurilor legislative si a resurselor alocate in scopul platii arieratelor de catre administratiile locale, conform OUG nr. 3/2013 si OUG nr. 12/2013, precum si pentru plata arieratelor la spitale conform HG 278/2013. Totodata in cadrul obiectivului asumat de reducere a arieratelor s-a aprobat Legea nr. 72/2013 prin care s-a transpus in legislatia romaneasca Directiva nr. 7/2011 privind combaterea intirzierilor in efectuarea platilor comerciale.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 22,6 miliarde lei, respectiv 3,6% din PIB.