Ministerul Muncii a platit in mod eronat ajutoare sociale, indemnizatii de crestere a copilululi si alte stimulente in suma de peste 6 milioane de euro, se arata intr-un Raport al Curtii de Conturi, publicat in ultimele zile ale anului trecut (vezi atasament). Echivalentul unui milion de dolari - 3,355 milioane lei- a fost achitat ca ajutoare sociale unor persoane care aveau depozite bancare mai mari de 3000 de lei, se mai arata in document. Controlul a vizat activitatea Ministerului Muncii in 2012, dar a cuprins si o mica parte din 2013. Sumele recuperate in anul 2013 de catre cele 42 agentii teritoriale, reprezinta doar 39,7% din total, mai precizeaza documentul.

La nivelul agentiilor teritoriale auditul a confirmat plati necuvenite catre titularii de beneficii de asistenta sociala. In linii mari, deficientele au constat in:

  • plata necuvenita cu titlu de ajutoare sociale (VMG) si alocatii pentru sustinerea familiei in suma de 4,58 milioane de lei, urmare a nedeclararii de catre beneficiari a tuturor veniturilor nete realizate;
  • plati necuvenite in suma de 4,09 milioane lei reprezentand indemnizatii pentru cresterea copilului ca urmare a nesuspendarii acordarii drepturilor pentru persoanele care au obtinut in acelasi timp si venituri din salarii, activitati independente si agricole;
  • plati necuvenite privind ajutor social (VMG) si alocatii pentru sustinerea familiei in suma de 3,355 milioane lei acordate unor persoane care detin depozite bancare in suma mai mare de 3 mii lei;
  • plati necuvenite in suma de 1,233 milioane lei reprezentand indemnizatii pentru cresterea copilului ca urmare a faptului ca beneficiarii nu fac dovada realizarii de venituri din salarii si/sau venituri din activitati independente sau activitati agricole supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului;
  • plati necuvenite sub forma de stimulent lunar/de insertie in suma de 395.000 lei intrucat unii dintre beneficiari nu au realizat venituri impozabile pe perioada acordarii acestui beneficiu de asistenta sociala, conditie obligatorie pentru acordarea drepturilor;
  • plati necuvenite in suma de 366.000 lei provenind din neconcordante intre cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului si veniturile inscrise in actele doveditoare care atesta obtinerea veniturilor (adeverinte).

Actiunile de audit desfasurate la agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala au scos in evidenta si alte nereguli cu privite la acordarea beneficiilor de asistenta sociala, cum ar fi:

  • plati necuvenite in suma de 12,60 milioane lei acordate beneficiarilor de ajutor social (VMG) si de alocatie pentru sustinerea familiei care nu indeplineau conditiile legale deoarece detineau bunuri ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social si pentru care primariile nu au asigurat verificarea declaratiilor solicitantilor cu evidentele proprii;
  • plati necuvenite in suma de 104.000 lei privind alocatii de stat pentru copii a caror reprezentanti legali au desfasurat activitatea in alte state ale UE/sau din afara UE;
  • plati necuvenite in suma de 83.000 lei sub forma de alocatii de stat pentru copii achitate reprezentantilor legali dupa ce a intervenit decesul minorului/reprezentantului.

"Toate aceste nereguli au fost generate si de capacitatea redusa a autoritatilor administratiei locale de a verifica eligibilitatea solicitantilor de beneficii de asistenta sociala, determinata de neimplementarea la acest nivel a unui mecanism functional, care sa permita o evaluare prompta a situatiei financiare reale a beneficiarilor, respectiv prin verificarea informatiilor din "cererile si declaratiile pe propria raspundere" depuse de solicitanti, cu informatiile detinute de diverse institutii publice", se arata in Raportul Curtii de Conturi.

Sumele recuperate in anul 2013 de catre toate cele 42 agentii teritoriale, reprezinta doar 39,7% din total, mai precizeaza documentul, care mai concluzioneaza ca masurile intreprinse de catre minister si ANPIS in vederea reducerii erorilor si fraudei din sistemul de asistenta sociala "nu au fost in masura sa confere o asigurare rezonabila ca beneficiile de asistenta sociala sunt focalizate efectiv catre categoriile de beneficiari care aveau cea mai mare nevoie de acestea, mentinandu-se patrunderea in sistemul de asistenta sociala a unor beneficiari neeligibili in detrimentul celor indreptatiti sa le primeasca efectiv".

Citeste integral documentul din atasament