Costul incompetentei si al numirilor politice in posturi cheie ale institutiilor de stat apare in cele din urma pe facturile controalelor pe care Curtea de Conturi (vezi atasat Raportul)le efectueaza periodic. Odata numiti politic sau doar din incompetenta, clientii partidelor aflate la putere-indiferent daca sunt din stanga sau dreapta scenei politice- incep sa cheltuie ilegal, fie prin acordarea ilegala de sporuril banesti sau salarii, prin achizitii fictive sau prin introducerea in contabilitate a unor bunuri care nu exista. Un control finalizat la mai multe ministere si companii de stat , incheiat in august 2013 si aprobat de boardul Curtii de Conturi in decembrie a aratat ca impactul financiar al abaterilor a fost de peste 2,6 miliarde de lei (circa 600 milioane de euro).

Din Raport:

ANAF

 • In anul 2012, contribuabilii au achitat in mod voluntar, pana la termenul scadent al obligatiei fiscale, un volum de 136,8 miliarde lei, ceea ce reprezinta 79,75% din valoare declaratiilor fiscale depuse de agentii economici, cu aproximativ 5 puncte procentuale sub tinta de 85% stabilita la nivelul ANAF. In consecinta, aproximativ 20% din obligatiile fiscale declarate  voluntar de catre contribuabili (adica 20,25% din sumele declarate, respectiv 34,7 miliarde de lei) nu au fost achitate voluntar pana la data scadenta.
 • nivelul arieratelor inregistrate (pentru persoane juridice si persoane fizice) se ridica la nivelul de 73,1 miliarde lei, din care 2,1 miliarde lei reprezinta arierate de la persoane fizice, iar restul de 71 miliarde lei reprezinta arierate de la persoane juridice.
 • Arieratele totale ale contribuabililor persoane juridice au ajuns in anul 2012 la 12,1% din PIB, cu aproximativ 3% din PIB mai mult decat in anul 2007 si cu peste 4% din PIB mai mult decat in anul 2008 (anul aparitiei crizei economice in Romania).
 • Practic, ANAF figura, la data de 31.12.2012, cu obligatii fiscale neincasate de la agenti economici de aproape 12,1% din PIB, iar dintre acestea cele recuperabile reprezentau 3% din PIB.

Loteria Romana

 • Asistam la o scadere accelerata a nivelului profitului net obtinut de companie, ajungand ca la finele anului 2012 sa inregistreze valoarea de 36.748 mii lei, reprezentand numai 30,33 % din valoarea inregistrata in anul 2010.
 • Nivelul profitului net inregistrat la finele anului 2012 a fost influentat de stornarea  provizionului constituit in anul 2011 prin rezultatul reportat in valoare de 27.600 mii lei, prin care s-a ajustat creanta neincasata existenta in bilantul de la data de 31.12.2011, generata de modul defectuos de gestionare a Contractului de comision nr. 111/2008 incheiat de CNLR cu SC Form Trade SRL Focsani.
 • indisponibilizarea, in mod nejustificat, a resurselor financiare care nu au mai putut fi fructificate, reprezentand valoarea sistemelor IT neutilizate, in valoare estimata de 4.947 mii lei, a avut drept consecinta prejudicierea patrimoniului CNLR cu valoarea estimata de 444 mii lei;
 • prin nerespectarea prevederilor privind legislatia achizitiilor publice, CNLR a achizitionat in mod nejustificat utilaje tipografice, in valoare totala estimata la 1.329 mii euro fara TVA, suma ce constituie prejudiciu adus patrimoniului companiei;
 • achizitionarea nejustificata de antene de satelit VSAT de catre CNLR, in baza Contractului de furnizare produse nr. 55/23.02.2011, incheiat intre CNLR si LOTROM SA, in valoare de 811 mii lei fara TVA, in conditiile in care acestea puteau fi procurate prin Contractul credit-furnizor FN/2003 incheiat cu INTRACOM, INTRALOT si LOTROM;
 • astfel, la nivelul anului 2012, s-a constatat faptul ca, in conditiile in care, in perioada 2010-2011 au fost achizitionate bunuri si servicii la preturi supraevaluate, unele in regim de urgenta, multe dintre acestea nu au fost utilizate nici pana in prezent sau au avut un grad redus de utilizare, valoarea mijloacelor fixe neutilizate la data de 31.12.2012 fiind in suma de 34.303 mii lei

SN a Sarii SA Bucuresti

 • efectuarea de plati nedatorate de aproape un milion de euro
 • efectuarea de cheltuieli de natura salariala, in suma de un milion de euro, reprezentand adaosuri la salarii

CEC BANK

 • nu au fost receptionate lucrarile de amenajare, in valoare totala de 3.070 mii lei, executate la unele sedii ale bancii, pentru care nu a fost obtinuta autorizatia de constructie;
 • nu au fost intocmite procese-verbale de receptie valabile, in cazul unor lucrari de amenajare, in valoare totala de 524 mii lei, efectuate la unele dintre unitatile bancii (acestea nu contin numarul si data autorizatiei de construire si sunt semnate doar de reprezentantii bancii, in conditiile in care societatea executanta a lucrarilor a fost radiata din Registrul Comertului).
 • chirii, in suma totala de 4.355 mii lei, datorate de chiriasi pentru spatii apartinand bancii;
 • contravaloarea pagubei, in suma de 98 mii lei, produsa de un chirias prin distrugerea unui spatiu apartinand bancii.
 • necorelatii intre datele si informatiile existente in diferite aplicatii informatice utilizate de banca pentru reflectarea in evidenta contabila a operatiunilor derulate de aceasta, constatandu-se o diferenta intre evidenta analitica si cea sintetica, la data de 31.12.2012, in valoare totala de 9.393 mii lei si 168 mii euro;
 • deficiente privind evidentierea unor creante ale bancii (aparute in contextul trecerii la aplicarea standardelor internationale de raportare financiara, incepand cu data de 01.01.2012), nefiind transpuse din evidenta extrabilantiera in evidenta contabila creante pentru care banca, in urma analizelor efectuate, a considerat ca nu mai exista sanse de recuperare, fara insa a astepta finalizarea procedurilor judiciare initiate pentru recuperarea lor, precum si creante pentru care nu a fost efectuata o analiza privind existenta raspunderii materiale. In cadrul acestora au fost identificate creante prescrise in valoare de 754 mii lei

Cititi in Raportul atasat rezultatele integrale ale controalelor efectuate la Ministerul Finantelor, SGG, SRI, Ministerul Economiei s.a.