Inainte de ASTRA, a mai fost si ARDAF, daca va mai amintiti. Intre iulie 2006 si februarie 2007, ARDAF s-a aflat in administrare speciala dupa ce reglementatorul pietei a considerat ca managementul companiei a periclitat respectarea obligatiilor financiare. Ardaf s-a mai confruntat cu inceperea unei proceduri de redresare financiara la finele lunii septembrie 2005. Consiliul CSA a hotarat ulterior inchiderea procedurii de redresare financiara dupa ce a constatat restabilirea situatiei financiare a societatii. Ulterior, ARDAF a fost preluata de Generali. Povestea se repeta acum cu ASTRA, in ambele cazuri fiind vorba de manarii facute pe banii asiguratilor.

Probabil ca inafara companiei controlate de omul de afaceri Dan Adamescu, mai sunt si altele cu situatie financiara precara. Deocamdata, ASF nu a facut publice decat datele privind ASTRA, unde a considerat ca se impune procedurii de redresare financiara prin administrare speciala.

  • Ce inseamna insa aceasta procedura pentru ASTRA?

Practic, incepand cu data desemnarii administratorului special se suspenda: atributiile actionarilor semnificativi (care se transfera administratorului special), activitatea, atributiile si competentele consiliului de administratie si dreptul acestora la remuneratie ca si dreptul actionarilor la dividende.

De la data desemnarii,KPMG preia integral atributiile consiliului de administratie a societatii de asigurare supuse procedurii de redresare financiara

  • Ce va avea de facut KPMG?

In primul rand, indeplinirea dispozitiilor ASF, la termenele si in conditiile prevazute in decizia de redresare financiara.

Apoi, reprezentantii KPMG vor examina activitatea societatii de asigurare, urmand sa intocmeasca un raport amanuntit cu privire la situatia financiara a ASTRA, cu precizarea inclusiv a cauzelor care au condus la declansarea procedurii de redresare financiara si mentionarea persoanelor a caror activitate este imputabila in acest sens.

Raportul va preciza, de asemenea, masurile intreprinse de administratorul special, precum si posibilitatile reale si operative de redresare financiara a societatii de asigurare sau, dupa caz, motivele care impiedica atingerea scopului acestei proceduri. Raportul se intocmeste si se transmite ASF in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data desemnarii administratorului special. La cererea administratorului special, pentru motive temeinice, durata de intocmire si de prezentare a raportului poate fi prelungita de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu cel mult 15 zile lucratoare.

Administratorul special vasupraveghea si controla platile din/in conturile ASTRA. De asemenea, va transmite catre ASF unor rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiara; rapoartele se transmit cel mai tarziu in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

  • ASF poate dispune, oricand in cursul procedurii de redresare financiara, inlocuirea administratorului special

Administratorul special nu poate delega nimanui atributiile sale, pentru activitatea depusa, el avand dreptul la remuneratie/salariu, care se va stabili de catre ASF, avand ca punct de referinta salariul avut de persoanele semnificative din compania ASTRA.

Pentru motive intemeiate, ASF poate dispune, oricand in cursul procedurii de redresare financiara, inlocuirea administratorului special.

  • Daca din rapoartele KPMG se constata ca nu sunt conditii pentru restabilirea sau pentru mentinerea situatiei financiare a societatii de asigurare, ASF dispune inchiderea procedurii de redresare financiara si retragerea autorizatiei de functionare a acesteia.
  • Daca masurile KPMG nu au putut conduce la atingerea scopului urmarit ASF constata starea de insolvabilitate a societatii de asigurare potrivit art. 3 lit. j) pct. 3 din Legea nr. 503/2004 si dispune, prin decizie motivata, inchiderea procedurii de redresare financiara, retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare, precum si inregistrarea cererii de declansare a falimentului.