In Monitorul oficial de vineri 28 februarie 2014, a fost publicata OUG cu privire la modificarea Codului fiscal, a Codului de procedura fiscala si a altor acte normative. Documentul merita incadrat in categoria celor importante, deoarece se reduc dobazile de intarziere, se abroga obligatia certificarii declaratiilor anuale de impozit pe profit sau a altor declaratii anuale, lasandu-se aceasta certificare la optiunea facultativa a contribuabilului. Se majoreaza valoarea sumei TVA aprobata la rambursare fara control de fond, sub rezerva verificarii ulterioare. Ordonanta este mult mai vast, modificandu-se si procedura privind accesul la profesia de consultant fiscal, procedura esalonarii la plata a creantelor bugetare si alte prevederi similare.

Ca idee, Ordonanta publicata vineri modifica in principal urmatoarele acte normative:

 • Codul fiscal, cu privire la veniturile din cesionarea participatiilor, justificarea scutirii impozitului pe venitul datorat de nerezidenti in Romania, regimul special al TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in Comunitatea Europeana. Din zona accizelor se modifica conditiile de autorizare ca antrepozit fiscal, circulatia produselor accizabile pentru operatorii aflati in procedura falimentului si se introduc accize pentru bijuteriile din platina sau platina combinata cu aur.
 • Codul de procedura fiscala, cu privire la comunicarea de catre ANAF  a impozitelor si taxelor catre autoritati publice si, mai ales, posibilitatea ca autoritatile fiscale sa probeze prin probe audio-video starea de fapt a unui contribuabil.

Se reglementeaza prin Codul de procedura si declaratia depusa pana in ultima zi a lunii februarie pentru veniturile realizate de nerezident si se reformuleaza unele aspecte privind controlul operativ si inopinat, respectiv procedura de selectare a contribuabililor supusi inspectiei fiscale. Cu aceasta ocazie, dobanda de intarziere se reduce la 0,3% pe zi.

 • Se abroga obligatia certificarii declaratiei anuale de impozit pe profit 101. Se permite certificarea optionala a declaratiilor depuse de contribuabil la ANAF. Cerficarea declaratiilor este un drept si nu o obligatie.
 • Se modifica OG nr. 71/2001 privind activitatea de consultanta fiscala prin introducerea meseriei de consultant fiscal asistent, ca un pas intermediar pentru persoanele interesate de accesul la profesia de consultant fiscal ce nu au pregatirea superioara necesara.

Sa detaliem principalele aspecte pe care le consideram mai importante, cu precizarea ca oricare dintre modificari are relevanta pentru persoanele la care se refera.

 • De exemplu, in modificarea adusa legii privind cadastrul, a fost prevazut in mod expres faptul ca taxele solicitate sunt scutite de TVA, situatie pe care nu o regasim in mod punctual in Codul fiscal, ci enumerata la modul generic.

Modificari Codul fiscal:

1. Se reformuleaza foarte clar ca sunt scutite de impozit pe profit veniturile din cesiunea participatiilor la societati afiliate situate atat in Romania, cat si in alte state cu care exista Conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana ce realizeaza veniturile detine mai mult de 10% din capitalul social al societatii afiliate pe o perioada mai mare de 1 an.

Modificarea consta in faptul ca se precizeaza in mod expres ca nu se aplica scutirea daca nu exista semnata Conventie de evitare a dublei impuneri intre Romania si statele respective.

2. In cazul in care exista un impozit scutit la plata pentru venitul realizat de un nerezident, iar aplicarea conventiei nu se poate realiza deoarece lipseste certificatul de rezidenta fiscala, impozitul se va aplica conform Codul fiscal.

In cazul in care ulterior retinerii si platii impozitului se prezinta certificatul de rezidenta fiscala, ce atesta aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, se poata aplica impozitarea in cel mai favorabil mod, daca certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul de venit a avut rezidenta fiscala in statul semnatar al Conventiei.

Noutatea majora consta in faptul ca se mentioneaza expres obligatia ca in certificat sa se prezinte postfactum ca societatea a fost rezidenta in perioada anterioara in acel stat. Procedura este posibila in cadrul termenului de prescriptie.

Foarte important: se introduce in Codul de procedura fiscala, o procedura aplicabila numai pentru aceasta situatie. Din pacate, nu se mai permite depunerea unor rectificative pentru perioada anterioara pentru acest impozit, ci numai compensarea sau restituirea impozitului.

3. O mare parte a modificarilor aduse la TVA sunt adresate serviciilor electronice si de comunicatii, prestate de persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana.

Desigur, este o modificare ce trebuie transpusa in legislatia nationala, ca urmare a modificarii Directiviei nr. 112/2006 privind regimul comun al TVA.

Ca esenta fiscala, modificarea introdusa nu se adreseaza companiilor sau persoanelor impozabile din comunitate, ci persoanelor impozabile din afara Comunitatii, ce desfasoara servicii electronice in Comunitate, cum ar fi o companie din India ce efectueaza servicii electronice numai prin internet catre beneficiari din Comunitate.

In principiu, aceasta persoana impozabila din afara Comunitatii are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA intr-unul din statele comunitare.

Actualele reglementari definesc ce obligatii are aceasta companie impozabila din afara Comunitatii daca se inregistreaza in Romania in scopuri de TVA si presteaza servicii electronice sau telecomunicatii.

4. Printre modificarile foarte importante, regasim si modificarile aduse art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, ce enumera situatiile cand persoanele impozabile straine desfasoara activitati in Romania.

Astfel, acestea sunt corelate si cu noile modificari cu privire la persoanele impozabile din afara Comunitatii ce efectueaza servicii electronice.

Se pastreaza in continuare obligatia persoanei impozabile straine de a se inregistra in scopuri de TVA in Romania, inainte de a efectua activitati economice pe teritoriul Romaniei, cand ar avea dreptul de deducere al TVA pentru achizitii. Acelasi act normativ precizeaza si scutirile de la aceasta obligatie.

5. Pentru operatorii cu accize, amintim cateva precizari foarte exacte:

 • in cazul in care unui operator economic i s-a revocat autorizatia de antrepozit fiscal, o noua autorizatie poate fi solicitata numai dupa 6 luni de la data deciziei de revocare. Aceasta prevedere se aplica chiar daca a fost contestata decizia de revocare.
 • circulatia produselor accizabile pentru operatorii economici ce desfasoara astfel de activitati, aflati in procedura falimentului, se scuteste de la procedura actuala existenta pentru operatorii ce nu sunt in faliment. Reamintim faptul ca pentru operatorii economici ce participa la regimul suspensiv al produselor accizabile, documentul esential ce insoteste circulatia produselor accizabile este Documentul Administrativ Electronic, cu raportarea tranzactiilor in sistemul EMCS. Operatorii in faliment vor utiliza documentele comune pe economie.
 • se introduce acciza pentru bijuteriile din platina sau pentru bijuteriile din platina in combinatie cu aur. Se excepteaza de la accizare verighetele.
 • se reglementeaza foarte exact ca sunt supuse accizelor produsele rezultate in urma prelucrarii, inclusiv daca prelucrarea este in Romania sau in strainatate, cand din acestea rezulta bijuterii. Foarte des intalnita este situatia de bijuterii ramase la casele de amanet, ce ulterior sunt prelucrate si vandute in tara. Aceasta vanzare este supusa accizei.
 • se enumera in mod expres ca vanzarile promotionale cu valori mai mici decat costul de achizitie/productie pentru produsele accizabile supuse marcarii ( tigari, bauturi alcoolice) nu sunt permise. Aceasta restrictie se aplica numai la vanzarile catre persoane fizice, enumerate la art. 4 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor pe piata.

Modificari Codul de procedura fiscala:

1. Reglementari privind certificarea declaratiilor fiscale:

 • se abroga prevederea de la art. 83 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, privind obligatia certificarii declaratiilor anuale de catre un consultant fiscal;
 • se introduce posibilitatea contribuabilului de a opta pentru certificarea declaratiilor depuse la autoritatile fiscale, inclusiv a declaratiilor rectificative. Certificarea nu este obligatorie, este facultativa in functie de decizia contribuabilului.
 • Certificarea declaratiilor fiscale de catre contribuabili reprezinta un criteriu de evaluare in analiza de risc fiscal, cand se va efectua selectia contribuabililor supusi inspectiei fiscale.

2. Se modifica art. 49 din Codul de procedura fiscala, ce enumera mijloacele de proba.

 • Autoritatile fiscale pot utiliza ca mijloace de proba orice element ce dovedeste constatarea unei stari fiscale, inclusiv datele stocate pe servere, mediu on-line, insa pot fi utilizate si inregistrari audio-video.

La limita, am putea spune ca ANAF isi face "big-brother", insa situatia este serioasa, fiind prevazuta de Codul de procedura fiscala.

 • Desigur, autoritatile fiscale pot sa utilizeze in continuare proceduri ce constau in solicitarea de informatii, solicitarea de expertize, folosirea de inscrisuri, cercetari la fata locului, controale curente, operative si inopinate.

3. Declaratii recapitulative cu privire la impozitul pe veniturile realizate de nerezidenti.

Platitorii de venituri supuse impozitului pe venit datorat de nerezidenti vor depune pana in ultima zi a lunii februarie, o declaratie privind veniturile platite catre rezidentii din Comunitate. Aceasta prevedere este preluata in Codul de procedura fiscala, chiar daca exista o prevedere similara la art. 119 din Codul fiscal.

Modificarea consta in faptul ca obiectul acestei noi declaratii este numai beneficiarul de venit din Comunitate. Nu inseamna o renuntare la depunerea declaratiei pentru nerezidentii din afara Comunitatii. Probabil se doreste o splitare a declaratiei in venituri platite rezidentilor din Comunitate si venituri platite la ceilalti nerezidenti. Prin Ordin ANAF se prevede detalierea procedurii.

4. Contribuabilii rezidenti in alte state membre, ce obtin venituri din proprietati imobiliare din Romania, vor depune pana pe data de 25 mai, o declaratie cu veniturile realizate in Romania.

Vom vedea modul exact de aplicare, deoarece avem deja alte reglementari stabilite de art. 13, respectiv art. 115 din Codul fiscal, ce au proceduri deja aplicabile pentru contribuabilii nerezidenti ce obtin venituri din proprietati imobiliare din Romania.

Acestia fie platesc impozit pe profit si depun declaratia anuala de impozit pe profit 101, fie realizeaza ca persoane fizice venituri din proprietati imobiliare si depun declaratia anuala de venit formular 200. Pentru persoanele fizice, se necesita obtinerea numarului de identificare fiscala - NIF.

5. Un lucru foarte bun pentru contribuabil este scaderea dobanzilor de intarziere la nivelul de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere de la nivelul de 0,4%.

Daca un contribuabil a achitat impozite si taxe in baza unui act administrativ fiscal, iar ulterior s-a demonstrat ca actul administrativ fiscal a fost eronat si s-a anulat, atunci contribuabilul are dreptul la dobanzi de intarziere de la data platii sumelor solicitate prin actul administrativ fiscal si pana la data restituirii sau compensarii sumelor.

6. O situatie foarte interesanta pe care o regasim in viata de zi cu zi cu privire la poprirea conturilor bancare este noua procedura de poprire a conturilor bancare.

Poprirea conturilor bancare nu se mai poate face decat dupa 30 de zile de la emiterea somatiei. In practica, situatia este inversa in marea majoritate a cazurilor, intai se blocheaza conturile si apoi se emit somatiile.

7. Prevederi speciale privind rambursarea TVA

Prin Ordin al Ministrului Finantelor Publice se aproba procedura de rambursare a TVA.

Daca valoarea decontului cu suma negativa solicitata la rambursare este mai mica de 45.000 lei, organul fiscal aproba rambursarea TVA fara control, sub rezerva efectuarii ulterioare a inspectiei fiscale.

Aceasta procedura de ramabursare fara control nu poate fi aplicata in cazul in care contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal, fapte fiscale de natura infractiunilor.

Rambursarea acestei sume fara control nu poate fi aprobata nici daca autoritatea fiscala detine elemente ca rambursarea este una necuvenita.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta- revista Prietenii Fiscalitatii