In monitorul oficial de vineri s-a publicat un ordin al sefului ANAF care aduce o usoara modificare a procedurii de emiterii a deciziilor de calcul al accesoriilor de intraziere pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor bugetare. Practic, se modifica o procedura prin care se incearca optimizarea costurilor privind comunicarea actelor administrative fiscale.

Daca valoarea creantei bugetare este mai mica decat costurile cu realizarea acesteia, atunci emiterea documentelor executorii se va face la o perioada mai lunga de timp.

Amintim si faptul ca obligatiile bugetare aflate in sold la data de 31 decembrie, mai mici de 40 lei, se anuleaza conform art. 178 din Codul de procedura fiscala. Acest plafon cuprinde toate creantele fiscale datorate si neachitate de catre acelasi debitor.

Actul normativ privind data emiterii si comunicarea deciziilor privind calculul accesoriilor este OpANAF nr. 2289/2010 iar acesta stabileste:

1) decizia de calcul a obligatiilor de plata accesorii (majorari de intarziere, dobanzi, penalitati) se emite trimestrial, o singura data, ca regula generala;

2) daca valoarea obligatiilor de plata accesorii este mai mica, decizia de calcul a obligatiilor de plata accesorii se emite o data la 180 zile pentru urmatoarele categorii de contribuabili, raportate la urmatoarele plafoane de obligatii de plata accesorii:

  • mari contribuabili, cand obligatiile de plata accesorii nu depasesc 1500 lei;
  • contribuabili mijlocii, cand obligatiile de plata accesorii nu depasesc 1000 lei;
  •  contribuabili mici, cand accesoriile nu depasesc 500 lei;
  •  persoanele fizice, cand accesoriile nu depasesc 100 lei.

Noutatea adusa de actul normativ publicat zilele trecute este procedura pentru obligatii de plata datorate la buget cu scadenta la 1 iulie 2013, ce se achita ulterior. Si pentru acestea se va emite trimestrial decizia de plata a accesoriilor.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta- revista Prietenii Fiscalitatii