Dupa ce la Referendum s-a reusit miracolul ca mortii sa mearga la vot, iata ca un Raport al Curtii de Conturi confirma ca persoanele decedate pot beneficia si de retete compensate pe care le ridica singuri de la farmacii. "Au fost validate nelegal prescriptii medicale in valoare estimata de 162.000 lei pe coduri numerice personale care au apartinut unor persoane care erau decedate la data prescrierii cat si la data eliberarii medicamentelor, atat prin farmaciile cu circuit deschis cat si cu circuit inchis (Casele de Asigurari de Sanatate Bucuresti, Botosani, Caras-Severin, Mehedinti si Valcea)", se arata intr-un raport publicat joi de Curtea de Conturi (vezi documentul in atasament). Prejudiciul total estimat de Curtea de Conturi in urma controalelor la Casele de Asigurari de Sanatate depaseste 7,4 milioane de euro.

Ce au mai descoperit inspectorii Curtii de Conturi:

  •  In perioada 2010-2012 au fost angajate, lichidate, ordonantate si platite cheltuieli cu medicamente in cadrul programului national de oncologie, fiind validate nelegal in Sistemul Informatic Unic Integrat prescriptii medicale fara ca initierea si continuarea tratamentului sa fie facuta de medicii oncologi sau hematologi, asa cum au prevazut normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, astfel:

- prescriptii medicale in valoare estimata de 17.825.000 lei, care au fost emise, contrar prevederilor legale, de catre medici de alta specialitate decat oncologie si hematologie (Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti);

- prescriptii medicale in valoare estimata de 8.233.000 lei emise, contrar prevederilor legale, de catre medicii de familie care nu aveau contract incheiat pentru prestarea de servicii in cadrul programelor nationale de sanatate (Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casele de asigurari de sanatate judetene Botosani, Braila, Caras-Severin, Hunedoara, Mehedinti si Neamt).

  • In perioada 2010-2012 au fost angajate, lichidate, ordonantate si platite cheltuieli cu medicamente in valoare estimata de 3.163.000 lei, in cadrul programului national de oncologie si a programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, prin validarea nelegala in Sistemul Informatic Unic Integrat de prescriptii medicale pentru medicamente fara aprobarea comisiilor de experti de la nivelul caselor de asigurari de sanatate judetene si/sau de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casele de asigurari de sanatate judetene Botosani, Braila si Valcea).
  •  Au fost validate nelegal in Sistemul Informatic Unic Integrat prescriptii medicale in valoare estimata de 162.000 lei pe coduri numerice personale care au apartinut unor persoane care erau decedate la data prescrierii cat si la data eliberarii medicamentelor, atat prin farmaciile cu circuit deschis cat si cu circuit inchis (Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casele de asigurari de sanatate judetene Botosani, Caras-Severin, Mehedinti si Valcea).
  • Au fost validate nelegal prin Sistemul Informatic Unic Integrat si ulterior decontate, unele medicamente la preturi superioare preturilor maximale de decontare, sau care nu se regasesc in sublista C, sectiunea C2 din LISTA medicamentelor cu procent de compensare 100% din pretul de decontare, aprobata prin HG nr. 720/2008 si Ordinul MS nr. 426/2009.  Medicamentele au fost utilizate in cadrul Subprogramului de tratament a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere si in cadrul Programului national de  oncologie. Aceasta abatere a condus la producerea unui prejudiciu estimat in suma de 50.000 lei (Casele de asigurari de sanatate judetene Braila si Valcea).
  • Existenta de neconcordante intre datele consemnate in balanta de verificare si raportate prin situatiile financiare anuale si datele din Sistemul Informatic Unic Integrat cu privire la consumurile de medicamente efectuate pentru programele nationale de sanatate auditate derulate in sistem ambulatoriu. Acest fapt a determinat denaturarea cheltuielilor cu bunuri si servicii, cu valoarea estimata de 2.265.000 lei, raportate prin situatiile financiare anuale aferente anilor respectivi (Casa de asigurari de sanatate Caras-Severin).
  • Neintocmirea de acte aditionale in vederea actualizarii valorii orientative de contract cu sumele pana la nivelul la care s-a efectuat lichidarea, ordonantarea si plata serviciilor pe perioada derularii contractelor de furnizare de medicamente incheiate cu farmaciile cu circuit deschis pentru programele nationale de sanatate auditate (Casa de asigurari de sanatate Braila).
  • Neconcordante in valoare estimata de 373.000 lei intre datele din balanta de verificare si datele din Sistemul Informatic Unic Integrat, cu privire la intrarile de medicamente efectuate pentru programele nationale de sanatate (Casa de asigurari de sanatate Braila).
  • Neconcordante intre datele din balanta de verificare, respectiv, datele din Sistemul Informatic Unic Integrat si datele regasite in balantele de verificare analitice ale farmaciei cu circuit inchis din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin raportate in situatia indicatorilor, cu privire la intrarile de medicamente efectuate pentru programele de sanatate. Valoarea neconcordantelor inregistrate a fost in suma estimata de 285.000 lei (Casa de asigurari de sanatate a judetului Mehedinti).
  • In perioada 2010-2012, au fost constatate valori ale consumului de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, peste valoarea angajamentelor legale aprobate. Aceste consumuri nu au fost validate si inregistrate in evidenta contabila la nivelul casei de asigurari de sanatate judetene, dar au fost luate in calcul la determinarea indicatorilor specifici pe baza datelor raportate in SIUI de catre furnizori (Casa de asigurari de sanatate Covasna).
  • Au fost depasite costurile medii pe bolnav tratat/an prevazute in normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru perioada 2010-2012 la Casa de asigurari de sanatate Vaslui, astfel:

- in cadrul Subprogramului de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere au fost inregistrate urmatoarele depasiri: 10 mii lei/pacient in anul 2010, 3 mii lei/pacient in anul 2011 si 9 mii lei/pacient in anul 2012;

- in cadrul Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana-stare posttransplant au fost inregistrate urmatoarele depasiri: 5 mii lei/pacient in anul 2010 si 3 mii lei/pacient in anul 2011.

Aceasta situatie de fapt, vine sa intregeasca paleta abaterilor constatate in actiunile efectuate anterior de catre Curtea de Conturi a Romaniei, insa volumul si incidenta acestora a cunoscut un trend descendent de la un an la altul, ceea ce denota ca exista preocupare la nivelul managementului pentru identificarea si implementarea unor noi modalitati de stopare a deficientelor.

"Nu exista o baza de date care sa cuprinda evidenta centralizata a persoanelor inscrise in programele nationale de sanatate. Aceasta baza de date ar trebui sa permita identificarea anterior decontarii, a cazurilor de neasociere a pacientului cu programul national de sanatate in cadrul caruia au fost prescrise medicamente specifice. Baza de date cu persoanele decedate nu este actualizata in timp real, ceea ce nu permite identificarea serviciilor medicale si/sau a prescriptiilor de medicamente care au fost validate si decontate pentru unele CNP-uri, care in fapt, la data validarii, au apartinut unor pacienti decedati", se mai arata in raport.