Finantele au publicat vineri dupa amiaza Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale. La inceperea acestei inspectii, contribuabilul verificat poate numi persoane care sa dea informatii. Pot refuza sa dea informatii catre autoritatile fiscale sotul/sotia sau alte rude ale persoanei fizice verificate, pana la gradul al III - lea. De asemenea, pot refuza sa furnizeze informatii preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii si asistentii acestor persoane, se arata in documentul publicat.

Autoritatile fiscale au dreptul sa examineze elementele de natura patrimoniala, fluxurile de trezorerie si alte elemente relevante, pentru a stabilii daca o persoana fizica si-a indeplinit obligatiile de plata cu privire la impozitul pe venit.

In acest scop, autoritatile pot solicita informatii de la alte autoritati, vor analiza documentele si alte mijloace de proba cu privire la situatia persoanei fizice si vor putea cere clarificari, explicatii suplimentare sau alte mijloace de proba de la persoana fizica verificata sau de la persoane cu care aceasta a avut sau are raporturi economice sau juridice.

Daca este cazul, autoritatea fiscala va calcula impozite suplimentare, prin metodele indirecte prevazute de Codul fiscal si va dispune masuri asiguratorii.

Durata maxima a unei verificari fiscale nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni, cand sunt necesare informatii din strainatate.

Ce drepturi are un contribuabil persoana fizica supus verificarii fiscale?

 • Persoana fizica supusa verificarii fiscale are dreptul sa fie instiintata de existenta procedurii, printr-un aviz de verificare transmis in scris cu cel putin 15 zile inainte de inceperea verificarii.
 • Prin aviz, contribuabilul va fi instiintat de temeiul juridic al verificarii, de data inceperii verificarii, perioada ce va fi supusa verificarii, de posibilitatea de a solicita o singura data amanarea inspectiei si de locul desfasurarii verificarii sau alte documente relevante necesare verificarii.
 • Contribuabilul are 60 de zile la dispozitie de la comunicarea avizului de incepere a inspectiei, sub sanctiunea decaderii, sa prezinte documente justificative in vederea clarificarii situatiei fiscale.
 • La cererea scrisa a contribuabilului, verificarea fiscala se poate face si la domiciliul persoanei fizice, cand aceasta este in imposibilitatea fizica de a se deplasa sau la domiciliul persoanei ce acorda asistenta juridica daca contribuabilul este consiliat.
 • Daca contribuabilul considera insuficient termenul de 60 de zile pentru prezentarea documentelor justificative sau pentru alte clarificari relevante, acest termen poate fi prelungit cu 30 de zile o singura data.
 • Contribuabilul are dreptul de a colabora la stabilirea starii de fapt fiscale, iar la inceperea verificarii, are dreptul sa numeasca persoane care sa dea informatii.
 • Pot refuza sa dea informatii catre autoritatile fiscale sotul/sotia sau alte rude ale persoanei fizice, pana la gradul al III - lea.
 • De asemenea, pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele pe care le detin in legatura cu persoana fizica verificata, preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii si asistentii acestor persoane. Cu exceptia preotilor, celelalte categorii profesionale pot furniza informatii cu acordul contribuabilului.
 • Contribuabilul are dreptul sa fie verificat numai pentru impozite si taxe aflate in perioada de prescriptie.
 • Are dreptul sa fie informat pe parcursul desfasurarii verificarii fiscale, asupra constatarilor facute de autoritatile fiscale, iar la finalizarea verificarii, va prezenta si consecintele fiscale asupra persoanei fizice, permitand acestuia sa isi exprime un punct de vedere.
 • Data si ora prezentarii concluziilor autoritatii fiscale vor fi comunicate in scris.
 • Daca persoana fizica nu este de acord cu concluziile autoritatii fiscale, are dreptul sa prezinte in termen de 3 zile lucratoare, un punct de vedere.
 • Daca in urma verificarii, rezulta o decizie de impunere, persoana fizica are dreptul sa conteste aceasta situatie in 30 de zile de la comunicare.

Ce obligatii are contribuabilul persoana fizica supus verificarii fiscale?

 • Persoana fizica are obligatia sa se prezinte in locul si data precizata in avizul de verificare.
 • Contribuabilul verificat are obligatia sa furnizeze informatii, pentru determinarea starii de fapt fiscale.
 • Persoana fizica are obligatia sa prezinte documentele si inscrisurile pe care le detine, relevante pentru clarificarea starii fiscale.
 • Autoritatea fiscala are dreptul sa efectueze cercetari la fata locului, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.
 • Insa, dreptul de patrunde in domiciliul sau in resedinta unei persoane se poate face doare cu acordul persoanei fizice sau cu autorizatia instantei de judecata.
 • Persoana fizica are obligatia sa indeplineasca masurile dispuse de organul fiscal, in actul intocmit cu ocazia verificarii fiscale, respectand termenele si conditiile acestuia.

Desigur, daca in urma verificarii rezulta diferente de impozit, acestea trebuie achitate impreuna cu dobanzi si penalitati de intarziere. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.