Valoarea totala a depozitelor la bancile din Romania a inregistrat un recul cu 3,1% fata de sfarsitul anului 2013, coborand la 305,2 miliarde lei, au transmis miercuri oficialii Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar. Explicatia consta in retragerile facute de companii atat de la bancile participante la FGDB, cat si de la sucursalele bancilor straine din Romania. De la bancile participante la FGDB, valoarea depozitelor s-a comprimat in primele trei luni ale anului 2014 cu doua miliarde de euro (8,9 miliarde lei), in timp ce la sucursalele bancilor straine din Romania a fost consemnat un declin de aproape 225 milioane euro ( 1 miliard de lei).

Cele mai mari contributii la contractia depozitelor au avut-o cele de peste 100.000 de euro, ale persoanelor juridice.

 • Depozitele firmelor au consemnat un regres cu 5,7% in trimestrul I 2014 (10,5 miliarde lei in marime absoluta), pana la 173,6 miliarde lei. La 31 martie 2014, depozitele persoanelor rezidente la institutiile de credit din Romania insumau 231,8 miliarde lei, in timp ce depozitele persoanelor nerezidente totalizau 73,4 miliarde lei.
 • In cursul trimestrului I 2014, depozitele ambelor categorii de persoane au scazut, mult mai accelerat insa in cazul depozitelor persoanelor nerezidente (variatie trimestriala de -1,4% in cazul depozitelor persoanelor rezidente si de -8,2% pentru depozitele persoanelor nerezidente).
 • Cele mai importante reduceri s-au produs pe segmentul depozitelor de peste 100.000 euro (in echivalent lei), deosebirea dintre categoria deponentilor persoane rezidente si cea a deponentilor persoane nerezidente fiind data de moneda de denominare - lei in cazul persoanelor rezidente, respectiv valuta in cazul celor nerezidente.
 • Depozitele persoanelor fizice detin o pondere de 44,4% in valoarea totala a depozitelor la institutiile de credit participante la FGDB.
 • Institutiile de credit participante la FGDB aveau in evidente, la 31 martie 2014, un numar de 14.717.116 deponenti persoane fizice si persoane juridice, din care persoanele fizice reprezentau 93,7%.

 • Depozitele garantate denominate in lei au consemnat in trimestrul I 2014 o descrestere cu 2,1%, in timp ce depozitele garantate denominate in valuta au fost caracterizate de o relativa stagnare (variatie trimestriala de -0,1% in termeni nominali).
 • Cele mai importante contributii la aceste dinamici le-au avut retragerile inregistrate pe segmentul depozitelor garantate denominate in lei ale persoanelor juridice si pe segmentul depozitelor garantate denominate in valuta ale persoanelor fizice.
 • La sfarsitul lunii martie 2014, depozitele garantate denominate in lei insumau 99,4 miliarde lei, din care o pondere de 76,3% o reprezentau depozitele sub plafonul de garantare.
 • Si in cazul depozitelor garantate denominate in valuta, in suma de 59,8 miliarde lei la 31 martie 2014, ponderea majoritara o au depozitele sub 100.000 euro, respectiv 66,8%.
 • In cazul depozitelor de valori mai mari decat echivalentul in lei al 100.000 euro, compensatiile potentiale totale, care sunt limitate la nivelul plafonului de garantare, reprezentau 33,5% din suma depozitelor garantate.
 • Valoarea depozitelor in valuta ale persoanelor fizice a cunoscut prima scadere trimestriala din ultimii doi ani, cu o variatie de -0,7% (-1,9% in termeni reali), pana la 52,3 echivalent miliarde lei la 31 martie 2014.
 • La sfarsitul lunii martie 2014, institutiile de credit participante la FGDB cumulau depozite ale persoanelor fizice de 123,0 miliarde lei, in timp ce la sucursalele bancilor straine din Romania persoanele fizice detineau depozite in suma de 8,5 miliarde lei.
 • La finele primului trimestru al anului 2014, persoanele fizice aveau la institutiile de credit participante la FGDB depozite in lei in suma de 73,7 miliarde lei si depozite in valuta de 49,3 echivalent miliarde lei.
 • Pentru segmentul depozitelor garantate ale persoanelor juridice de valori sub 100.000 euro, valoarea medie a fost de circa 13,8 mii lei, in timp ce pentru depozitele peste plafonul de garantare valoarea medie a fost de 1.851,8 mii lei. Ambele valori medii s-au comprimat fata de sfarsitul anului 2013, variatia trimestriala fiind de -3,7% in cazul depozitelor de sub 100.000 euro, respectiv de -2,8% pentru depozitele superioare plafonului de garantare