Ministerul Finantelor Publice a lansat miercuri in dezbatere publica doua proiecte de acte normative a caror aplicare, coroborata cu alte acte din legislatia secundara, va conduce la eliminarea si comasarea a 92 de taxe parafiscale si tarife, scrie Mediafax. Prin cele doua proiecte puse in dezbatere publica vor fi eliminate si comasate 27 de taxe si tarife nefiscale, iar prin ordinele de ministru vor fi reduse inca 65 de taxe si tarife parafiscale, informeaza Ministerul Finantelor.

Ioana PetrescuFoto: Hotnews

Ministrul Finantelor, Ioana Petrescu, spune ca adoptarea actelor normative va avea efecte benefice pentru contribuabili, care nu vor mai petrece timp la ghiseu, dar si pentru administratie, intrucat vor elimina costurile de administrare ale unor taxe si tarife cu incasari mici.

In comunicat se mentioneaza ca au fost analizate taxele si tarifele parafiscale pentru care cuantumul incasarilor realizate este nesemnificativ in raport cu costurile de colectare, precum si posibilitatea comasarii altora, prin constructia unor tarife grupate si individualizate in functie de tipologia activitatilor si serviciilor prestate de fiecare institutie.

Ministerul Finantelor prezinta o serie de exemple de taxe si tarife cu caracter nefiscal care urmeaza sa fie anulate si de care vor beneficia persoane fizice, agenti economici, institutii publice:

 • Ministerul Afacerilor Interne

- Tariful pentru eliberarea unui pasaport electronic, simplu, temporar sau al altui document de trecere a frontierei, al carui nivel este 22 lei

 • Ministerul Justitiei

Oficiul National al Registrului Comertului

- Tarif asistenta indrumare infiintare firma - 19,8 lei pe ora

- Tarif pentru cerere eliberare date statistice (fisa sintetica a investitiei straine pentru o tara si o perioada definita; statistica in functie de un criteriu) - 20 lei/ fisa sintetica/statistica unicriteriala

- Tarif pentru cerere eliberare informatii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii - 11 lei /firma

 • Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala

- Tarif pentru consultanta si prestari de servicii acordate la cerere (consultanta privind legislatia in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice) - 73 lei/ora

 • Consiliul Concurentei

- Tarif privind accesul la documentatie (documentatie care vizeaza investigatii privind practicile anticoncurentiale) - 150 lei /solicitare

 • Ministerul pentru Societatea Informationala

- Tariful de utilizare a procedurii electronice - 46 lei/an/utilizator

 • Ministerul Sanatatii

- Taxa pentru emitere aviz privind activitati in domeniul dispozitivelor medicale si medicamentelor - 300 lei/aviz

Practic, vor fi eliminate acele taxe nefiscale pentru care in anul 2013 au fost realizate incasari sub 100.000 lei/taxa.

Urmare analizarii propunerilor de reducere/restructurare a taxelor si tarifelor cu caracter nefiscal de catre ministerele implicate, s-a obtinut un consens in privinta taxelor si tarifelor care pot fi reduse prin eliminare sau comasare.

Criteriile principale care au stat la baza operatiunilor de reducere prin eliminare si/sau comasare au fost cele referitoare la eficienta si aportul bugetar, nesemnificativ in raport cu sarcinile administrative la nivelul contribuabililor si a serviciilor publice implicate in ce priveste eliminarea si respectiv constructia unor taxe/tarife grupate si individualizate in functie de tipologia activitatilor si serviciilor prestate de institutiile prestatoare in cazul comasarilor.

Astfel, proiectul de hotarare de guvern propune modificarea urmatoarelor acte normative:

 •  Hotararea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National in sensul eliminarii tarifului anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea de servicii puse la dispozitie de "Sistemul e-guvernare", in cuantum de 46 de lei, intrucat acest tarif viza depunerea electronica a declaratiei fiscale D112 la A.N.A.F prin Sistemul Electronic National, dar pentru depunerea acestei declaratii nu a fost perceput niciodata acest tarif, identificandu-se un alt sistem electronic de depunere fara perceperea unui tarif.
 • Hotararea Guvernului  nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, in sensul eliminarii tarifului de analiza a documentatiei de licentiere/autorizare in cuantum de 64 de lei, prin abrogarea punctului A.2. din anexa nr.8, intrucat prin eficienta bugetara a acestuia nu se justifica.
 • Hotararea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Administratiei si Internelor a unor activitati finantate integral din venituri proprii, in sensul eliminarii taxei de inscriere pentru examenul de admitere la scolile militare de subofiteri si jandarmi, prin modificarea art.1 alin (1), litera b, intrucat inscrierea la examen nu reprezinta de fapt un serviciu prestat.
 • Hotararea Guvernului nr. 1408/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole, in sensul comasarii taxei percepute pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlata si vinuri cu indicatie geografica cu taxa privind atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlata si a indicatiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlata si/sau a vinurilor cu indicatie geografica, rezultand o singura taxa cu denumirea de taxa vitivinicola,  prin modificarea art.5, avand in vedere ca vizeaza de fapt acelasi scop al autorizarii vanzarii vinurilor de origine controlata.
 • Hotararea Guvernului nr. 1609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale, in sensul comasarii urmatoarelor trei tarife: tarif din domeniul medicinei legale; tarif reprezentand avizul Comisiei superioare medico-legale; tarif reprezentand avizul Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale, rezultand un singur tarif cu denumirea tarif pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale, prin modificarea anexei nr.1, deoarece toate vizeaza de fapt acelasi tip de activitate al I.M.L.
 • Hotararea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, in sensul  eliminarii a doua tarife: Cerere eliberare date statistice (fisa sintetica a investitiei straine pentru o tara si o perioada definita; statistica in functie de un criteriu) si Cerere eliberare informatii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii, precum si comasarea a cinci taxe intr-una singura, denumita taxa pentru operatiunile efectuate de ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si comasarea a trei tarife in unul singur, denumit tarif pentru eliberarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat, prin modificarea art.1, art.2, alineatelor (1),- (3) ale art.3, art.5, art.7, anexele 1 si 2, intrucat acestea sunt percepute doar pentru doua tipuri de activitati ale O.N.R.C.
 • Modificarea Hotararii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, in sensul eliminarii taxei de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin abrogarea pct.5 al art.5, datorita nivelului nesemnificativ al venitului in raport cu importanta sociala a acestui serviciu de stimulare a ocuparii fortei de munca.

Prin modificarea de acte normative descrise mai sus se realizeaza o reducere de taxe/tarife in total de 15 din care prin eliminare 5, prin comasare 10.