Finantele au publicat vineri in Monitorul Oficial un Ordin semnat de ministrul Ioana Petrescu prin care daca o persoana rezidenta in Canada primeste pensie din Romania (fie din sistemul public, fie privata) respectiv daca un rezident in Romania incaseaza pensii din Canada, aceasta beneficiaza de o scutire de impozitare de 12.000 dolari canadieni/an. Vezi in Atasament Ordinul integral si doua exemple de calcul care va vor facilita intelegerea modului de calcul.

In aplicarea art. 18 "Pensii" din Conventia dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, denumita in continuare conventie, se fac urmatoarele precizari:

1. Potrivit prevederilor alin. 1 al art. 18 "Pensii" din conventie, pensiile, inclusiv sumele primite din asigurarile sociale, provenind din Romania si platite unui rezident al Canadei, pot fi impuse in Canada.

2. Potrivit prevederilor alin. 2 al art. 18 "Pensii" din conventie, pensiile, inclusiv sumele din asigurari sociale, provenind din Romania si platite unui rezident al Canadei, pot fi, de asemenea, impuse in statul din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, respectiv in Romania, dar in cazul sumelor periodice impozitul astfel stabilit nu va depasi 15% din suma bruta a platilor periodice platite unui beneficiar in anul calendaristic vizat, care depaseste 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul in moneda romana.

3. Astfel, suma bruta a platilor periodice, respectiv a veniturilor din pensii si/sau a sumelor din asigurari sociale platite unui beneficiar rezident al Canadei, in anul calendaristic vizat, care depaseste 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul in moneda romana este impozabila in Romania, cota de impozit fiind de 15%.

4. Pentru stabilirea echivalentului in moneda romana a venitului neimpozabil din pensie si/sau din asigurari sociale de 12.000 de dolari canadieni se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii in care se efectueaza plata pensiei catre nerezident.

5. Pentru a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si Canada, nerezidentul beneficiar al venitului din pensie si/sau al sumelor din asigurari sociale din Romania are obligatia sa prezinte certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta din Canada.

5.1. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

5.2. Nerezidentul beneficiar al venitului din pensie si/sau al sumelor din asigurari sociale din Romania va depune la platitorul de venit originalul sau copia legalizata a certificatului de rezidenta fiscala, insotit de o traducere autorizata in limba romana.

5.3. In certificatul de rezidenta fiscala, prezentat de nerezidentul care a obtinut din Romania venituri din pensie si/sau sume din asigurari sociale, trebuie sa se ateste ca acesta a fost rezident in Canada, in anul/perioada obtinerii veniturilor din pensie si/sau a sumelor din asigurari sociale.

Vezi in atasament documentul integral.