Daca e final de saptamana, in Monitorul Oficial apar schimbari ale Codului Fiscal. Vineri 23 mai 2015, a fost publicata o hotarare de modificare a normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. E vorba despre detalieri privind impozitul pe constructii, cu termen de declarare 25 mai 2014 si mai multe exemple de aplicare a scutirii la plata impozitului pe profit pentru profitul reinvestit. Documentul era asteptat de firmele cu afaceri in domeniu si cuprinde patru sectiuni.

Cele patru sectiuni sunt:

a) norme de aplicare pentru calculul si declararea impozitului asupra constructiilor in procent de 1,5%, cu termen de declarare 25 mai:

b) mai multe exemple de calcul privind scutirea la plata pentru profitul reinvestit, reglementari aplicabile incepand cu 01 iulie 2014;

c) cateva aspecte privind valoarea fiscala a activelor supuse reevaluarii pentru contribuabilii ce aplica reglementari contabile conforme cu IFRS;

d) cateva modificari privind marcarea si colorarea motorinei, analizate din punctul de vedere al accizelor.

  • Norme privind impozitul pe constructii:

Legiuitorul detaliaza cateva aspecte punctuale cu privire la sume aflate in sfera impozitului, inclusiv unele corectii privind neconcordante intre evidenta contabila si valoarea declarata la Directia de impozite si taxe locale.

Analiza punctuala:

1. Sunt in sfera impozitului pe constructii, activele aflate in patrimoniul contribuabilului, existente la data de 31 decembrie 2013. Nu se afla in sfera impozitului, constructiile inregistrate in conturile extrabilantiere, cum ar fi cele primite prin concesiune, inchiriere, etc.

2. Pentru contribuabilii ce aplica contabilitate conform IFRS, din valoarea constructiilor aflate in sfera impozitului, se scade valoarea constructiilor casate. Intelegem ca se refera la cele casate ulterior datei de 31 decembrie.

3. Nu se includ in sfera impozitului constructiile in curs de executie, evidentiate conform reglementarilor contabile aplicabile.

4. Se clarifica foarte exact situatia constructiilor supuse declararii la taxele locale, dar scutite de impozit la bugetul local, in sensul ca pentru constructiile declarate la primarie si scutite de impozit catre primarie, se datoreaza impozit la bugetul de stat.

De exemplu, o societate detine in proprietate o capela funerara. Aceasta constructie se va declara la Directia de taxe locale si este scutita de impozit pe cladire conform art. 250 din Codul fiscal. Pentru aceasta constructie, se datoreaza impozit in procent de 1,5% catre bugetul de stat.

5. Daca exista diferente intre sumele declarate la Directia de taxe locale si sumele regasite in evidenta contabila, la determinarea bazei de impozitare pentru constructiile supuse impozitului la bugetul local, se scad valorile din contabilitate.

6. In cazul modernizarilor efectuate de utilizator la constructii primite prin inchiriere, concesiune etc., ce sunt incadrate din punct de vedere contabil in categoria de constructii, impozitul se datoreaza astfel:

a) de proprietarul de drept, daca acesta a fost notificat, conform procedurilor legale, cu privire la valoarea investitiei efectuata de chirias;

b) de utilizator (chirias), daca nu a notificat proprietarul cu privire la valoarea modernizarii efectuate.

Nota: sunt supuse notificarii modernizarile ce depasesc mai mult de 25% din valoarea constructiei, conform norme pentru art. 253 din Codul fiscal. Se va tine cont, desigur, de faptul daca cladirea este in sfera impozitului.

  • Scutire de impozit pe profit pentru profitul reinvestit

Legiuitorul prezinta trei exemple de calcul foarte bine argumentate privind scutirea de impozit pe profit pentru profitul reinvestit, scutire ce se va aplica incepand cu iulie 2014 pana la data de 31 decembrie 2016.

Prezentam un exemplu dintre cele stabilite de legiuitor:

Societatea A achizitioneaza si pune in functiune in luna octombrie 2014 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2014 este 500.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie-31 decembrie 2014 este 200.000 lei.

La sfarsitul anului 2014 societatea inregistreaza un profit impozabil in suma de 600.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit se parcurg urmatoarele etape:

se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2014:

600.000 x 16% = 96.000 lei;

- se calculeaza impozitul pe profit aferent profitului investit: avand in vedere faptul ca profitul contabil aferent perioadei 1 iulie - 31 decembrie 2014 in suma de 200.000 lei acopera investitia realizata, impozitul pe profit scutit este:

70.000 x 16% = 11.200 lei; impozit pe profit scutit = 11.200 lei;

- repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale:

a) determinarea sumei aferente rezervei legale, daca contribuabilul are obligatia constituirii acesteia potrivit legii. Presupunem, in acest caz, ca societatea A repartizeaza 5% din profitul contabil pentru constituirea rezervei legale, partea alocabila profitului investit fiind 3.500 lei;

b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:

70.000 - 3.500 = 66.500 lei.

Valoarea fiscala a echipamentului tehnologic este 70.000 lei care se amortizeaza linear sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerata.